Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

03.05

VABA AJAKIRJANDUSE PÄEV

World Press Freedom Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kuulutas maailma vaba ajakirjanduse päeva välja aastal 1993. Juba inimõiguste deklaratsiooni artiklis aastast 1948 öeldakse, et igalühel on õigus vabalt oma arvamust väljendada ja et see õigus sisaldab ka ideede otsimist ja levitamist meediakanalites.

Ajakirjandusvabaduse päeval tahetakse edendada maailmas eelmainitud vabadust ja õigust ning meenutada, et ajakirjandusvabadus ei ole iseenesest selge ja lihtne – paljud korrespondendid trotsivad oma tööga vanglat või surma.

 

Rääkige ajakirjanduse rollist meie elus, ühiskonnas ja ka globaalsel tasandil. Arutleda võiks ka informatsiooni kättesaadavuse, kriitilise lugemise, sõnavabaduse, korruptsiooni, ajakirjanduse kui ühiskonna peegli ja valvekoera rolli üle.

 

FILMISOOVITUS:

„Burma VJ“ – film, mis tutvustab teravalt ohtlikku ajakirjaniku tööd ja dissidentlust politseiriigis Burmas.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

03.05
vaba ajakirjanduse päev

05.05

 

BASELI KONVENTSIOONI TÄHTPÄEV

 

 
 
 
 
 

 

Baseli konventsioon ehk ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontroll on üks olulisematest rahvusvahelistest keskkonnaalastest kokkulepetest, millega on 2011. aasta novembri seisuga liitunud 176 riiki üle maailma, sealhulgas Eesti. Kuigi suur osa maailma riikidest on selle konventsiooniga liitunud, ei taga see veel tõhusat kontrolli, sest üks peamiseid probleeme on järelevalve puudumine.

 

Uurige välja, mis juhtub teie vanade elektroonikaseadmetega. Kutsu sel teemal rääkima Eestimaa Looduse Fondi või Mobiiliringlus OÜ esindaja. 

 

FILMISOOVITUS:

„Eksportides ohtusid“ – film elektrooniliste jäätmete ümbertöötlemisest Hiinas.

„Digitaalne prügimägi“ – film globaalsete elektrooniliste jäätmete kuhjumisest Nigeerias.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

05.05
Baseli konventsiooni tähtpäev

08.05–09.05

 

II MAAILMASÕJA OHVRITE MÄLESTUSPÄEV

Time of Remembrance and Reconciliation for Those Who Lost Their Lives during the Second World War

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kuulutas 8.–9. mai Teise maailmasõja ohvrite mälestuspäevaks 2004. aastal. Päeva tähistamisega osutatakse au üle 60 miljonile inimesele, kes hukkusid Teises maailmasõjas.

 

Suurbritannias ja Commonwealth'i riigides kantakse sel päeval punast paberlille. Sellest tuleb ka päeva nimeks mooni päev (Poppy Day). Meisterdage ka endale kandmiseks punased moonid.

 

FILMISOOVITUS:

„Pabertiivul“ – Teise maailmasõja aegsest tsiviilisikute sõjategevusest Jaapanis ja USAs.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

08.05 - 09.05
II maailmasõja ohvrite mälestuspäev

12.05

 

ÕDEDE PÄEV

International Nurses Day

 
 
 
 
 

 

Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse Rahvusvahelise Õdede Nõukogu (IND) poolt alates 1965. aastast, et inimesed märkaksid arstiõdede panust meie ühiskonnas.

 

Rahvusvahelise õdede päeva raames võiks näiteks kutsuda mõne arstiõe klassiruumi oma tööst rääkima või siis külastada mõnda haiglat või hooldekodu, kus noored näeksid vahetult õdede tööd.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

12.05
õdede päev

15.05

 

PEREDE PÄEV

 

International Day of Families

 
 
 
 
 

 

ÜRO 1993. aasta üldassamblee otsustas, et 15. maid tähistatakse rahvusvahelise perede päevana. Päeva tähistamise eesmärgiks on lisada teadlikkust pereküsimustes ja parandada rahvaste valmisolekut, arutledes peresid puudutavate probleemide üle erinevaid tegevusmalle kasutades. Arutletakse, kuidas mõjutavad perekonda erinevad sotsiaalsed, majanduslikud ja demograafilised protsessid.

