Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

02.04

 

AUTISMI TEADVUSTAMISE PÄEV

World Autism Awareness Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 2. aprilli maailma autismiteadvustamise päevaks. Eesmärgiks on kasvatada ÜRO liikmesriikides ühiskonnateadlikkust autismist.

 

Räägi autismist ning teadvusta noortele autistliku käitumise taga olevaid põhjuseid. Arutada võiks ka tolerantsuse, hoolivuse ning abistamise teemadel.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

02.04
autismi teadvustamise päev

04.04

 

MIINIDEVASTANE PÄEV

International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action

 
 
 
 
 

 

ÜRO kuulutas 2005. aastal 4. aprilli rahvusvaheliseks miinidevastaseks päevaks. Eesmärgiks on anda infot miinide ohtlikkusest ja arendada rahvuslikke miinitõrjeüksusi nendes maades, kus miinid ja muud sõjaaja plahvatusohtlikud relvad on tõsine turvarisk ja takistus majanduslikule ning sotsiaalsele arengule.

 

Miinimäng – mäng juhib tähelepanu maamiinide probleemile maailmas, pannes õpilased hetkeks miiniohvriks langenud inimestega sarnasesse olukorda.

 

FILMISOOVITUS:

„Itaalia arst“ – film kummalise elueesmärgiga Itaalia mehest: päästa iga Afganistani miiniohvri inimväärikus.

„Cambodia Trust“ – film Kambodžas elavate miinide tõttu invaliidiks jäänud inimeste elust ja nende õiguste eest võitlemisest. Miinimäng – mäng juhib tähelepanu maamiinide probleemile maailmas, pannes õpilased hetkeks miiniohvriks langenud inimestega sarnasesse olukorda.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

04.04
miinidevastane päev

07.04

RWANDA GENOTSIIDI OHVRITE MÄLESTUSPÄEV

Day of Remembrance of the Victims of the Rwanda Genocide

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee pühendas 2004. aastal 7. aprilli Rwanda genotsiidiohvrite mälestamise päevaks. Selle päeva raames mälestatakse umbes 80 000 Rwanda inimest, kes langesid genotsiidi ohvriks ning toetatakse mahajäänud kogukondi ja rahvast. Genotsiidi ennetamine on nii kollektiivne kui ka individuaalne vastutus.

 

Selle päeva raames võiks noortele rääkida genotsiidist, selle mõjust rahvale. Rwanda austuseks seista vaikuseminuti. Arutada ja uurida, kas veel kusagil maailmas toimub sarnaseid juhtumeid, rääkige sellega seoses nt Darfurist. Tutvuge ka Eesti Ravusvahelise kooli projektiga „Change the World by Monday“ Facebook'is.

 

FILMISOOVITUS:

„Õigusemõistmine“ – väga informatiivne ja kaasahaarav film Rahvusvahelise Kriminaalkohtu igapäevatööst.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

07.04
Rwanda genotsiidi ohvrite mälestuspäev

07.04

 

TERVISEPÄEV

World Health Day

 
 
 
 
 

 

Maailma tervisepäeval soovitakse meeles pidada ÜRO alla kuuluva maailma tervishoiuühingu tegevust. Maailma tervisepäeval on igal aastal erinev teema, mille abil parandatakse teadlikkust tervishoiuteemadel rahvuslikul ja globaalsel tasandil.

 

Räägi tervise olulisusest, selle hoidmisest ning ebatervisliku elustiili tagajärgedest. Sel päeval oleks sobilik võtta ette liikumis- ja spordiüritusi ja rääkida tervislikust toitumisest. Võib külastada ka Tervishoiumuuseumi.

 

FILMISOOVITUS:

„Väsinud end vihkamast“ – anoreksiaga võitleva Eesti tüdruku lugu.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

07.04
tervisepäev

SUUR REEDE

 

Reede enne ülestõusmispüha, liikuv püha, mis langeb märtsi või aprilli

 
 
 
 
 

 

Suur reede on kristlik püha, mil kristlased mälestavad Kristuse ristilöömist. Ehkki see on päev, mil kirik elab leinas, usutakse, et Kristus on surnud meie eest ning toonud meile lepituse. Eestis on suur reede riigipüha ja puhkepäev.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

19.04
suur reede

22.04

 

MAA PÄEV

Earth Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO eestvedamisel korraldatakse seda päeva alates 1970. aastast. Sel päeval pööratakse tähelepanu Maal elutsevatele erinevatele looma- ja taimeliikidele ning inimese mõjule ja jätkusuutlikule harmoonilisele kooseksisteerimisele maal. Vaata kindlasti www.earthday.org kodulehelt lisaideid päeva sisustamiseks.

 

MÕTLE KAASA

 

Miks peab meie planeeti ja keskkonda hoidma?

Mis on ökoloogiline jalajälg?

Mida saad sina keskkonna heaks teha?

 

TEGUTSE

 

Arvuta veebipõhistes kalkulaatorites oma ökoloogiline ja süsiniku jalajälg. Kirjuta üles kolm lubadust, mida oma käitumises muudad, et need jalajäljed aasta jooksul väheneksid.

Üle poole maailma inimestest elab linnades. Linnade mõju kliimamuutusele on suur. Saada kohalikku omavalitusse ettepanekud, kuidas oma kodulinna "rohelisemaks" muuta.

