Juhised õpetajale - Digiülesanne "Elu Kakuma Pagulaslaagris"

Tunni eesmärk:
1. Mõista elu, probleeme ja võimalusi pagulaslaagris

2. Leida seoseid pagulaslaagri ja läänemaailma probleemide vahel

3. Asteda sama probleemistikku erinevasse konteksti

4. Arendada empaatiavõimet.

Lõiming:
1. Geograafia
2. Ühiskonnaõpetus
3. IKT

Vanuseaste: gümnaasium

Tunni kestus: 45 min

Lisainfo: õpilaste vaade ning ülesande käik on näha siin

Sellelt lehelt leiad Thinglink keskkonnas olevate piltide kirjeldused paneelide kaupa. Libista kursor igale vastavale punktile ning loe selgitused ja taustinfo enne õpilastega harjutuse tegemist läbi. Sel juhul oskad õpilasi harjutuse läbiviimisel paremini juhendada seoste tegemisel Eesti oludega ning suunata konkreetsetelt probleemidelt globaalsemateni.

Õpilased võite suunata kohe ülesande käigu kirjeldusele siin või otse küsimustega fotodele Thinglink keskkonnas (Foto 1, Foto 2, Foto 3, Foto 4)

Harjutust on võimalik läbi viia kas induktiivselt või deduktiivselt:

1. Õpilased proovivad teha ülesannet pildi tõlgendamise läbi ning toetudes hüpoteesidele. Raskuste korral viidata alati pildi pealkirjale ning probleemile üldisemalt.

Näiteks: Kuidas on tegu toidu raiskamisega nende peres/Eestis/lääneriikides? Milliseid koduseid töid peavad tegema tüdrukud ja milliseid poisid? Kas need on samad või erinevad ning miks? Kas kutseharidus on Eestis populaarne ning miks? Kas Eestis on analoogne situatsioon mõeldav? Jne.

2. Õpilased loevad enne läbi piltide kirjeldused. Kasutage selleks arvutiklassi või jätke see koduseks tööks (kopeerige piltide lingid õppeinfosüsteemi). Tunnis viite läbi õpilastele mõeldud harjutuse, kus ilmneb, kuivõrd suutsid nad näha seoseid Kakuma pagulaslaagri ja globaalsete probleemide vahel, liikuda õpilaste esialgsetest ideedest diskussioonini. Sellisel juhul saate viidata taas piltide lugudele ning panna neid paarilisega koos loetut meenutama.

Pagulaslaagris I — Toiduabi üheks kuuks

Pagulaslaagris II — Koolitüdrukute mured

Pagulaslaagris III — Naiste kutseharidus

Pagulaslaagris IV — Väikeettevõte

Назад