Alustame!

 

"Vahel oleme ehk jõuetud ega suuda ebaõiglust ennetada, kuid me ei tohi kunagi protestimata jätta." – Elie Wiesel

 

“Räägime rahumeelselt” kursus aitab sul teadmisi ja oskusi koguda inimõigustest, lahendusekesksest lähenemisest ja vägivallatust suhtlusest.

See on kolme vabaühenduse esimene ühiselt korraldatav veebikursus. Valmistuge aktiivseks, enda rütmis õppimiseks. Õpiteekonnal toetavad sind videod, harjutused, juhtumiuuringud ja küsimused. Kursuse saab läbida mõne õhtuga, kuid innustame sind süvenema, lisalugemist otsima ja õpitut kohe rakendama – märka, kuidas saad igapäevaelus tegutseda ja rääkida lahendusele keskendudes ja vägivallatult.

Kursuse käigus pannakse sind proovile, et mõtleksid kriitiliselt ja kasutaksid suhtluseks erinevaid vahendeid. Kursuse lõpuks on sul olemas oskused, mille abil suuredada teadlikkust inimõigustest ning sa suudad paremini luua rahulikku ja toetavat õhkkonda.

Kursus on eesti keeles, kuid asub ingliskeelsel platvormil. Videod on subtiitritega, mis tuleb sisse lülitada videoaknas cc-nupu alt. Kursus on tervikuna olemas ka sloveenia, inglise ja poola keeles.

Uudishimulikku õppimist ja harjutamist!

Inimõiguste ülddeklaratsioon

 

Inimõiguste ülddeklaratsioon on inimõiguste ajaloos olulise tähtsusega dokument. Selle koostasid maailma kõikidest piirkondadest pärit erineva õigusliku ja kultuurilise taustaga esindajad ning deklaratsioon kuulutati välja 10. detsembril 1948. aastal Pariisis toimunud ÜRO Peaassambleel (Peaassamblee resolutsioon 217 A) kui ühine saavutuste standard kõikide inimeste ja rahvaste jaoks.

Esimest korda kuulutab see, et inimeste põhiõigusi tuleb üldiselt kaitsta, ning see on tõlgitud enam kui 500 keelde.

Inimõigused seisnevad võrdsuses, väärikuses, austuses, vabaduses ja õigluses. Kuidas saame aga neid kasutada, kui pole neid kunagi õppinud? Alati on tarvis luua üldist inimõiguste kultuuri. Meie peame haridustöötajatena muutma selle kultuuri peavooluks, mitte väikese inimõigusaktivistide rühma subkultuuriks.

 

VÕRDSUS

VÄÄRIKUS

AUSTUS

VABADUS

ÕIGLUS

 

Nendesse viide sõnasse tuleb kirglikult suhtuda. Me peaksime kuulama, mida inimesed räägivad, ja nägema, kes mida ütleb. Palun vaadake TED-i kõnesid ja olge valvsad.

Inimõigustealane haridus

 

Inimõigustealane haridus on õpe, mis arendab inimõigustega seotud TEADMISI, OSKUSI ja VÄÄRTUSHINNANGUID, ning selle laiem eesmärk on luua universaalset inimõigusi puudutavat kultuuri.

Teisisõnu peaksid õppurid olema nendest probleemidest teadlikud, nende probleemide pärast mures ja suutma inimõiguste eest seista. Inimõigused soodustavad otsuste langetamises ja konfliktide rahumeelses lahendamises osalemist. Inimõigusi ei saa anda ega ära võtta.

Vasta küsimustele

Miks on noortega töötades inimõigustealast haridust vaja?

Kui meie, haridustöötajad ei tunne inimõigusi ei näe me ka nende rikkumist.
   

Inimõigused on esmatähtsad kõigile teada.
   

Ei ole õigeid ega valesid vastuseid, kui me räägime inimõigustest.
   

Amanda lugu

 

See lugu räägib Tšiilist pärit tüdrukust. Seda, kuidas Amanda lugu lõppeb, on võimalik ennustada ja selle kohta lugeda. See lugu näitab, kuidas usaldamatus ja viha võivad levida nagu seeneeosed. Kuid niimoodi on võimalik ka inimõigustealaseid teadmisi levitada.

Siin saab vaadata Amandast rääkivat koomiksit.

"Lapsed näitavad seda, mida täiskasvanud varjavad", Amanda Baeza

Inimõigusi puudutavat lisalugemist