Osale mõnes üle-Eestilises aktsioonis või vii oma kodukohas läbi mõni oma väike projekt, mis aitab kaasa keskkonna säästmisele.

Tutvu huvitavate keskkonnaalaste faktide ja analüüsidega filmis „Ökoloogiline jalajälg“.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Rääkige klassis eri liikidest, ökosüsteemist, evolutsioonist, looduse tasakaalust ning inimeste majanduslikest, sotsiaalsetest ja keskkondlikest mõjudest ning vajadustest.

Kasutades mõnd veebipõhist kalkulaatorit, arvutage klassis välja oma ökoloogiline jalajälg.

Mõelge välja üks ühine heategu, mida te koos keskkonna heaks teha saate ja viige see ellu.

Osalege klassis „Billion acts of Green“ kampaanias (lisainfo Earth Day kodulehel).

Prindi Maa päeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.04
Maa päev

22.04

 

PAGULASSEISUNDI KONVENTSIOONI PÄEV

 
 
 
 
 

 

Pagulasseisundi konventsiooni eesmärk on tagada, et kõik inimesed, kes on sunnitud oma kodumaalt põgenema, saavad elamisloa teises riigis, kuni nende kodumaale naasmine on ohutu. Konventsioon defineerib pagulase termini ning esitab asüülistaatuse saanud isikute õigused ning

riikide kohustused, kes asüüli tagavad. Konventsioon määratleb ka selle, kes ei ole pagulased, näites sõjakurjategijad. Konventsioon jõustus 22. aprillil 1954. aastal. 2011. aasta aprilli seisuga on sellega liitunud 147 riiki.

 

FILMISOOVITUS:

„Bristoli rattaprojekt“ – sümpaatne film ratastest, ringlusest ja pagulusest Suurbritannias.

„Mu kallis muslim“ – räägib Poolas asüüli ootavate Tšetseenia põgenike loo.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.04
pagulasseisundi konventsiooni päev

23.04

 

RAAMATUTE JA AUTORIÕIGUSTE PÄEV

World Book and Copyright Day

 
 
 
 
 

 

Rahvusvaheline raamatute ja autoriõiguste päeva peeti esmakordselt 1995. aastal UNESCO peakontoris Pariisis ning selle eesmärgiks on siiani julgustada kõiki avastama lugemise mõnusid ja tõsta inimeste austust kirjanike vastu, kes on oma teostega andnud edasi inimlikkuse sotsiaalset ja kultuurilist progressi. Sel päeval edendatakse autoriõiguste ning intellektuaalse omandi kaitset, tolerantsi ning eetilist mõtlemist.

 

Aruta noortega, mida lugemine neile pakub. Tutvusta huvitavat kirjandust erinevatest maailmaosadest. Arutleda võiks ka autoriõiguste üle ning külastada mõnda raamatukogu, näiteks Eesti Rahvusraamatukogu Tallinnas või Eesti Kirjandusmuuseumi Tartus. Telli klassile laenuks „Lohejooksja“ raamatud, mille kaudu saate tutvuda Afganistani ajalooga. Kuula huvitavate inimeste jutte internetist „Ted talks“ lehelt, näiteks Nigeeria kirjaniku Chimamanda Ngozi Adichie huvitavat lugu sellest, kuidas oli kasvada kirjanikuks Aafrikas.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

23.04
raamatute ja autoriõiguste päev

ÜLEILMNE HARIDUSKAMPAANIA

Global Campaign for Education

Leiab aset iga aasta aprillis

 
 
 
 
 

 

Vähemalt 120 riigis toimuv üleilmne hariduskampaania on aeg, mil lapsed, õpetajad, lapsevanemad üle maailma ühinevad ja nõuavad üheskoos tasuta kohustusliku hariduse tagamist kõigile. Kampaania tutvustab juurdepääsu haridusele kui inimõigusele. Tegeleb aktiivselt avalikkuse teadlikkuse

tõstmisega, et valitsuste ja rahvusvahelised organisatsioonid suudaksid täita antud lubadused – tagada kõigile maailma lastele tasuta juurdepääs haridusele.

 

Arutlege tunnis hariduse vajalikkuse üle. Näiteks võib paluda õpilastel kirjutada essee teemal „Mida ma teeksin, kui ma poleks oma elus päevagi koolis käinud“. Arutlege ka põhjuste üle, miks arenguriikides lapsed sageli kooliharidust ei saa. Õpilased võiksid arutleda selle üle, mida peaksid poliitikud tegema selleks, et kõigil lastel oleks võimalik koolis käia.

Rahvusvahelise kampaania koduleht: https://www.campaignforeducation.org/en/

MATERJAL

Kestliku arengu eesmärk nr 4, kvaliteetne haridus

NÄITUS

Fotonäitus "Millist maailma tahame aastaks 2030?"

FILMISOOVITUS:

„Lootust testides“ – nelja Lõuna-Aafrika noore pingutustest enne lõpuksameid.

„Afghan Connection I ja II“ – Afganistani haridusest ja Inglismaa heategevusliku organisatsiooni saavutustest selle toetuseks.

"5800 km koolini" - mis näitab Mondo Tarkusefondi abil Ghanas, Kongo külas koolis käiva lapse argipäeva läbi Eesti lapse silmade.

RAAMAT

"Ma olen Malala"

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.04 - 05.05
üleilmne hariduskampaania