Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

 

08.09

KIRJAOSKUSEPÄEV

 

International Literacy Day

 
 
 
 
 

 

Kirjaoskusepäeva peetakse 8. septembril, mil tuletatakse rahvusvahelisele üldsusele meelde kirjaoskuse tähtsust indiviidile, kogukonnale ja ühiskonnale. Rahvusvahelise kirjaoskuse päeva idee sündis UNESCOl ning esimest korda tähistati seda 1965. aastal. 2003. aasta jaanuaris kuulutas ÜRO resolutsioon kirjaoskusele pühendatud aastakümne alanuks. Aastakümne 2003–2012 põhiteemaks on alghariduse kättesaadavus kõigile. Kirjaoskus on inimõigus, mis annab 

inimesele võimaluse arenemiseks, hariduse saamiseks ja oma võimete kasutamiseks. Kirjaoskus on parema tervise ja heaolu võti. Kirjaoskus on tähtis ka naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse, rahu, ühiskonna arengu ja demokraatia seisukohalt. Haridus on väga oluline tüdrukute tuleviku seisukohalt – koolis käinud tüdruk abiellub tõenäoliselt vanemana, saab vähem lapsi ja suudab laste eest paremini hoolitseda kui hariduseta tüdruk.

 

MÕTLE KAASA

 

Miks on kirjaoskus igapäevaelus oluline?

Millistes igapäevaelu tegevustes läheb kirjaoskust tarvis?

Millist kirjaoskust vajab tänapäeva inimene?

Kujutle, milline on sinuvanuse inimese elu, kes pole saanud haridust.

Kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ning õigused haridusele aja jooksul Eestis muutunud? Kuidas on see toimunud mõnes teises maailma riigis?

 

TEGUTSE

 

Uuri eri tähestikke ja kirjuta neis oma nimi.

Loe uuesti oma lemmik raamatut ja jaga oma mõtteid teistega: tee selleteemaline lühivideo, fotolavastus, kirjuta arvustus vm. 

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Arutlege kirjaoskuse olulisuse üle igapäevaelus. Õpilased koostavad nimekirja tege- vustest, mille jaoks nad ühe päeva jooksul kirjaoskust kasutavad. Seejärel kujutlevad õpilased ette omavanuse tüdruku või poisi elu, kellel ei ole olnud võimalust koolis käia. Õpilased joonistavad kujutletud tegelastest pildisarju ning esitlevad neid tervele klassile.

 

Õpilased uurivad paarikaupa, kuidas on tüdrukute ja naiste võimalused ja õigused hari- dusele paranenud Eesti ajaloos. Koos selgitatakse, milliseid seadusandlikke meetmeid on ajaloo jooksul tüdrukute haridusvõimaluste parandamiseks rakendatud ning milline on olnud nende muudatuste mõju naiste elule. Õpilased koostavad oma tähelepanekute põhjal eesti tüdrukute haridustee ajatelje ning esitlevad seda kogu klassile.

Prindi kirjaoskusepäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

08.09
kirjaoskusepäev

 

 

10.09

ENESETAPPUDE 

ENNETAMISE PÄEV

World Suicide Prevention Day

 
 
 
 

 

See päev on loodud maailma enesetappude ennetamiseks, enesetapukatse sooritanud inimeste aitamiseks ning avalikkuse teavitamiseks.

 

Arutlege vaimse tervise, kriisikäitumise, enesetappude põhjuste, tagajärgede ja efekti üle; rääkige ka neist, kelle enesetapukatse nurjub – kuidas oleks võimalik aidata neil eluga edasi minna. Pöörake tähelepanu diskrimineerimisele ning inimõigustele. 

 

FILMISOOVITUS:

„Väsinud end vihkamast“ – anoreksiaga võitleva noore Eesti neiu lugu. 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

10.09
enesetappude ennetamise päev

 

15.09 

DEMOKRAATIAPÄEV

World Day of Democracy

 
 
 
 
 

 

Demokraatia on universaalne väärtus, mis põhineb inimeste vaba tahte väljendamisel, et määratleda oma poliitilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi arusaamu, mis omakorda suurendab kodanike vabadust ja tolerantsi. Päeva

eesmärk on arendada arusaamist demokraatiast ning julgustada valitsusi tugevdama demokraatiat ja oma kodanike osalemist poliitilistes protsessides.

 

MÕTLE KAASA

 

Mis on demokraatia? Too näiteid riikidest, kus valitseb demokraatia ja kus mitte.

Miks on demokraatlikus riigis hea elada?

Mis on parlamendi roll demokraatlikus riigis?

Mida tead Riigikogust ja selle liikmetest?

 

TEGUTSE

 

Osale Riigikogu, kohaliku omavalitsuse ja Europarlamendi valimistel. 

Vaata filmi „Valige mind!“, mis on humoorikas dokumentaal, kuidas ühes Hiinas algkoolis korraldatakse esimest korda vabad valimised – klassivanema valimised. 

