Videoülesanne "Kliimamuutused"

Klassis vaadatakse Youtube’ist GIZonlineTV kanali videot „Climate Change Adaptation: it’s time for decisions now“.

Seejärel arutatakse lühidalt nähtu üle.

  • Missuguseid nähtuseid peetakse kliimamuutusteks?
  • Missuguseid probleeme toovad kliimamuutused kaasa?
  • Kuidas on võimalik kliimamuutusi aeglustada?
  • Missugused looduslikud muutused/tegurid mõjutavad inimtegevuse kõrval kliima soojenemist?