Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

05.03

 

TUUMARELVADE LEVIKU TÕKESTAMISE PÄEV

 
 
 
 
 

 

Tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu eesmärk on takistada tuumarelvade levikut ning edendada olemasoleva tuumaarsenali hävitamist. Lepingus jõuti üksmeelele aastal 1968 ja see jõustus kaks aastat hiljem viiendal märtsil. Tuumarelvi omavad liikmesriigid kohustuvad ära hoidma tuumarelvade levikut teistesse riikidesse ning osalema läbirääkimistel, mille eesmärk on hävitada juba olemasolev tuumarelvade arsenal. Tuumarelvavabad liikmesriigid

nõustuvad pöördumatult sellega, et nad ei arenda tuumarelvi ja kasutavad võimalikke tuumatehnoloogiaid rahumeelsetel eesmärkidel. 2011. aasta novembri seisuga on lepinguga liitunud 189 riiki, millest viis on tuumarelvi omavad riigid: USA, Venemaa, Inglismaa, Prantsusmaa ja Hiina. On teada, et neli lepinguga mitteliitunud riiki omavad tuumarelvi: India, Pakistan, Põhja-Korea ja Iisrael, kuigi viimane pole relvade omamist avalikult kinnitanud.

 

Uurige, mis on saanud Hiroshimast ja Nagasagist, mida tabasid tuumapommid 1945. aastal. Korraldage väitlus tuumarelvade hävitamise poolt ja vastu. Külla võiks kutsuda vabatahtliku, kes on töötanud arengumaades või Eestis elava pagulase.

 

FILMISOOVITUS:

„Pabertiivul“ – Teise maailmasõja aegsest tsiviilisikute sõjategevusest Jaapanis ja USAs.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

05.03
tuumarelvade leviku tõkestamise päev

08.03

 

NAISTEPÄEV

International Women's Day

 
 
 
 
 

 

Nii arenenud maades kui ka arengumaades on alates 1970. aastatest tehtud palju naiste olukorra parandamiseks. Siiski on veel palju teha. Naistepäev annab võimaluse märgata naiste saavutusi ja tuua esile kitsaskohti.

 

Rääkige naiste rollist ühiskonnas ning perekonnas, soolisest võrdõiguslikkusest, hariduse ja tööturu jaotusest, naiste kohtlemisest, feminismist jne.

Laenake Kadri Aaviku fotonäitus „Albaania naiste argipäev” (2010), kus peateemadeks aastatuhande arengueesmärgid ja naised.

 

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.

„Roosad sarid“ – naiste õiguste eest võitleja elust Indias.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

08.03
naistepäev

21.03

 

NOWRUZI PÄEV

International Day of Nowruz

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee korraldab seda päeva 2010. aastast. Nowruz on esivanematelt päritud pidulik esimese kevadpäeva ja looduse ülesärkamise tähistamine. See jagab väärtusi rahu ja solidaarsuse kohta erinevate generatsioonide ja peresiseste suhete raames. Edendatakse ka kultuurilist mitmekülgsust ning erinevatest kogukondadest pärit inimeste sõprussuhteid.

 

Arutle põlisrahvaste elu üle, räägi maausulistest.

 

FILMISOOVITUS:

„Koht tähtede seas“ – generatsioonidevahelised konfliktid Indoneesia perekonnas.

„Püha mägi“ – film Mari loodususust.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.03
Nowruzi päev

21.03

 

RASSILISE DISKRIMINEERIMISE LÕPETAMISE PÄEV

International Day for the Elimination of Racial Discrimination

 
 
 
 
 

 

Rahvusvahelist rassismivastast päeva peetakse 21. märtsil. 1960. aastal avas politsei tule ja tappis 69 rahumeelsel meeleavaldusel osalejat Lõuna-Aafrikas Sharpeville’s. 1966. aastal kuulutas ÜRO üldassamblee selle päeva (21. märtsi) rahvusvaheliseks rassismivastaseks päevaks ja kutsus üles rahvusvahelist üldsust suurendama oma panust rassilise diskrimineerimise vastu. Sellest päevast algab ka rassismivastane nädal.

 

Aruta rassilise diskrimineerimise olemuse, põhjuste ja tagajärgede üle nii indiviidi kui ka ühiskonna seisukohalt. Mida saaks igaüks teha, et rassilise diskrimineerimise vastu võidelda? Tutvusta klassile Lõuna-Aafrika ajalugu. Kutsu külla sealt pärit inimene. Uurige välja, milliste diskrimineerimisjuhtumitega tegeleb Eesti võrdse kohtlemise volinik. Õppematerjal: „Paha ring“, mille saab alla laadida Maailmakooli portaalist.

 

Koostage oma koolile diskrimineerimise ja kiusamise vastased juhised. Kirjutage need suure paberi peale ning kinnitage juhised kooli aula seinale.