 

Räägi noortega pere rollist, sellest, kuidas erinevad ühiskondlikud protsessid mõjutavad pere käekäiku ja heaolu. Võiks arutleda ka Eesti peremudeli iseloomu ning selle kujunemise põhjuste ja tagajärgede üle. Võiks mõelda sellele, kuidas Eestis riiklikul tasandil pereelu reguleeritakse ning milliseid perepoliitika meetmeid kasutatakse nii meil kui ka globaalsel tasandil (näiteks Hiinas). Sel päeval võiks innustada noori oma perega midagi toredat ette võtma.

 

FILMISOOVITUS:

„Hing on sees“ – lastekodulapsed räägivad oma elust ja unistustest.

„Tahan saada bossiks“ – nelja noore hiinlase ettevalmistumine kooli lõpueksamiteks.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

15.05
perede päev

17.05

 

INFOÜHISKONNA PÄEV

World Telecommunication and Information Society Day

 
 
 
 
 

 

Telekommunikatsioonipäeva tähistati esimest korda aastal 2006, enne seda oli sama päeva tähistatud televisioonipäevana alates 1969. aastast. Tele- ja infotehnoloogia arenedes on tähtis, et ühiskonnad püsiksid arenguga kaasas ja võtaksid omaks uusi infovahetuse meetodeid. ÜRO tahab toetada avatud ja inimõigustega kooskõlas infotehnoloogia arengut.

 

MÕTLE KAASA

 

Missugust infot sa igapäevaselt tarbid ja mis kanalit pidi info sinuni jõuab?

Kui palju kasutad iga päev nutiseadet, arvutit, televiisorit, raadiot ja telefoni? Milmääral erined selles osas arengumaal elavast inimesest?

 

TEGUTSE

 

Tegutse üks päev ilma internetita. Pane kirja kõik tegevused, mis sul seetõttu tegemata jäid.

Kirjuta paberil kiri või kaart oma sõbrale ja postita see.

Guugelda ennast ja oma pereliikmeid – mida teada saad?

Vaata filmi „Veri mobiilis“, mis räägib Kongo Demokraatlikus Vabariigis toimuvast mobiiltelefonide valmistamiseks kasutatavate mineraalide kaevandamisest ning selle seosest kohaliku relvavõitlusega.

Vaata, kuidas kaasaja Robin Hoodid võitlevad meedia abil kurjade korporatsioonide vastu filmist „Yes men parandab maailma“.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Prindi Infoühiskonna päeva plakat ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!

Uurige klassiga, kuidas on muutunud meediatarbimine Eestis viimase kümne aasta jooksul. 

Arutage klassis selle üle, mis on IKT laialdase leviku head ja vead. Kuidas saame vigu vähendada?

Vaadake Kadri Kalle maailmahariduse videoloengut rohepesust

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

17.05
infoühiskonna päev

21.05

 

KULTUURILISE MITMEKESISUSE PÄEV

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development

 
 
 
 
 

 

Päev kuulutati välja aastal 2001 ning see aitab süvendada arusaamist kultuurilise ja religioosse mitmekesisuse tähtsusest, õpetab tolerantsust ning edendab kultuuridevahelist dialoogi. Eesmärgiks on kaasa aidata ühiskonna rahumeelsele ning jätkusuutlikule arengule. Päeva raames tuletatakse inimestele meelde ka inimõigusi ja üldkehtivaid vabadusi.

 

Arutlege, mil moel avalduvad Lääne kultuuris erinevate kultuuride mõjud. Tutvuge Aafrika, Afroameerika, Ladina-Ameerika ja Aasia kultuuri mõjudega. Kas Eesti kultuuris on mitteeuroopalikke kultuurimõjusid? Kui nii, siis milliseid, miks ja kuidas avaldavad need mõju tänapäeva Eesti kultuurile? 

Mängige: „Tervitused ümber maailma“ – lühike sissejuhatav mäng, mis sobib kultuurierinevuste tundi sisse juhatama.

