Kliimamuutuste teemaline loovkonkurss noortele

Mondo ja Matsalu Loodusfilmide Festival kutsuvad 15-19-aastaseid Eestis elavaid noori osalema loovkonkursil, mis otsib vastuseid-peegeldusi kliimamuutuste teemale.

Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi, koomiksi, tänavakunstiteose, lavastuse, lühijutu, kudumi, luuletuse, podcasti vms-ga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist selgitust kontseptsiooni kohta ja tööprotsessi kirjeldust. Konkursitöö võib teostada ka 2-3 liikmeliste gruppidena.

Igal nädalal jagame konkursi osalejatele inspireerivat ja kasulikku infot kliimamuutuste ja loovuse teemadel, mis aitab tööd vormistada. Lisaks korraldame huvilistele eksklusiivseid kohtumisi ja töötubasid. 

2021.  aastaks on konkurss lõppenud. Tulemusi ja esitatud töid näete SIIN.

KONKURSI TÄPSEM INFO

Meie põlvkond on end kirjutanud ajalukku kliima soojenemise ja sellest tingitud suurte muutustega kogu maailmas. Puutume igapäevaselt kokku aina hirmuäratavamate faktidega kliimamuutuste pöördumatust mõjust meie elukeskkonnale. Tihti on keeruline otsustada, kuidas selle kõigega suhestuda – mida me märkame ja tunneme, kuidas reageerime ja milliseid muutusi ise loome. 

– Millises maailmas me elame täna? Mis toimub sinu ümber? Mida sa märkad?
– Kuidas kliimamuutused sinu elu mõjutavad, kuidas mõjutavad teisi maailma elanikke?
– Mida me peaksime tegema kliimakriisi pidurdamiseks?
– Kuidas tuua teadmine kliimamuutuste tõsidusest kõigi inimesteni?
-Milline on meie maailm paarikümne aasta pärast? Millist tulevikku sa tahad?
-Milline on sinu sõnum maailmale?

Konkursi võitjatele on auhinnaks osalemine suvel 2021 Austrias toimuvas noorte kliimalaagris või rahvusvahelisel dokumentaalfilmifestivalil One World märtsis 2022 Prahas. Lisaks paneb eriauhinnad välja Matsalu Loodusfilmide Festival.

Töö esitamise tähtaeg 31. märts 2021, konkursi täpsemad tingimused on allpool. Lisainfo: konkurss@mondo.org.ee

Ajajoon:
31. märts 2021 tööde esitamise tähtaeg
9. aprill 2021 võitjate väljakuulutamine
2021-2022 auhinnareiside toimumine

Konkurss on osa MTÜ Mondo projektist 1Planet4All, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.

