Maailmapäevad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga, lõimida omavahel mitu õppeainet ja reaalset elu ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja mõtlemapaneval viisil.

Ideid teemapäevade korraldamiseks leiate maailmapäevade juhendist, tähtpäevade kalendrist ja parimate praktikate lehelt.

Igal aastal korraldame ka maailmapäevade konkurssi, mille raames saab küsida ka rahalist toetust. Käesoleva konkursi kohta saab uurida siin.