Trükised

Materjale saab tellida täites elektroonilise vormi siin.

Küsimuste puhul kirjutage maailmaharidus@mondo.org.ee.

mangRändemäng on õppelauamäng noortele ja täiskasvanutele alates 15. eluaastast ning ühtlasi üks osa töötoast. Töötoa eesmärk on selgitada õpilastele sõjapõgenike rände etappe, liikumisviise, peatuskohti, rändega seotud riske ning olukordi ja tekitada empaatilist sidet sõjapõgenikega. Lauamängu mängimisele on oluline elavdada arutelu suuremates ja väiksemates rühmades, selgitada võtmesõnu ning reflekteerida mängu sisu, käigu ja tulemuste üle.

Trükise tellimisel saab asutus seitse lauamängukomplekti, kus iga komplekt sobib mängimiseks kuni viieliikmelise rühmaga, Komplekti kuuluvad A2 formaadis mängulaud, rollikaardid ning situatsioonid, taustinfot ning rändepäevikut sisaldav juhendmaterjal töötoa iseseisvaks läbiviimiseks ja viis nuppu ning täring. 

Trükise hind on 25€

Screen Shot 2016-08-29 at 12.28.58Fotomapp “Külla Afganistani lastele” koosneb 12 A3-formaadis plakatist. Igal fotoplakatil on arutelu soodustavad küsimused loo analüüsimiseks ning edasiarenduseks. Töötada saab piltide, ning aruteluküsimustega koos ja eraldi. Mapiga on kaasas juhis eesti ja vene keeles.

Trükise hind on 10€.

 

 

 

 

 

 

Keenia

Fotomapp koosneb 14 A3-formaadis plakatist. Igal fotoplakatil on üks inglisekeelne Aafrika vanasõna, mis iseloomustab plakati teisel küljel olevat lugu ning arutelu soodustavad küsimused loo analüüsimiseks ning edasiarenduseks. Töötada saab piltide, vanasõnade, aruteluküsimustega koos ja eraldi. Mapiga on kaasas juhis eesti ja vene keeles.

Trükise hind on 10€.

 

 

 

 

 

 

 

Screen-Shot-2015-09-24-at-17.05.46-212x300Õppematerjalist „Toidupäevad koolis: meetodeid ja tegevusi toidupäevade korraldamiseks” leiab meetodeid ja tegevusi koolis toidupäeva või -nädala korraldamiseks, samuti on pandud kokku mõned variandid, kuidas konkreetsemaid teemasid toidupäevade raames käsitleda. Materjali on koostanud Laagri kooli õpetaja Liina Saaremäe, kes tegutses 2014. aastal kolm kuud Mondo vabatahtlikuna Ghanas. Veebist saab materjali vaadata siin.

Trükise hind on 5 €.

Globaliseeruv maailm Screen-Shot-2015-08-04-at-13.47.39-211x300

Gümnaasiumi valikkursusele loodud õppematerjal „Globaliseeruv maailm“ kätkeb üleilmastumise mitut tahku ning toetab õpetajat õpitegevuse planeerimisel ja õpetamisel. Selle teemad on seotud geograafia ja teiste sotsiaalainete valdkonnaga. Raamatuga on kaasas mälupulk ülesannete ning töölehtedega.

 Õppematerjali on koostanud MTÜ Mondo maailmahariduskeskus koostöös geograafia ja ühiskonnaõpetuse õpetajate ning teiste ainespetsialistidega. Eesmärk oli luua materjal, mis annab taustainfo mitmesuguste maailma nähtuste ja võtmeküsimuste kohta, aitab mõista meie seotust muu maailmaga ning toetab lahenduste otsimist tänapäeva probleemidele. Kursus täidab maailmahariduse eesmärke ja suunab noori kujunema vastutustundlikeks maailmakodanikeks.

Hind 10€. 