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Rahvusvahelise demokraatia päeva raames võiks koos noortega külastada Riigikogu, arutada demokraatia olemuse ja selle mõjude üle nii isiklikul kui ka ühiskondlikul tasandil.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

15.09
demokraatiapäev

 

16.09

OSOONIKIHI KAITSMISE PÄEV

International Day for the Preservation of the Ozone Layer 

 
 
 
 
 

 

1987. aastal kirjutati alla Montreali lepingule osoonikihti hävitavate ainete vähendamiseks. Osoonikiht on õrn gaasikiht umbes 25 km kõrgusel

Maast, mis kaitseb meie planeeti ohtlike ultravioletkiirte eest ja muudab seetõttu elu säilimise võimalikuks.

 

Rääkige hõrenevast osoonkihist, selle mõjust kliimamuutustele ja meie igapäevaelule ning mõelge, kuidas saaks iga inimene käituda nii, et osoonkihti oma igapäevaste tegevustega võimalikult vähe kahjustada. 

 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – naftavaba aasta filmitegija ja tema perekonna elus. Kuidas oma otsustega vähendada CO2 tootmist?

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

16.09
osoonikihi kaitsmise päev

 

21.09 

ALZHEIMERIPÄEV

 

World Alzheimer's Day 

 
 
 
 
 

 

Maailma Alzheimeri päeval on keskmes haigused – alzheimer ja dementsus – ning nende mõju perele, kogukonnale ja rahvustele. Alzheimeri tõbi on üks levinumaid dementsuse vorme, mis seisneb mitmetes häiretes, mis kahjustavad mentaalset funktsioneerimist ning 

mis on progressiivne ja pöördumatu haigus. Alzheimeri ennetamiseks soovitatakse näiteks võtta ette lühikesi matku, süüa õuna, šokolaadi, karriga maitsestatud toitu, marju, vitamiine ja veeta aega koos sõpradega.

 

Kutsuge tundi meditsiinitöötaja, kes selgitaks alzheimeri sümptomeid ning kuidas haigust põdevatele inimestele kõige paremini toeks võiks olla.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.09
alzheimeripäev

 

21.09

PUUDE ISTUTAMISE PÄEV

ENO Tree Planting Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmse puude istutamise päevaga tähistatakse ENO kooliaasta algust. ENO on ülemaailmne e-kool, programm keskkonnateadlikkuse ja säästva arengu hüvanguks, milles osaleb 200 kooli 75 riigist. 21. septembril istutatakse paljudes riikides kell 12 kohaliku aja järgi puid.

Puude istutamise aeg käib koos päikesega idast läände, Aasiast Euroopasse ja Aafrikasse. ENO sümboliks on puu, mis on osa loodusest ning meenutab meie keskkonnakaitse tähtsust, teiseks on see ka koolide ülemaailmse koostöö, kultuurierinevuste, tolerantsi ja rahu sümbol.

 

Selle päeva raames võiks oma noortega minna puid istutama ning teha koostööd teiste koolidega. 

 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – naftavaba aasta filmitegija ja tema perekonna elus. Kuidas oma otsustega vähendada CO2 tootmist?

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.09
puude istutamise päev

 

21.09

RAHUPÄEV

 

International Day of Peace

 
 
 
 
 

 

Päev on pühendatud riikidesisese kui ka rahvusvahelise rahu tugevdamiseks. Rahupäeval tahetakse, et kõik konflikti osapooled kuulutaksid välja vaherahu.

20. sajandil sai riikidevahelistes konfliktides surma ligi sada miljonit inimest. Külma sõja järgsetes sõdades ja konfliktides hukkus üle viie miljoni inimese.

 

MÕTLE KAASA

 

Miks ja missugust rahu sa vajad? 

Miks on oluline ja kuidas saavutada rahu maailmas?

Kuidas saab üks kallistus rahu luua?

Missugused suuremad ja väiksemad organisatsioonid panustavad ühiskonnas rahu loomisse?

 

TEGUTSE

 

Voldi origami tehnikas paberkurg ning kingi see inimesele, kellega rahu vajad. Origami voltimise juhendi leiad siit.

Üle maailma korraldatakse rahupäeva raames algatusi: „Kallistus rahu heaks” ja Rahutuvi kampaania, mitmesuguseid kontserte, piknikke, spordiüritusi. Võta neist osa.

Vaata filmi „Pabertiivul“, mis räägib teise maailmasõja aegsest tsiviilisikute sõjategevusest Jaapanis ja USAs. 

Vaata filmist „Maailmarahu ja teised 4. klassi võidud“, kuidas USAs Virginia koolis korraldati 4. klassile maailmarahu simulatsioonimäng.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Korraldage koolis rahupäev, võttes eeskujuks tegevusi The International Day of Peace kodulehelt.

Arutage klassis, missugust rahu keegi vajab selleks, et tal oleks hea olla. Kuidas õpilased teiste rahu austavad?

