Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

06.11 

SÕJAST TULENEVATE KESKKONNAKAHJUDE TÕKESTAMISE PÄEV

International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict

 
 
 
 
 

 

2001. aastal kinnitati 6. november rahvusvaheliseks sõdade ja relvakonfliktide poolt põhjustatud keskkonnakahjude tõkestamise päevaks, ÜRO üldassamblee tahtis pöörata tähelepanu konfliktidest tulenevatele keskkonnakahjustustele. 

Konfliktid ei ole oht pelgalt inimestele, vaid ka loodusvaradele ja ökosüsteemide toimimisele. Kahjude tulemused ulatuvad veel kaugele pärast seda, kui konfliktid ise on juba ammu lõppenud.

 

Selle päeva raames võiks noortega rääkida sõdadest ning sõjatehnika arengust, mis mõjutab meie keskkonda. Võiks arutada selle üle, milliste loodusresursside pärast on viimasel ajal relvakonfliktid tekkinud (õli, puit, mineraalid jne) ning millised on nende konfliktide tagajärjed inimesele, loodusele, veele, õhule, metsadele, loomadele jne

 

FILMISOOVITUS:

„Mürgine tuli“ – Nigeeria naftaleiud pole toonud kohalikele elanikele kasu. 

„Veri mobiilis“ – osa mineraalidest, mida mobiiltelefonides kasutatakse, on pärit Kongo DVst, kus nende kauplemisega rahastatakse ka kohalikku relvavõitlust. 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

06.11
sõjast tulenevate keskkonnakahjude tõkestamise päev

 

10.11 

RAHU, ARENGU ja TEADUSE PÄEV

World Science Day for Peace and Development

 
 
 
 
 

 

Rahu, arengu ja teaduse päeva tähistatakse aastast 2002 ning selle eestvedaja on UNESCO. Päevaga pööratakse tähelepanu teaduse olulisusele. 

Eesmärk on teavitada avalikkust teaduse olulisest rollist ühiskonna rahu ja kestliku arengu kontekstis.

 

MÕTLE KAASA

 

Millega UNESCO tegeleb?

Miks on teadus ouline ja missugune on teaduse roll tänapäeva ühiskonnas?

Milliseid viimase aja teadusalaseid saavutusi tead?

Mida tahaksid ise avastada või leiutada, et maailmas oleks parem elada?

Kuidas aitab teadus maailma rahu tuua?

 

TEGUTSE

 

Õpi ära mõni lihtsam "teadustrikk".

Tutvu Nobeli teaduspreemia laureaatitega.

Tee nimekiri kümnest asjast, mida kasutad iga päev ja mis on saanud võimalikuks tänu viimase 30 aasta teadussaavutustele.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Rääkige õpilasteha teaduse rollist ja dialoogi olulisusest.

Korraldage koolis mõni teadusprojekt.

Kutsuge kooli rääkima külaline Teaduskeskusest AHHAA või Teadusbussi meeskonnast.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

10.11
rahu, arengu ja teaduse päev

 

14.11 

DIABEEDIPÄEV

 

World Diabetes Day

 
 
 
 
 

 

2006. aastal kinnitas ÜRO üldassamblee 14. novembri ülemaailmseks diabeedipäevaks, sest sel päeval on ka insuliini leiutanud Frederick Banting’i sünnipäev. Rahvusvaheline Diabeediühing ja WHO olid tähistanud diabeedipäeva juba 1991. aastast, kuulutades selle kuupäeva ÜRO päevaks. ÜRO üldassamblee tahtis julgustada liikmesriike ületama diabeedi poolt tekitatud raskusi ja pöörata tähelepanu kvaliteetsele tervishoiuteenusele. 

Diabeet on pärilik, kuid haiguse esildumist mõjutavad mitmed keskkonnatingimused ja elustiil, pikkuse ja kaalu vahekord, mõne viiruse põdemine ja hiline 

sünnitusiga. Kui diabeedi üle kaotatakse kontroll ja veresuhkru tase tõuseb väga kõrgele, võib see endaga kaasa tuua pöördumatuid tüsistusi, südamehaigusi, infarkti, neeruhaigusi, närvikahjustusi ja silmahaigusi. Diabeedi tekkimise nähtudeks võivad olla pidev janu, suurenenud söögiisu, kaalukaotus, väsimus, huvi ja keskendumisraskused, oksendamine, kõhuvalu, käte ja jalgade tuimus, hägune pilk, nakkushaigused ja aeglaselt paranevad haavad.

