24.04 - 05.05

Üleilmne hariduskampaania

Global Campaign for Education

Leiab aset iga aasta aprillis.

Vähemalt 120 riigis toimuv üleilmne hariduskampaania on aeg, mil lapsed, õpetajad, lapsevanemad üle maailma ühinevad ja nõuavad üheskoos tasuta kohustusliku hariduse tagamist kõigile. Kampaania tutvustab juurdepääsu haridusele kui inimõigusele ja tegeleb aktiivselt avalikkuse teadlikkuse tõstmisega, et valitsuste ja rahvusvahelised organisatsioonid suudaksid täita antud lubadused – tagada kõigile maailma lastele tasuta juurdepääs haridusele.

Rahvusvahelise kampaania koduleht: campaignforeducation.org/en.

Ideid tegevusteks:
  • Arutlege tunnis hariduse vajalikkuse üle. Näiteks võib paluda õpilastel kirjutada essee teemal „Mida ma teeksin, kui ma poleks oma elus päevagi koolis käinud“.
  • Arutlege ka põhjuste üle, miks globaalse lõuna riikides lapsed sageli kooliharidust ei saa.
  • Õpilased võiksid arutleda selle üle, mida peaksid poliitikud tegema selleks, et kõigil lastel oleks võimalik koolis käia.
  • Uurige infot kestliku arengu eesmärgi nr. 4 kohta: kvaliteetne haridus.
  • Tellige kooli fotonäitus “Millist maailma tahame aastaks 2030?”
  • Vaadake filmi “5800 km koolini” – film näitab Mondo Tarkusefondi abil Ghanas, Kongo külas koolis käiva lapse argipäeva läbi Eesti lapse silmade.
  • Tutvuge raamatuga “Ma olen Malala”.
VAATA KALENDRIT