Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

01.06

 

LASTEKAITSEPÄEV

 
 
 
 
 

 

Lastekaitsepäeva tähistamine sai alguse 1925. aastal Genfis toimunud üleilmsel konverentsil. Lastekaitsepäeva tähistatakse erinevates riikides erinevatel aegadel. Eestis tehakse seda 1. juunil. 1925. aasta samal päeval kutsus Hiina konsul traditsioonilise Hiina

draakonifestivali tähistamiseks San Franciscos kokku Hiina orbudest lapsed. Sealt sai alguse traditsioon tähistada lastekaitsepäeva igal aastal juunikuu esimesel päeval. Eestis alustas Lastekaitse Liit lastekaitsepäeva tähistamist 1980. aastate lõpul.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

01.06
lastekaitsepäev

04.06

 

VÄGIVALLA OHVRIKS LANGENUD LASTE PÄEV

International Day of Innocent Children Victims of Aggression

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassambleed kohutas 1982. aasta 19. augusti hädaistungi ajal Iisraeli agressiivsest käitumisest tulenev Palestiina ja Liibanoni lapsohvrite suur hulk ja seetõttu otsustati omistada üks päev kõigile lastele, keda on rünnatud. Rünnakute ohvriteks langenud laste mälestuspäeva on peetud 1982. aastast.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

04.06
vägivalla ohvriks langenud laste päev

05.06

 

KESKKONNAPÄEV

 

World Environment Day

 
 
 
 
 

 

15. detsembril 1972 otsustas ÜRO üldassamblee kuulutada 5. juuni maailma keskkonna päevaks. Kuupäev meenutab Stockholmi 1972. aasta ÜRO keskkonnaistungi avamispäeva. Istungi tulemusena loodi ÜRO keskkonnaprogramm UNEP. Keskkonnakaitse päeva eesmärgiks on meie keskkonnas toimuvatele muutustele

tähelepanu juhtimine. Kliimamuutused, kliimasoojenemine ja kasvuhooneefekt põhjustavad eriti suuri probleeme arengumaadele, kus ollakse kõige haavatavamad. Samuti on kliimamuutuste mõju märkimisväärselt suur ka Arktikale. Kliimasoojenemine mõjutab peale taimestiku ja loomastiku ka inimeste toimetulekuvõimalusi.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

05.06
keskkonnapäev

 

RAMADAAN

 

Islami kalendri üheksas kuu, Gregoriuse kalendris liikuv kuu, mis katab 34 aasta jooksul ära kogu aasta

 
 
 
 
 

 

Ramadaan on islami kalendri paastukuu, mil iga täiskasvanud täie mõistuse juures olev terve moslem peab päikesetõusust päikeseloojanguni hoiduma toidust, joogist ja seksuaalvahekorrast. Ramadaan kestab 29 või 30 päeva ning selle eesmärgiks on õpetada

moslemitele kannatlikkust, vaimsust, alandlikkust ja allaheitlikkust jumalale. Lisaks paastumisele on ramadaani ajal tavapärasest veelgi olulisemal kohal palvetamine ja heategevus. Nimelt õpetab paastumine moslemitele ka enesedistsipliini ja empaatiat.

 

Tutvuge Islami kommetega. Tellige selleks Maailmahariduskeskusest õppematerjal „Islamimaailmas“, mis sisaldab ohtralt kasulikku taustinfot ja õppetegevusi. Võimaluse korral võiks näiteks tundi rääkima kutsuda mõne Eestis elava moslemi.

FILMISOOVITUS:

„Iga hea abielu algab pisaratega“ – film Inglismaal elavast läänelike kommetega moslemitüdrukust, kes valmistub abielluma konservatiivsema Bangladeshi noormehega.

„Verised karikatuurid“ – film Taani päevalehes avaldatud prohvet Moslemi karikatuuri skandaalist.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

06.06 - 05.07
Ramadaan

08.06

 

OOKEANIDE PÄEV

 

World Oceans Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kuulutas 2008. aastal 8. juuni maailma ookeanide päevaks. Ookeanidest sõltub meie edaspidine käekäik ja jätkusuutlik areng. Ookeanid on peamisteks toidu ja meditsiiniliste resursside allikaks ning lisaks mängivad need äärmiselt olulist rolli meie biosfääris. Ookeane kutsutakse ju lausa maailma kopsudeks.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

08.06
ookeanide päev

12.06

 

LAPSTÖÖJÕU KASUTAMISE VASTANE PÄEV

World Day against Child Labour

 
 
 
 
 

 

Rahvusvaheline tööorganisatsioon (ILO) käivitas 2002. aastal rahvusvahelise lapstööjõu kasutamise vastase päeva, et pöörata tähelepanu lapstööjõu ulatusele globaalsel tasandil. Hetkel on maailmas umbes 215 miljonit lapstöötajat, kellest on 115 miljonit

seotud ohtliku tööga ning ILO eesmärgiks on 2016. aastaks elimineerida hullemaid lapstööjõu vormid. Hetkel peavad paljud lapsed töötama pikki tööpäevi ohtlikes tingimustes ning need lapsed on üldiselt seotud vaesusega ja haridus pole neile kättesaadav.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