 

FILMISOOVITUS:

„Iga hea abielu hakkab pisaratega“ – Briti-Bangladeshi perekonna erimeelsused tulevad esile, kui on aeg hakkata tütreid mehele panema.

„Võõras“ – film uurib Eesti ühiskonda ja selles peituvat viha ning hirmu .

"Sotsiaalne eksperiment Leedus"

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.05
kultuurilise mitmekesisuse päev

22.05

 

BIOLOOGILISE MITMEKESISUSE PÄEV

International Day for Biological Diversity

 
 
 
 
 

 

Maailm muutub kiiremini kui kunagi varem. Rahvastiku kasv ja lisanduv tarbimine rõhuvad ning lisavad ohte looduslikule mitmekesisusele. Looduse mitmekesisuse päeval võiksime tuua esile kõikide vastutuse looduse kaitsmises ja selle

säilitamises. Päeva eesmärgiks on lisada teadlikkust ja arusaamist looduse mitmekesisusest. Tähtis on tutvustada keskkonnakaitset, pidevat loodusliku mitmekesisuse kasulikkust ja sealt saadava kasu võrdset jagunemist.

 

Laske õpilastel uurida, millised toidulettidelt leitavad hõrgutised on tegelikult peaaegu väljasuremisohus. Samuti võiks tutvuda kampaaniatega, mida on liikide säilitamiseks üle maailma läbi viidud.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.05
bioloogilise mitmekesisuse päev

29.05

ÜRO RAHUVALVAJATE PÄEV

International Day of United Nations Peacekeepers

 
 
 
 
 

 

Rahukaitsmine on arenenud ajaloo jooksul, see ei ole enam ainult relvarahude valvamine. Tänapäeva ÜRO rahuvalve ülesanded on mitmekülgsed – institutsioonideehitamine, seaduste järgimine, majanduse ülesehitamine, valimiste kontrollimine, relvade riisumine, humanitaarprojektide 

koordineerimine ning pagulaste uuesti taasasustamine. ÜRO rahuvalvajad teevad oma parima, et tagada konfliktipiirkondades kestev rahu ja turvalisus. Rahvusvahelisel rahuvalvajate päeval on põhjust meelde tuletada, et ka kõige kallim rahuturvamisoperatsioon maksab vähem kui kõige odavam sõda.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

29.05
ÜRO rahuvalvajate päev

MAAILMAPÄEV EESTIS

 

Toimub igaaastaselt nädalavahetuse päeval mai lõpus – juuni alguses

 

 
 
 
 
 

 

Kogupereürituse maailmapäeva eesmärk on suurendada meie teadlikkust arengukoostööst ja globaalprobleemidest ning anda ülevaade Eesti riigi ja vabaühenduste tegevusest selles valdkonnas. Esimene maailmapäev korraldati MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud initsiatiivil 2005. aastal ning nüüdseks

on sellest saanud iga-aastane traditsiooniline üritus. Maailmapäeva raames tutvustavad oma tegevust erinevad organisatsioonid nii Eestist kui välismaalt, toimuvad töötoad ja vestlusringid, sõna võtavad arvamusliidrid ning arengukoostöö vallas tegutsevad eksperdid, suurel laval kõlab maailmamuusika ning linastub filmiprogramm.

 

Uurige välja www.terveilm.ee lehelt, kus ja millal toimub järgmine maailmapäev ning kuidas teie klass võiks sellel osaleda.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

30.05
Maailmapäev Eestis

31.05

 

TUBAKAVABA PÄEV

World No Tobacco Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmse tubakavaba päeva raames teavitatakse inimesi tubaka negatiivsest mõjust tervisele. Tubakavaba päeva algatajaks oli 1987. aastal maailma terviseorganisatsioon (WHO).

 

Kutsuge külla meditsiinitöötaja, kes selgitaks suitsetamise mõju tervisele. Laske õpilastel otsida internetist suitsetamisevastaseid kampaaniaid ning tutvustada klassikaaslastele kõige mõjuvamaid leide.

 

FILMISOOVITUS:

„Suits“

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

31.05
tubakavaba päev