Lahendusekeskne lähenemine
Pidage rääkides lahendust silmas

Alustame!
Põhieeldused
Lahendusekeskne protsess
Vaata rollimängu videot
Nõuandeid alustamiseks

Alustame!

 

Selles veebikursuse peatükis õpite, mis on lahendusekeskne lähenemine ja kuidas seda kasutada.

Lahendusekeskne lähenemine töötati välja selleks, et sotsiaaltöötajad, psühholoogid ja teised inimese arengule keskenduvad spetsialistid saaksid tulemuslikumalt leida üles tee, mis olukorda inimese jaoks püsivalt muudaks. Nagu sa peatselt näed, on tegemist väga teistsuguse lähenemisega, millest on kerge aru saada, kuid mida pole nii lihtne kasutada. Seetõttu praktiseeri seda põhjalikult nii palju, kui vähegi saad. Proovi seda meetodit läbi teha, vaata, kuidas see toimib, ning julge inimestelt uurida, mida nad soovivad. Harjutamine teeb meistriks!

Lektorist:

Dr. A. Biba Rebolj, Ribaloni Instituudi loovjuht ja omanik, omab vaimse tervise ja noorte koolituse alast kogemust. Aastatel 2007-2014 on ta olnud Ljubljana ülikooli kunstiteaduskonna erivajadustega üliõpilaste juhendajate mentor. 2014. aastal jõudis ta teiste vähemate võimalustega noorteni. Aastatel 2014–2016 on ta täiendanud oma teadmisi Ühendkuningriigis, olles spetsialiseerunud BRIEF-is (Londonis) lahendustele keskendunud lühiteraapiale (SFBT) ning omandanud lahenduskeskse lähenemise terapeudi ja treeneri litsentsi. Tal on doktorikraad kõrghariduse ja eripedagoogika alal ning ta on ainus sloveenlane, kes on saanud UK Royal Society of Arts liikmeks.

Küsimuste, ettepanekute ja tagasiside kohta kirjuta juhendajale biba@ribalon.org

Kursuse tehniliste küsimuste korral võta ühendust maailmaharidus@mondo.org.ee

Vaata sissejuhatavat videot

 
 

Vasta küsimustele

Lohista sõnad õigetesse kastidesse

edasi liikumiseks
lahendusi
võimaluste kirjeldamine
Lahendusekeskne lähenemine saab aidata inimestel leida
vajalikke
. See pole probleemide lahendamine, vaid
, mille käigus võivad lahendused esile kerkida.

Põhieeldused

 

Kas me taipame seda või mitte, aga meid juhivad eeldused ja oletused. Isegi siis, kui me arvame, et me ei eelda midagi, on seegi eeldus. Need võivad esineda nii teooriate, kogemuste, teadmiste kui ka lihtsalt arvamuste kujul.

Kui me inimestega töötame, siis mõjutavad meie oletused vältimatult seda, kuidas me nendega töötame, kuidas neid tajume ja kuidas nendega suhtleme. Eeldused aitavad meil töötada nii kasulikult kui võimalik ning seetõttu on neist küsimuste esitamisel abi. Lahendusekeskse lähenemise korral on lahendusekesksusega seotud oletustest lahendusekesksete küsimuste esitamisel kasu, nagu järgnevas videos on ka näha.

 

Vasta küsimustele:

Milliseid oletusi/uskumusi /eeldusi sul nende inimeste kohta on, kellega sa töötad? (Nt Ma usun, et kõik on…)

 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...

Põhieelduste video

 
 

Vasta küsimustele

Miks on põhieeldused olulised?

Kuna need aitavad esitada küsimusi, mis toovad inimeste oskused ja tugevused esile.
   

Kuna need jätavad meist hea mulje.
   

Kuna need aitavad sul jõuda inimeste probleemide tõelise põhjuseni.
   

Lahendusekeskne protsess

Vaata lahendusekeskseid samme ja tööriistu puudutavat videot

 

 

Millist laadi küsimusi sa inimestelt nendega esmakordselt kohtudes küsid?

 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 

Vasta küsimustele

Millisele küsimusele on sul vestluse alguses vastus vaja saada, et saaksid lahendusekeskse protsessiga jätkata?

Vastus skaala kohta.
   

Vastus inimeste suurimate lootuste kohta.
   

Vastus erandite kohta.
   

Vastus inimeste tugevuste kohta.
   

Sammude kaupa tehtud kokkuvõte videost koos näidisküsimustega

 

 

Lahendusekeskne protsess (sammude kaupa tehtud kokkuvõte videost koos näidisküsimustega).

 

NULLSAMM (enne vestluste alustamist – valikuline):

Tugevuste välja selgitamise küsimused (näidisküsimused):

 1. Millal sa viimati käitusid nagu kangelane?
 2. Mida su lemmikõpetaja sinust arvas?
 3. Räägi ühest oma oskusest, mis sul on ja mille üle uhke oled, aga ametlikku CV-sse sa seda ei paneks.
 4. Too välja kompliment, mis sulle tehti, mis muutis su elu.

