Statistiskaülesanne Eesti ja Hollandi kohta

Õpilased loevad Mezrabi-teemalist teksti (vt lisafail). Klassis vaadatakse koos samateemalist inglisekeelset videolõiku (2 min 17 s).

Seejärel vastatakse esitatud küsimustele. Küsimustele võib vastata nii individuaalselt, rühmades kui ka ühiselt kogu klassiga.

Küsimused

  1. Millisele Hollandi ühiskonna probleemile video tähelepanu pöörab?

  2. Mida peab videos rääkiv mees silmas, öeldes, et ta ei tea, kes on hollandlane, iraanlane, hollandiiraanlane või iraanihollandlane?

  3. Arvuta hollandi rahvusest inimeste protsent kogu Hollandi rahvastikust. Seeärel arvuta eesti rahvusest inimeste protsent kogu Eesti rahvastikust. Võrdle andmeid. Andmed Eesti kohta leiad statistikaameti veebilehelt , Hollandi kohta Statistics Netherlandsi veebilehelt

  4. Mille poolest on videos käsitletav probleem Hollandis sarnane Eesti ühiskonnaga / erinev Eesti ühiskonnast?

  5. Milliseid Mezrabi-suguseid üritusi toimub Eestis?

  6. Millised Mezrabi-sugused üritused võiksid Eestis toimuda?