KONKURSI TINGIMUSED

 1. MTÜ Mondo ja Matsalu Loodusfilmide Festival (edaspidi: korraldajad) korraldavad kliimamuutuste teemalise loovkonkursi noortele (edaspidi: konkurss). Konkursi tingimustes reguleeritakse konkursi eesmärgid, konkursi käik, tööde vormistamise ja esitamise nõuded, samuti hindamise ning tulemustest teavitamise kord.
 2. Konkursil võivad osaleda 15–19-aastased Eestis elavad noored. Osaleda saavad ka 20-aastased noored, kui nad õpivad gümnaasiumis või kutseõppeasutuses.
 3. Konkursil osaleja ülesanne on anda edasi enda kui noore inimese mõtteid, tundeid ja suhtumist kliimamuutustesse, kasutades selleks loovaid vahendeid.
 4. Iga osaleja võib esitada konkursile maksimaalselt ühe individuaalse ja ühe grupitööna teostatud konkursitöö.
 5. Loovtöö formaat ei ole piiratud. Osaleda võib fotoseeria, muusikavideo, maali, lühifilmi (kuni 10 minutit), koomiksi, tänavakunstiteose, lühilavastuse, lühijutu, kudumi, luuletuse, podcast’i vms-ga. Loovtööle lisaks ootame osalejatelt 1-2-leheküljelist tööprotsessi kirjeldust ja kontseptsiooni selgitust eesti, vene või inglise keeles.
 6. Konkursitöö võib teostada individuaalselt või 2-3-liikmeliste gruppidena.
 7. Soovituslik on konkursile eelregistreeruda täites e-vormi. Eelregistreerumine ei kohusta konkursitööd esitama, samuti saab konkursil osaleda ka ilma eelregistreerumata.  
 8. Töö koos selgitava tekstiga tuleb esitada konkursi korraldajatele hiljemalt 31. märtsiks 2021 saates selle elektroonselt või lingina e-posti aadressile konkurss@mondo.org.ee. Füüsilisi objekte žürii vastu ei võta, soovitame teosed üles pildistada või salvestada videona ning edastada elektroonselt. Konkursil osaleja kohustub säilitama konkursitöö originaali 31. juulini 2021.
 9. Töö esitamisel tuleb märkida autori(te) ees- ja perekonnanimi(nimed), sünniaeg(ajad), haridusasutus(ed) ja klass(id), telefoninumber(numbrid), aadress ning e-posti aadress, töö juhendaja ja tema kontaktid (kui on).
 10. Töö esitamisega kinnitab ja nõustub osaleja või tema seaduslik esindaja, kui osaleja vanus on alla 18 aasta, et:
  10.1. töö on loodud iseseisvalt, mujalt võetud andmete ja teabe autor ja allikas on töös nimetatud, tööd ei ole mingil kujul esitatud muule konkursile ning tööd ei ole varem avaldatud;
  10.2. korraldajad võivad töö autorile viidates kasutada tööd täies mahus või selle üksikuid osi korraldajate vajadusteks ilma autoriga kooskõlastamata, sealhulgas panna näitusele, fikseerida fotodel, avaldada mistahes massiteabevahendites või sotsiaalvõrgustikes piiramata ulatuses ja ajavahemikul Eestis ning väljaspool Eesti piire.
 11. Tööde hindamisel võetakse arvesse nende vastavust konkursitingimuste nõuetele, autori(te) loovat ideed, töö originaalsust, teostuse kvaliteeti ja vastavust konkursi eesmärgile.
 12. Konkursile esitatud töid hindab korraldajate moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kaasatakse vajadusel ka väliseid eksperte. Hindamiskomisjon valib võidutööd hiljemalt 9. aprilliks 2021. 
 13. Võitjaid teavitatakse telefoni või e-posti teel, kui hindamiskomisjon on otsuse langetanud. Samuti avaldatakse konkursi tulemused veebilehel maailmakool.ee
 14. Konkursi kolme võidutöö autoritele on auhinnaks võimalus osaleda suvel 2021 Austrias toimuvas noorte kliimalaagris või One World filmifestivalil Tšehhis 2022. aastal. Noorte kliimalaagris osalemiseks peab olema täisealine, One World filmifestivalil saab eestkostja nõusolekul ning koos korraldaja poolse saatjaga osaleda ka alaealine noor. Osalemis- ja reisikulud katab MTÜ Mondo projektist 1Planet4All, mida kaasrahastab Euroopa Komisjon ja Eesti Välisministeerium arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest. Kui korraldajatest mittesõltuvatel põhjustel ei ole nimetatud auhindade väljaandmine võimalik, siis on korraldajatel õigus välja anda asendusauhinnad. 
 15. Eriauhinna paneb välja Matsalu Loodusfilmide Festival. Korraldajatel on õigus anda välja lisaauhindu.
 16. Korraldajatel on õigus jätta auhind(auhinnad) välja andmata, kui hindamiskomisjon ei tuvasta konkursi kriteeriumitele vastavaid või võiduväärilisi konkursitöid. 
 17. Konkursi kohta saab lisateavet konkurss@mondo.org.ee või telefonilt 677 5445.