Diabeedi leevendamiseks on olulised füüsiline aktiivsus, normaalne kehakaal, tervislik toitumine, mittesuitsetamine ning tüsistuste jälgimine.

 

Ülemaailmse diabeedipäeva raames võiks noortele rääkida selle haiguse olemasolust, ennetusest ning tagajärgedega tegelemisest. Kui noorte seas on diabeetikuid või mõni nende lähedastest on suhkruhaige, on oluline, et haige inimese kaaslane teaks, mida kriitilises olukorras ette võtta ja kuidas aidata.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

14.11
diabeedipäev

 

MAAILMAHARIDUSE NÄDAL

Global Education Week 

Toimub novembri keskel

 
 
 
 
 

 

1999. aastal kuulutas Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna keskus välja maailmahariduse nädala, mille eesmärgiks on juhtida koolinoorte tähelepanu vaesuse ja sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustele. Maailmahariduse nädalal kutsutakse koolinoori ja õpetajaid üles

oma koolis ellu viima maailmahariduslikke projekte, mille raames arutletakse ebavõrdsuse ja globaliseerumise teemadel. Maailmahariduse nädal kannab igal aastal uut pealkirja ning keskendub eri probleemidele.

 

MÕTLE KAASA

 

Mida tähendab maailmaharidus?

Millised on ÜRO arengueesmärgid? Mida saad sina teha, et need arengueesmärgid täituksid?

Mida saad sina/sinu pere/sinu sõpruskond/sinukogukond teha, et maailmas oleks kõigil parem elada?

 

TEGUTSE

 

Jaga sotsiaalmeedias mõna maailmahariduse või arengu koostöö teemalist artiklit.

Võta meiega ühendust ja osalena vabatahtlikuna MTÜ Mondo töös.

Toeta arengumaade laste haridust MTÜ Mondo Tarkusefondi kaudu.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Tutvustage õpilastele ÜRO arengueesmärke.

Arutlege, miks on oluline rääkida koolis vaesuse ning sotsiaalse ebavõrdsuse küsimustest.

Kutsuge külla MTÜ Mondo maailmahariduse keskuse töötajaid tutvustama organisatsiooni tööd ning õpilaste võimalusi selles kaasa lüüa.

Korraldage koos õpilastega koolis maailmahariduse nädal.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

14.11 - 21.11
maailmahariduse nädal

 

16.11 

SALLIVUSPÄEV

 

International Day for Tolerance

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärgiks on parandada inimeste heaolu ja julgustada sallivust, austust ja dialoogi eri kultuuride, tsivilisatsioonide, inimeste ja organisatsioonide vahel. Üheks eesmärgi saavutamise teeks on hariduse edendamine ja avalikkuse 

suurem teadlikkus. Tolerantsus aitab vähendada poliitilist polariseerumist, kui stereotüübid, ignorants ja ähvardav viha suurendavad ühiskondade lõhestumist. Sallivus aitab ehitada ühtset globaalset ühiskonda.

 

MÕTLE KAASA

 

Mis on sallivus ja miks peame seda oluliseks?

Kuidas saab ühiskonnas diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada?

Millised isikuomadused ja teadmised aitavad mõista erinevusi meie ümber?

 

TEGUTSE

 

Mõtle ja kirjuta üles iga oma sõbra, kolleegi, pereliikme kohta midagi head ning jaga seda nendega.

Vaata filmi „Võõras“, mis uurib Eesti ühiskonda ja selles peituvat viha ning hirmu segunemise ja väljasuremise ees.

Vaata filmi „Afganistan otsib superstaari“, mis räägib sellest, kuidas Afganistani populaarne telesaade kütab kirgi ja tõstatab küsimuse, mis on ühiskonnas lubatud ja mis mitte.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Arutage ühiskonnas inimeste sotsiaalsete võimaluste ning huvide üle. Rääkige ebavõrdsusest, diskrimineerimisest ja tolerantsusest, teistega arvestamisest ning ühiskonnas eri huvigruppide omavahelisest dialoogist, kooseksisteerimisest ja koostööst, vabadustest, õigustest ja kohustustest.

