Kestliku arengu eesmärkide tunnikavad

Digiülesanded valmisid 2017. aastal kursuse «Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes» ja 2018. aastal kursuse «Süvaõppekursus UNESCO ühendkoolidele läbi digiõppe» raames ning nende eesmärk on 45-minutilise tunni raames avada ÜRO kestliku arengu eesmärkide 2015-2030 sisu õpilastele etap etapi kaupa mängulisemalt. Õpetajad, kes ülesanded koostasid, töötasid individuaalselt või gruppides ning oli nõus jagama nutikaid töölehti ka kolleegidega üle Eesti. Kasutusel on erinevad keskkonnad Thinglinkist Google klassiruumini rääkimata videodest ja Padletitest. Aitäh koostajatele inspiratsiooni eest!

Vaata tunnikavasid:

1 — KAOTADA VAESUS KOGU MAAILMAS — 2018

3 — TERVIS JA HEAOLU IGAS VANUSES INIMESTELE — 2017

5 — SOOLINE VÕRDÕIGUSLIKKUS — 2017

7 — JÄTKUSUUTLIK ENERGIA — 2017

8 – TÖÖHÕIVE JA MAJANDUSKASV — 2017

10 — EBAVÕRDSUSE VÄHENDAMINE — 2017

11 — JÄTKUSUUTLIKUD LINNAD JA ASUMID — 2017

12 — JÄTKUSUUTLIK TOOTMINE JA TARBIMINE — 2018

12- JÄTKUSUUTLIK TOOTMINE JA TARBIMINE — 2018

14 — OOKEANID JA MERERESSURSID — 2018

17 — ÜLEILMNE KOOSTÖÖ — 2018

Töölehtede valmimist toetab Eesti Välisministeerium arengu- ja huminataarabi vahenditest.

Назад