Jätkusuutlik energia - digitund

Digiülesanne valmis 2017. aastal süvappekursuse «Maailmaharidus läbi digiõppe II ja III kooliastmes» raames. Ülesanne käib ÜRO kestliku arengu eesmärgi number 7 kohta, milleks on «USALDUSVÄÄRNE, SÄÄSTLIK, SOODNE JA KAASAEGNE ENERGIA KÕIGILE». Vaata tunnikava prinditavat ja allalaetavat pdf-i.

ÕPPETUNNI TEEMA: KAE 7 ja jätkusuutlik energia.

KOOSTANUD: Evely Habakuk, Epp Tähe

LÕIMING:

1. Geograafia, inimeseõpetuse, IKT ja maailmahariduse lõiming.
2. Jätkusuutlik energia ja kestlik areng.
3. Digikeskkond Padlet.

ÕPPEVAHENDID: sülearvuti või nutitelefon

VANUSEASTE: gümnaasium (vanus 16–19)

ÕPPETUNNI KESTUS: 45 min

TUNNIKAVA: vaata siit

Назад