12.06
lapstööjõu kasutamise vastane päev

14.06

 

VEREDOONORLUSE PÄEV

World Blood Donor Day

 
 
 
 
 

 

Maailma veredoonorluse päeva eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ohutust veredoonorlusest, kusjuures rõhutatakse, et doonorlus võib päästa elu.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

14.06
veredoonorluse päev

17.06

 

KÕRBESTUMISE JA PÕUA ENNETAMISE PÄEV

World Day to Combat Desertification and Drought

 
 
 
 
 

 

ÜRO kuulutas 1994. aasta üldistungil 17. juuni rahvusvaheliseks kõrbestumise ja kuivuse ennetamise päevaks. Samal päeval ja samal aastal kiideti heaks ÜRO lepe kõrbestumise vältimiseks. Riikidel soovitati lisada teadlikkust rahvusvahelise koostöö tähtsusest kõrbestumise ja kuivuse vastu võitlemisel.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

17.06
kõrbestumise ja põua ennetamise päev

19.06

 

AUNG SAN SUU KYI SÜNNIPÄEV

 
 
 
 
 

 

Aung San Suu Kyi (sünd 19.06.1945) on Birma (praeguse Myanmari) opositsiooni poliitik ja erakonna Rahvuslik Liit Demokraatia Eest liider. 1990. aastal võitis Aung San Suu Kyi' erakond üldvalimistel 59% häältest. Paraku oli ta juba enne valimisi riigijuhtide poolt koduarestis.

Ehkki talle pakuti võimalust riigist lahkumiseks, otsustas Aung San Suu Kyi Birmasse jääda ning veetis alates 1989. aastast ligi 15 aastat koduarestis, kuni ta vabastati 13. novembril 2010. aastal. 1991. aastal sai ta Nobeli rahuauhinna.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

19.06
Aung San Suu Kyi sünnipäev

20.06

 

PAGULASTE PÄEV

 

World Refugee Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee otsustas 2000. aasta üldistungil alustada maailma pagulaste päeva tähistamist. Esimene pagulaste päev oli 2001. aastal. Samal juunikuu päeval oli juba varemgi tähistatud Aafrika riike ühendava organisatsiooni (OAU) poolt Aafrika pagulaste päeva.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

20.06
pagulaste päev

23.06

 

LESKEDE PÄEV

 

International Widow's day

 
 
 
 
 

 

Rahvusvahelist leskede päeva peeti esimest korda 2010. aastal ÜRO üldassamblee eestvedamisel. Päeva eesmärgiks on pöörata erilist tähelepanu leskede ja nende laste täbarale olukorrale, et tagada nende inimõigused ja leevendada nende vaesust. Eesmärgiks on tagada kõigile naistele võrdne osalus ühiskonnas ning see peaks olema sammuke lähemale vaesusevabale ja rahulikule maailmale.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

23.06
leskede päev

26.06

 

PIINAMISOHVRITE TOETAMISE PÄEV

United Nations International Day in Support of Victims of Torture

 
 
 
 
 

 

ÜRO rahvusvahelist piinamisohvrite toetamise päeva peeti esimest korda 1997. aastal ÜRO üldassamblee eestvedamisel. 26. juunil 1987. aastal jõustus ÜRO piinamisevastane konventsioon. Konventsiooni kohaselt on sellele allakirjutanud riigid kohustunud võtma kasutusele meetmeid nende riigis aset leidva

piinamise ennetamiseks ning keelab saata neist riikidest välja tagasi kodumaale inimesi, kui on põhjust uskuda, et nad võivad seeläbi piinamise ohvriks langeda. Piinamisvastane konventsioon on üks kõige rohkem kontrollitud rahvusvahelisi inimõigustealaseid konventsioone.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

26.06
piinamisohvrite toetamise päev

26.06

 

NARKOOTIKUMIDE VASTANE PÄEV

International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking

 
 
 
 
 

 

ÜRO kuulutas 1987. aasta üldistungil 26. juuni rahvusvaheliseks narkootikumide ja narkokaubanduse vastu võitlemise päevaks. Päeva eesmärgiks on tugevdada ja parandada rahvusvahelist koostööd narkootikumide ja narkokaubanduse tõrjumiseks.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

26.06
narkootikumide vastane päev

28.06

 

MUHAMMAD YUNUS'I SÜNNIPÄEV

 

 
 
 
 
 

 

Muhamad Yunus (sünd 28.06.1940) on Bangladeshi majandusteadlane mikrokrediidi kontseptsiooni autor. Tema loodud Grameeni pank pakub vaestele inimestele ilma tagatiseta väikeseid laene, et aidata klientidel tagada majanduslik iseseisvus. 2006. aastal pälvis Yunus ja Garameeni pank Nobeli rahuauhinna.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

28.06
Muhammad Yunus’i sünnipäev