 

Screen Shot 2015-12-16 at 09.43.17

Созданный для факультативных курсов гимназии учебный материал «Гло- бализирующийся мир» рассматривает различные аспекты глобализации и помогает учителю планировать процесс обучения. Темы связаны с воп- росами географии и социальных наук. Материалы для курса были разработаны в глобальным образовательном центре НПО Mondo, в сотрудничестве с учителями и специалистами в области географии и социальных наук. Основной целью курса является создание материала, который бы содержал информацию об основных проблемах человечества, помог бы ученикам стать «гражданами мира», показал взаимосвязь событий, происходящих в мире, а также сформи- ровал бы ответственное отношение и поведение. Цена 10€

Tutvu ÜRO teemapäevade kalendriga, kus leiad erinevaid rahvusvahelisi tähtpäevi ning ideid nende tähistamiseks koolides või noortekeskustes. Oleme koostanud kaosade teemapäevade kohta  plakatid (ülemaailmne rahupäev ja toidupäev, rahvusvaheline kirjaoskuse päev, sallivuspäev, inimõiguste päev, vabatahtlike päev, vee päev, Maa päev, maailma infoühiskonna päev ja usundite vahelise harmoonia nädal).

Plakatid on allalaetavad siit ning MTÜ Mondo kontorist (Telliskivi 60a, Tallinn) saab neid tasuta võtta ka trükisena (plakatite suuruseks on A2).

Screen-Shot-2014-07-01-at-0.10.31-231x300

Inimõiguste materjal “Igaüks, igal pool” koosneb 8-st põnevast tunnist, mida saab õpetada kursusena või eraldiseisvalt. Igas tunnis on kasutusel lühifilmid, esitlus, interaktiivsed harjutused ja rühmatööd. Teemadest on käsitletud sõnavabadus, õigus elule ja surmanuhtlus, pagulased, naiste õigused, õiguste rikkumiste juhtumid Eestist ja mujalt Euroopast ning noorte enda läbi viidud kampaaniad inimõiguste kaitseks.

Materjal on eesti keeles saadaval ainult veebis.

Screen-Shot-2014-08-12-at-12.04.18-212x300“ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks” käsiraamat. Käsiraamat annab juhiseid, kuidas koomikseid kasutades viia läbi õpitubasid ja koolitunde rände ja kultuuridevahelise suhtluse teemadel. Tasuta.

“ComiX4= Koomiksid võrdsuse heaks” konkursi parimate tööde kogumik, käsitleb rändelugusid, rassismivastast võitlust ning stereotüüpe.

screen-shot-2016-11-01-at-15-24-17„Külla Kongo külla!“ on tekstidega fotomapp, mis aitab tuua koolitundi maailmahariduslikke vaatenurki. See on lisavahend õpetajale, kes soovib ärgitada meie lapsi mõtisklema ja arutlema nii üleilmsetel kui ka kodustel igapäevateemadel; või õpetajale, kelle sihiks on suunata oma hoolealused märkama ja väärtustama maailma eripalgelisust, oma kaaslasi, keskkonda ja iseend selle keskel.

Mapis on 18 A3-mõõdus fotoplakatit, mis piltlikustavad erinevaid teemasid, millega laps igapäevaelus kokku puutub.

Külla Kongo külla 10€

Screen Shot 2016-05-13 at 11.41.15Filmide kataloogis on ülevaade MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskuse filmikogu filmidest. See ulatuslik valik on tehtud mõeldes teemadele, mis üleilmastuva maailmaga meid otseselt või kaudselt puudutavad. Lisaks teadmistele ja seostele, on filmid kui aknad teistesse eludesse, kultuuridesse ja keskkonda.

Trükise saab allalaadida veebist.

screen-shot-2016-11-09-at-15-47-20Õiglase kaubanduse teejuht annab 24-l leheküljel ülevaate õiglase kaubanduse põhimõtetest, jagab fakte ja lugusid tootjatelt ning tutvustab tooteid, mida õiglase kaubanduse süsteemis leida võib. Kui oled õiglase kaubandusega vaid põgusalt kokku puutunud ja tahaksid veidi lisainfot ja -teadmisi, on teejuht just sulle sobiv materjal! Teadjamad leiavad kindlasti ka enda jaoks uut infot ning võivad kiigata ka linkide taha, kust lugusid ja fakte teejuhti toodud on. Trükis on tasuta ja PDF versiooni saab alla laadida siit.

islamimaailmas

Islamimaailmas

koomiksKoomiksite raamat, kus on 20 erinevat lugu, eelvaade siin

koolipartnerlusEduka koolipartnerluse algatamine