 

Koostage näitus, millega tutvustate kõigi oma koolis käivate õpilaste rahvusgruppe. Näitust sobib ette valmistada näiteks kunsti, tööõpetuse, emakeele, ühiskonnaõpetuse või usundiõpetuse tundide raames. Koguge näituse jaoks kokku erinevaid kultuurielemente: pilte, joonistusi, riideid, muinasjutte ja muusikat. Pakkuge näituse avamisel kokanduse tunnis valmistatud maailma rahvustoite ning valmistage muusikatunnis ette kogum erinevatest helidest ja lauludest.

 

Kutsuge kooli erineva päritoluga külalisi (nt õpilaste vanemaid) ja paluge neil rääkida oma sünniriigi kommetest, traditsioonidest ja tähtpäevade tähistamisest.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.03
rassilise diskrimineerimise lõpetamise päev

22.03

 

VEEPÄEV

World Water Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmse veepäeva tähistamise eesmärk on eelkõige teadvustada, kuidas majanduslik tootlikkus ja sotsiaalse heaolu kasv mõjutavad veevarude vähenemist. Koos ülemaailmse veepäevaga peetakse ka rahvusvahelist sanitaarpäeva. Puhas vesi, kanalisatsioon, hügieenilised WC-d ja puhtus on elutähtsad vaesuse, haiguste ja eriti laste suremuse vähendamisel.

 

MÕTLE KAASA

 

Mille jaoks sa iga päev puhast vett kasutad? Kuidas saaksid puhast vett säästa?

Missugune oleks sinu päev ilma veeta?

 

TEGUTSE

 

Proovi vett täis ämber panna pea peale ja kõndida, nagu seda teevad tänini paljud inimesed Aafrikas.

Koostage vee tarbimise plaan, arvestades, et päeva jooksul on kasutada vaid 20 liitrit vett. Mille arvelt hoiaksite veetarbimisel kokku?

Vaata filmi „Püha vesi“, mis räägib India kogukondade protestist Coca Cola tehaste vastu, mis kasutavad ära põhjavee. 

Hooldatud murulappide jaoks kulub palju väärtuslikku joogivett. Film „Anna rohelist“  seletab erinevust tõhusa kastmise ja vee maha valamise vahel.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Rääkige klassis vee tähtsusest tänapäeva sotsiaalses, poliitilises ja majanduslikus kontekstis, selle säästlikust tarbimisest ning vee tähtsusest meie ökosüsteemile.

Paluge õpilastel paarikaupa koostada nimekiri tegevustest, mille jaoks nad ühe päeva jooksul vett kasutavad. Võrrelge koostatud nimekirju ning arutlege selle üle, kuidas oleks võimalik hakkama saada üks päev ilma veeta.

Tutvuge "Maailma noorte" veeteemalise koolitusmaterjaliga, kust leiab õppetööks mitmeid harjutusi, rolli- ja pildi mänge. Lisaks uurige veeteemalisi harjutusi ja ülesandeid siit.

Prindi veepäeva poster ja pane see klassiruumi seinale uudistamiseks.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

22.03
veepäev

24.03

 

INIMÕIGUSTE RIKKUMISE OHVRITE PÄEV

International Day for the Right to Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims

 
 
 
 
 

 

Selle päeva eest vastutab ÜRO üldassamblee alates 2010. aastast. Päeva eesmärgiks on austada inimõiguste rikkumise ohvriks langenud inimesi ja nende lähedasi ning teavitada neid nende õigustest.

 

 

FILMISOOVITUS:

„Õigusemõistmine“ – väga informatiivne ja kaasahaarav film Rahvusvahelise Kriminaalkohtu igapäevatööst.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.03
inimõiguste rikkumise ohvrite päev

24.03

 

TUBERKULOOSIPÄEV

 

World Tuberculosis Day

 
 
 
 
 

 

Maailma tuberkuloosipäeva tähistatakse selleks, et anda infot haigusest ja sellest hoidumisest. Suures osas maailmas on tuberkuloos ikka veel haigus, mis tapab miljoneid inimesi aastas. 24. märtsil 1882. aastal andis doktor Robert Koch Maailma Teadusühingutele teada, et on avastanud tuberkuloosi põhjustaja – TB bakteri. Avastus tegi teed haiguse diagnoosimisele ja ravimisele.

 

Tutvusta tuberkuloosi olemust, selle ennetamist, ravi ning selle vastu võitlemist. Kutsu külla arst või külasta Tervishoiumuuseumi.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.03
tuberkuloosipäev

24.03

 

JUBILEE VÕLA KAMPAANIA

 
 
 
 
 

 

Mitmed MTÜd, kirikud, ametiühingud jt organisatsioonid on loonud juba üheksakümnendate aastate keskel koalitsiooni, mis nõuab erinevate kampaaniate abil vaeste riikide ebaõiglaste võlgade tühistamist. Jubilee võlakoalitsioon (Jubilee Debt Coalition) ühendab Inglismaa riiklikke organisatsioone ja kohalikke gruppe, kes nõuavad ühise kampaaniana, et tühistataks vaeste riikide ebaõiglased välisvõlad. 24. märts on Jubilee võla kampaania alguse tähtpäev.

