Mõisteülesanne "Globaalsed keskkonnaprobleemid"

Keskkonnaprobleemide teema paremaks mõistmiseks on vajalik esmalt teada teemaga seonduvaid põhimõisteid. Neid mõisteid saab hästi meelde tuletada, täites LearningApps keskkonnas lünkharjutust.

Назад