Prindi rahupäeva poster ja pane see üles klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.09
rahupäev

JOM KIPPUR EHK SUUR LEPITUSPÄEV

 

Tähistatakse Juudi kalendri järgi Tishri kuu kümnendal päeval, mis langeb tavaliselt septembri lõppu või oktoobri algusesse

 
 
 
 
 

 

Suur lepituspäev on iganädalase sabati kõrval Iisraeli rahva kõige suurem püha. See on andeksandmise päev – kahetsuse ja meeleparanduse päev igaühele, nii üksikisikule kui ühiskonnale. Jom kippur on paastupüha. Reedesest päikeseloojangust järgmise

päikeseloojanguni (25 tundi) hoidutakse nii toidust kui joogist, kahetsetakse ja palutakse Jumalalt patte andeks. Jom kippuri ajal pole töötamine lubatud. Suurt lepituspäeva tähistavad sünagoogi külastamisega ka paljud ilmalikud juudid, kes muid usukombeid ei järgi.

 

Tutvustage õpilastele judaismi põhitõdesid ning levikut maailmas. Võimalusel võiks külla kutsuda ka juudi, kes oskaks jagada oma kogemust juutide pühade tähistamise kohta.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.09 - 23.09
Jom Kippur ehk suur lepituspäev

 

22.09

AUTOVABA PÄEV

 

Car-Free Day

 
 
 
 
 

 

Autovaba päeva eesmärgiks on julgustada autojuhte vähemalt üheks päevaks oma auto hülgama, et kasutada selle asemel ühistransporti, jalgrattaid ning kõndimist. Samaaegselt survestab autovaba päev linnasid töötama välja

efektiivsemalt toimivat ühistranspordisüsteemi. Esimene autovaba päev toimus juba 1973. aastal naftakriisi ajal, kuid tänasel kujul on päeva tähistatud alates 90ndate keskpaigast..

 

Väidelge teemal: Elu ilma autota/autoga. 

Korraldage väike uurimus klassikaaslaste seas, arvutades välja, kui palju õpilased sõidavad nädalas autoga ning miks. Lisaks võiks arutada üheskoos, kuidas vähendada kogu klassi nädalast läbitud kilomeetrite arvu poole võrra. 

 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – filmitegija pingutustest oma CO2 tootmist vähendada ning elada aasta ilma naftata.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.09
autovaba päev

 

SÜDAMEPÄEV

World Heart Day

 

Liikuv püha, mida tähistatakse septembri viimasel pühapäeval 

 
 
 
 
 

 

Esimest korda tähistas Maailma Südameföderatsioon maailma südamepäeva 2000. aastal, eesmärgiga teavitada inimesi südamehaigustest, 

mis on peamiseks surmapõhjuseks. Lisaks rõhutatakse tervislike eluviisi olulisust, mis aitab haigusi ära hoida.

 

MÕTLE KAASA

 

Milline on õnnelik süda?

Kuidas oma südant hoida?

 

TEGUTSE

 

Kasuta mõnd rakendust, mis loendab päeva jooksul tehtud samme, mõõdab jalgsi või rattaga liigutud vahemaid, analüüsib und vm. Võrdle andmeid päevade, nädalate ja kuude lõikes. 

Arvuta ühe tavalisel päeval söödud toitainete ja energia hulk. Uuri, kas see on kooskõlas tervisliku elustiili ja arstide soovitustega.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Kutsuge kooli külla meditsiinitöötaja, kes selgitaks peamisi südamehaiguste põhjuseid ning annaks nõu tervislikuls eluviisiks. 

Korraldage üleklassiline kampaania, mille raames iga õpilane mõõdab ja paneb kirja, kui palju ta ühes nädalas jalgsi või (tõuke)rattaga liigub, mitu sammu päevas teeb vms. Arutage, miks liikumine on tervisele hea.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.09
südamepäev

 

Septembri 4. pühapäev

KURTIDE PÄEV

Day of the Deaf 

Liikuv päev, mida tähistatakse septembri viimase täisnädala pühapäeval 

 
 
 
 
 

 

Kurtide päeva tähistamise eesmärk on, et inimesed näeksid ja mõistaksid kurte kui keelelist vähemusgruppi enda seas. Mõistaksid nende saavutusi ja kogukonna probleeme. 1951. aastal toimus Roomas esimene Maailma Kurtide Föderatsiooni (WFD) kongress ja sellest ajast hakati tähistama ka kurtide päeva.

Kurtidel inimestel on kollektiivitunne, nagu kuuluksid kõik kurdid ühte perekonda/kogukonda ning nende kogukonnas on rohkem füüsilist kontakti kui kuuljate hulgas, sest tähelepanu saavutatakse sageli teise inimese kätt või õlga puudutades ning hüvasti jäetakse kallistades või kätt surudes.

 

Kurtide päeval võib noortele õpetada näiteks viipekeele märke ja vaadata videosid kurtide elu ja viipekeele kohta.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.09
kurtide päev

 

28.09

MARUTAUDIPÄEV

 

World Rabies Day

 
 
 
 
 

 

Seda päeva korraldati esimest korda 2007. aastal erinevate inimese ja looma tervisega seotud maailmaorganisatsioonide eestvedamisel. 

Maailma marutaudipäeva eesmärk on tõsta inimeste teadmisi marutaudi kohta ja teadvustada, kui lihtne on seda ennetada.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

28.09
marutaudipäev