Maailma vaeseimad riigid on kohustatud igapäevaselt maksma miljoneid dollareid maailma rikastele võla kustutamiseks, samal ajal kui nende enda riikides surevad vaesuse tõttu miljonid inimesed. Koalitsioon on juba edukalt surunud laenude kustutamise küsimuse lääneriikide ja organisatsioonide arutelude päevakorda, kuid palju on veel teha. Välisvõlg on üheks suurimaks põhjuseks, miks ebavõrdsus põhja ja lõuna vahel ei vähene, vaid kasvab.

 

Mängi tunnis läbi välisvõlateemaline rollimäng, kus õpilased esindavad küsimusi esitades erinevaid huvigruppe: panka, mõnd arenenud riiki, Rahvusvahelist Valuutafondi, areneva riigi valitsust ning arengukoostööle pühendunud MTÜd. Eesmärgiks on jõuda kokkulepeteni võla tagasimaksmise osas.

 

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson- Sirlefi esimene aasta ametis. Filmil on ka välisvõlateemaline taustamaterjal.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.03
Jubilee võla kampaania

MAA TUND

Earth Hour

Tähistatakse märtsi viimasel laupäeval

 
 
 
 
 

 

Maa tund on üleilmne maailma loodusefondi korraldatav üritus, mis kutsub üles majapidamisi ja ettevõtteid lülitama üheks tunniks välja tuled ja muud elektroonilised seadmed, et juhtida tähelepanu vajadusele kliimamuutuste suhtes midagi ette võtta. Maa tund toimus esmakordselt 2007. aastal Sydneys, mil 2,2 miljonit inimest lülitasid välja ebavajalikud tuled.

 

Arvutage klassis igaühe ökoloogiline jalajälg ning süsinikujalajälg (neid saab arvutada Internetis leitavate kalkulaatoritega). Arutlege, kuidas oma tarbimist vähendada ning milline on kliimamuutuste mõju erineval pool maakera. Plaanige üht ühist aktsiooni keskkonna heaks ja viige see läbi.

Vaata lisaks kampaania kodulehelt: https://www.earthhour.org

Samal lehel on allalaetav käsiraamat, kus on materjal ja tegevused, mida sellel päeval võiks teha. 

 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – naftavaba aasta filmi autori ja tema perekonna elus. Kuidas ta oma otsustega vähendada CO2 tootmist?

„Õed planeedil“ – näitab, kuidas mõjutavad kliimamuutused naisi erineval pool maakera.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

25.03 - 30.03
Maa tund

25.03

 

ORJUSE OHVRITE MÄLESTUSPÄEV

International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade

 
 
 
 
 

 

Rahvusvahelist orjuseohvrite ja transatlantilise orjakaubanduse mälestuspäeva tähistatakse 25. märtsil. ÜRO üldassamblee kinnitas mälestuspäeva 2007. aastal, väljendades muret, kui vähene on üleüldine teadlikkus orjakaubandusest.

Samas andis üldassamblee ÜRO peasekretärile ülesandeks koostada koolituskava, mille eesmärgiks on kasvatada teadlikkust orjusest ja orjakaubandusest, nende põhjustest, tagajärgedest ning ajaloolisest õppetunnist ning tuua esile rassismiga kaasnevaid ohtusid.

 

Rääkige tunnis rahvusvahelise orjuse ohvrite ja transatlantilise orjakaubanduse teemadel ning ajaloost. Laske noortel endil valmistada ette selleteemalisi presentatsioone. Pöörake tähelepanu inimväärikusele, õigustele, vabadustele ja kaitsele. Samuti võiks analüüsida, milline on Eesti orjuse ajalugu ning analüüsida tänapäeva orjuse näiteid.

 

FILMISOOVITUS:

„Kui kuu ei paista“ – Nigeeriast Taani toodud prostituudid räägivad oma loo.

„Nataša ei ole müügiks“ – inimkaubandusest Euroopas.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

25.03
orjuse ohvrite mälestuspäev

30.03

 

PUUETEGA INIMESTE ÕIGUSTE PÄEV

 
 
 
 
 

 

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon avati allkirjastamiseks 30. märtsil 2007. aastal. 2015. aasta oktoobri seisuga on sellega liitunud 160 riiki, sealhulgas Euroopa Liidu liikmesriigid. Konventsiooni eesmärgiks on kaitsta puuetega inimeste väärikust ja õigusi. Sellega liitunud riigid on kohustatud edendama, kaitsma ja tagama puuetega inimeste täielikud inimõigused ning tagama täieliku võrdsuse seaduse ees.

 

Räägi noortega puuetega inimeste eluolust ning probleemidest (töö, transport jne). Arutlege tolerantsuse ja diskrimineerimise üle ning proovige välja mõelda, mida saaks iga inimene teha, et puuetega inimeste elu kergem oleks.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

30.03
puuetega inimeste õiguste päev