Teemapäevad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja mõtlemapaneval viisil.

Ideid teemapäevade korraldamiseks leiate tähtpäevade

kalendrist, parimate praktikate ja näidisteemade lehtedelt.