Veebikursus SAFER

Veebikursus SAFER keskendub lahenduste leidmisele, et vältida diskrimineerimist koolikeskkonnas. Haridustöötajatel on vaja rohkem oskusteavet ning suuremat pädevust, et diskrimineerimisele selle kõigis vormides vastu astuda.

Et teha ainetevahelist koostööd, tuleb meil tugevused ja oskused kokku panna. Peame oskama diskrimineerimist ära tunda ja seda hallata ning muutma klassiruumid ja koolid kõigile ohutumaks keskkonnaks. Kutsume sind õppeteekonnale, milles on teadmise tuumaks refleksioon.

Õpetajate ja teiste haridustöötajate töö toimub nõudlikus keskkonnas, kus kajastuvad ühiskondliku arutelu kõik tahud. Meil on koolis peaaegu alati kiire. Tihti sooviksime kuni kolmetunnist tõhusat loengut ja töötuba, mis annaks diskrimineerimisele selge, praktilise ning lihtsa lahenduse. Rohkem ei olekski vaja. Kui see vaid oleks nii lihtne!

Kui hakkad diskrimineerimise kohta lugema ja seda valdkonda tundma õppima, saad peagi aru, et tegemist on väga keerulise nähtusega. Vaenukõne ja muud kergesti märgatavad diskrimineerimise vormid on vaid väike silmatorkav osa, mida on näha ja kuulda. Aga probleemi juured peituvad sügavamal, ulatudes kaugele ajalukku. Võib-olla seetõttu tundub sageli, et diskrimineerimist ära hoida on väga raske. Me püüame lahendada probleeme, mida näeme, aga ainuke püsiv lahendus on tegeleda nende probleemide algpõhjustega. Meil on lihtsalt vaja hakata märkama ja tunnistama seda, kuidas ning miks need algpõhjused meie elus probleemidena avalduvad. On selge, et me ei leia lahendust, kui me ei suuda näha kõnealuse fenomeni inimestevahelist, struktuurset ja institutsionaalset tasandit ega võta samal ajal arvesse ajaloolist tausta.

Diskrimineerimisega tegelemise protsessis on kolm vältimatut etappi: probleemi äratundmine, selle haldamine ja muutuste elluviimine. Seda seaduspära õpid sellel veebikursusel märkama. Asjakohane on küsida, kas me ühiskonna või üksikisikuna soovime oma ühiskonda võrdsemaks ja õiglasemaks muuta? Kes soovib sellist muutust ja kes ei soovi ning miks?

Esimene küsimus peaks olema kas sul on julgust tunnistada oma osa ja positsiooni selles keerulises ning lahendamist vajavas probleemis, mida nimetame diskrimineerimiseks?

Oled teretulnud osalema veebikursusel SAFER. Kursus on osa Erasmus+ projektist “SAFER: Schools Act For Equal Rights” (“Turvaline kool kõigile”). Veebikursuse sisu põhineb käsiraamatul “Tackling Discrimination: My Learning Diary”, mille on koostanud Amiirah Salleh-Hoddin, Tadeja Pirih ja Eeva-Liisa Kiiskilä. Veebikursuse eesti- ja venekeelse versiooni loomine toimus MTÜ Mondo projektist „Maailmaharidus lasteaiast gümnaasiumini; Eesti panus kestliku arengu eesmärkidesse”, mida toetab ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus.

Koolitus on tasuta, kuid palume Sul end registreerida.