 

1. SAMM: (näidisküsimused): Jälgi minuteid: 0:01

 1. Mida sa meie koos tehtavast tööst kõige rohkem loodad saada?
 2. Mida sa tänasest sooviksid saada?
 3. Kuidas saada teada, et meie kahe vestlus oli kasulik?

 

2. SAMM: Eelistatud tulevik (näidisküsimused):

 1. Võluküsimus: Ütleme, et ärkad homme üles, ja on sündinud ime ja su (suurimad soovid) hakkavad täituma. Mis oleks sellele viitav esimene märk, mida märkad?
 2. Lihtsustatum variant: Ütleme, et ärkad homme üles, ja (sisesta suurimad soovid) hakkavad täituma. Kuidas sa sellest aru saad?
 3. Mis on esimene märk, mis sulle näitab, et midagi on teistmoodi?
 4. Mida sa näed end sellisel päeval tegemas?*
 5. Mida see muudaks?
 6. Kes peale sinu esimesena märkaks, et on sündinud ime?
 7. Mida ta märkaks?
 8. Kuidas ta reageeriks?
 9. Kuidas tema reaktsioon sulle mõjuks?
 10. Mis oleks veel teisiti?

* Ja korda seda järjestust 4. küsimusest edasi nii mitu korda, kui saad/soovid.

 

Erandeid puudutavad küsimused (mida saab kasutada iga sammu korral, kui pead seda sobivaks):

 1. Millal X (soovimatu olukord/probleem/katsumus) ei toimu või toimub vähem?
 2. Mis on nendel kordadel teistmoodi?
 3. Mida sa teistmoodi teed?
 4. Kuidas sa selle saavutasid?

 

3. SAMM: Edujuhtumid (näidisküsimused)

 1. Kus sa skaalal 0-st 10-ni, kus 10 on (sinu suurimad soovid nii nagu neid 2. sammus kirjeldasid) ja 0 on kõige hullem seis, mis on eales olnud, praegu oled?
 2. Miks on see X ja mitte madalam?
 3. Mida oled teinud, et X-i jõuda?
 4. Milliseid oskusi, võimeid ja võimalusi on X-i jõudmiseks tarvis läinud?
 5. Millest on tee peal abi olnud?

 

Märgid edusammudest (3. samm jätkub):

 1. Kuidas sa tead, et oled X-ist ühe arvu võrra edasi liikunud?
 2. Mida sa X+1 peal teeksid?
 3. Kes märkaks, et oled X+1 peal?

Vaata rollimängu videot

 

Selles videos näed, kuidas Galina ja Andrea harjutavad esimest lahendusekeskset vestlust. Vaata, kuidas nad pärisvestluses lahendusekeskset protsessi rakendasid

 

Vasta küsimustele

Milliseid küsimusi videos küsiti?

Probleemi puudutav küsimus.
   

Skaalat puudutav küsimus.
   

Suurimaid soove puudutav küsimus.
   

Erandit puudutav küsimus.
   

Nõuandeid alustamiseks

Vaata nõuandeid alustamiseks videot

 

Vasta enesepeegeldust puudutavatele küsimustele:

Kuidas sinul sellest kursusest SINU arvates võiks kasu olla?

Mismoodi see su tööd muudaks?

 

Vaata videot:

 
 

Märgi palun skaalal 0-st 10-ni, kus 10 on „täiesti ette valmistanud ja valmis lahendusekeskset lahendamist praktikas kasutusele võtma“ ja 0 on selle vastand, kus sina praegu omadega oled?

0 …………………………………………………… 10 

 

Sulle järele mõtlemiseks mõeldud küsimused (pane need enda jaoks kirja)

 1. Miks selle arvu valisid, mitte midagi väiksemat? (nimeta 5 põhjust)
 2. Kuidas selle arvu said (mis sind aitas)?
 3. Kui liikuda skaalal ühe arvu võrra edasi, kuidas end tunneksid?

Kuidas jätkata: lisaboonus video

 

See tund on mõeldud selleks, kui oled uudishimulik ja sooviksid näha veel ühte lahendusekeskse vestluse näidet ja lähenemise kohta rohkem lugeda; teada saada, „mis on võimalik“, ja mida veel saaksid teha. Siin on veel üks rollimängu näide, mis on vaid inglise keeles olemas.

 

Vaata videot:

 

Kuidas edasi: Täiendpraktika, -koolituse ja lisalugemise lingid

 

Lisateavet lahendusekeskse lähenemise kohta

 1. https://ribalon.org/what-is-solution-focused-sf-and-how-does-it-work/

Täiendkoolitus

 1. https://sfpossibilities.teachable.com/

Avatud juurdepääsuga ajakiri, millest leiab lahendusekeskset lähenemist käsitlevaid artikleid

 1. Journal of Solution Focused Practices (avatud juurdepääs artiklitele):

Praktiseerimisrühmad ja teiste lahendusele keskenduvate praktikutega kohtumise rühmad FB-s

 

Riiklikul või rahvusvahelisel tasandil tegutsevad ühendused:

EBTA (European Brief Therapy Association, Euroopa Lühiteraapia Ühendus): http://blog.ebta.nu/