Uurimisülesanne "Väjasuremisohus liigid"

(1) Õpilased jaotatakse kuude rühma ja igale rühmale määratakse teema, mida uuritakse.

Õpilased jaotatakse kuude rühma ja igale rühmale määratakse teema, mida uuritakse.

Teemad

1. rühm. Gorillad

2. rühm. Tuunikala

3. rühm. Euroopa naarits

4. rühm. Korallrahud

5. rühm. Mangroovmetsad

6. rühm. Must-toonekurg

(2) Rühmad uurivad veebilehti ja kasutavad interneti otsingumootoreid, et vastata allpool toodud küsimustele. Uurimise käigus vastavad rühmad kirjalikult küsimustele 15 minuti jooksul. Vastuste kirja panemiseks kasutatakse Google Drive keskkonda.

  1. Milles seisneb liigi või koosluse väljasuremisoht?
  2. Kuidas mõjutavad seda kliimamuutus ja inimtegevus?
  3. Mida on tehtud selleks, et teadlikkust suurendada või väljasuremist ära hoida?
  4. Esitage mõni eredam fakt, mis üllatas või mida tahaksite kindlasti teistega jagada.
  5. Mida saab teha selle konkreetse liigi või koosluse kaitsmiseks?
  6. Kuidas teie rühma arvates seda ohustatud liiki kaitsta saaks? Pakkuge oma idee.

Veebilingid info leidmiseks:

(3) Rühmatööle järgneb klassis ühine arutelu, kus iga rühm tutvustab lühidalt enda teemat ning küsimuse vastuseid. Lõpetuseks valitakse hääletades välja kõige huvitavam teema, misjärel arutatakse, mida saab iga õpilane teha, et konkreetset liigi või koosluse hävimist takistada.

Назад