Tehke klassis ajurünnad ja kirjutage tahvlile mõtted, kuidas oleks ühiskonnas võimalik diskrimineerimist vähendada ja sallivust suurendada.

Korraldage meeskondlikke spordiüritusi, mis ühendavad inimesi, toomata välja osaliste sotsiaalset tausta.

Prindi sallivuspäeva poster ja pane see klassiruumi seinale kõigile uudistamiseks!

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

16.11
sallivuspäev

 

FILOSOOFIAPÄEV

 

World Philosophy Day 

Liikuv püha, mida tähistatakse novembri kolmandal neljapäeval

 
 
 
 
 

 

Maailma filosoofiapäeva korraldab UNESCO alates 2002. aastast. Eesmärk on ülal hoida filosoofia

pärandit, kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet.

 

Sel päeval võiks rääkida noortega filosoofiast ning algatada mõni päevakajaline debatt.

 

FILMISOOVITUS:

„Inglise kirurg“ – Inglise ajukirurgi heategevuslik töö Ukrainas.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

16.11
filosoofiapäev

 LIIKLUSOHVRITE MÄLESTAMISE PÄEV

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims

Liikuv püha, mida tähistatakse novembri kolmandal pühapäeval

 
 
 
 
 

 

Päeva tähistamise eesmärgiks on meenutada liiklusõnnetustes hukkunuid ja toetada nende omakseid. Liiklusõnnetused on ootamatud ja traumeerivad ning nende mõju on pikaajaline.

Turvavöö kasutamine vähendab liiklusõnnetuste korral hukkumise riski 61% võrra. Poolte liiklusõnnetuse ohvriteks on jalakäijad, ratturid või mootorratturid.

 

Rääkige liiklusohutusest, samuti liiklusohvrite ja nende lähedaste abist ning leinast. Kutsuge näiteks mõni spetsialist neil teemadel rääkima.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

19.11
liiklusohvrite mälestamise päev

 

20.11 

LASTEPÄEV

 

Universal Chidlren's Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmset lastepäeva tähistatakse paljudes riikides 20. novembril, päeval, mil 1989. aastal võeti vastu lapse õiguste konventsioon. Konventsiooniga on liitunud kõik ÜRO liikmesriigid, välja arvatud USA ja Somaalia. Eesti ühines konventsiooniga 1991. aastal. Rahvusvahelise lapse õiguste päeva

eesmärk on tõsta inimeste arusaamist lastest ning edendada laste heaolu. Sel päeval pööratakse tähelepanu laste õigustele, vabadustele, lapstööjõule, laste kuritarvitamisele ja kaitsele, laste identiteedile, haridusele, toidule, tervisele ja suremusele.

 

Rääkige lapse õigustest ning nende olukorrast maailma eririikides. Vaadake teemakohast filmi ning arutlege, kuidas saaks laste õiguslikku olukorda maailmas parandada.

Sageli öeldakse, et mäng on laste töö. Ka laste õiguste konventsioon rõhutab laste õigust puhkusele ja vabale ajale. Korraldage sellest lähtuvalt ülemaailmse lastepäeva tähistamiseks rahvusvaheliste mängude päev. Ettevalmistuseks uurige erinevates õppetundides, milliseid mänge lapsed erineval pool maakera mängivad ja valmistage tööõpetuse tunnis ette lihtsad mänguvahendid. Ülemaailmsel lastepäeval korraldage ülekooliline spordipäev, kus esitlete klasside kaupa erinevaid mänge ja pakute huvilistele võimalust neid proovida.

Korraldage teemapäev, kus tutvustate laste igapäevaelu eri riikides. Selgitage, millistes oludes lapsed elavad, kui paljud lapsed peavad käima tööl ning kui paljud ei saa koolis käia. Korraldage töötavate laste elu käsitlevaid rollimänge: proovige näiteks vee toomist ja raskete asjade kandmist, korvi ja vaiba kudumist või kingade viksimist.

Samuti võiks korraldada teavitusürituse oma kooli aulas. Üritusel võiks rääkida laste elutingimustest maailma eri paigus ning linastada teemakohaseid filme. Mõelge, kuidas saaks laste olukorda maailmas parandada.

 

FILMISOOVITUS:

„Punase külmiku teekond“ – 17-aastane Nepaali poiss ronib mööda mägiteid, et teenida raha oma hariduse jaoks.

„Kibe šokolaad“ – kas meie šokolaadis kasutatud kakao on kasvatatud lapstööjõu abil?

„Punam“ – 9-aastase Nepaali tüdruku raskest elust.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

20.11
lastepäev

20.11 

AAFRIKA INDUSTRIALISEERIMISE PÄEV

Africa Industrialisation Day 

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärgiks on tugevdada rahvusvahelise üldsuse seotust Aafrika tööstusliku arenemisega.

 

Aafrika industrialiseerimise päeva raames võiks rääkida industrialiseerumise, integratsiooni ja turuarengu teemadel. Mõelge industrialiseerimise mõjule nii arenguriikide kui ka arenenud riikide kontekstis nii ajaloolise, tänapäeva kui ka tulevikusuundade aspektist. Kasulik oleks vaadata mõnd filmi, et noortel tekiks olukorrast ka visuaalne pilt. Tööstuslike aspektide arutellu võiks sisse tuua üksikindiviidi ning üldise ühiskonnaarengu tasandi.

 

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.

"Turu majandus"– turumajandusest Aafrikas.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

20.11
Aafrika industrialiseerimise päev

 

21.11 

TELEVISIOONIPÄEV

World Television Day

 
 
 
 
 

 

Riike on õhutatud sel päeval tähelepanu pöörama rahu, turvalisust, majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning kultuuri käsitlevate teleprogrammide vahendamisele. Televisiooni roll tänapäeva ühiskonnas on suur,

sest see on üheks põhiliseks infoallikaks, mis annab inimestele teada neid ümbritsevast maailmast. Televisioonil on universaalne roll kasvatada inimeste ühiseid arusaamu ja tolerantsi.

 

Rääkige televisiooni rollist meie igapäevaelus, kuidas tarbitakse televisiooni ning milline on meie meediavalikute mõju hoiakutele, suhetele ja ühiskonnale terviklikult. Rääkida võiks televisiooni iseseisvusest ning riskidest ja sellest kuivõrd oluline on kriitiline infotarbimine meie elus. Võite ka viia läbi küsitluse televisiooni vaatamise kohta või väitluse „Kas kõik on tõene info, mida meedia kajastab?“ Külla võib kutsuda mõne tuntud meediategelase. Õpilased võiksid teha ise uudiseid või vaadata ja analüüsida uudiseid kodu- ja välismaisest meediast.

 

FILMISOOVITUS:

„Burma VJ“ – film, mis tutvustab teravalt ohtlikku ajakir- janiku tööd ja dissidentlust politseiriigis Burmas.

„Yes men parandab maailma“ – kaasaja Robin Hoodid võitlevad meedia abil kurjade korporatsioonide vastu.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.11
televisioonipäev

 25.11 

NAISTEVASTASE VÄGIVALLA LÕPETAMISE PÄEV

International Day for the Elimination of Violence against Women

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärk on teadvustada naiste vastu suunatud vägivalda, millel on mitmeid vorme – füüsiline, seksuaalne, psühholoogiline ja

majanduslik. Naiste vastu suunatud vägivald mõjutab naiste tervist kui ka tema perekonna ja kogukonna heaolu.

 

Rääkige naiste vastu suunatud vägivalla olemusest, levikuulatusest ja tagajärgedest. Lugege klassiga nt. Khalid Hosseini raamatuid Afganistanist.

 

FILMISOOVITUS:

„Kui kuu ei paista“ – Taani Nigeeriast toodud prostituudid räägivad oma loo.

„Suurim vaikus“ – vägistamistest Kongos.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

25.11
naistevastase vägivalla lõpetamise päev

 

OSTUVABA PÄEV

Buy Nothing Day

Ameerikas tähistatakse päeva pärast tänupüha ja muudes riikides sellele järgneval päeval

 
 
 
 
 

 

Ostuvaba päev on rahvusvaheline protestipäev liigse tarbimise vastu. Ameerikas tähistatakse seda tänupühajärgsel päeval, mis on üks kümnest suurimast poodlemise päevast riigis. Esimene ostuvaba

päev toimus 1992. aastal Kanadas ning nüüdseks osaleb selles üle 65 riigi. Rahvusvahelisele tasandile tõi ostuvaba päeva tuntud väliseestlasest kultuurikriitik ja ajakirja Adbusters peatoimetaja Kalle Lasn.

 

Uurige individuaalselt oma ökoloogilist jalajälge ning arutlege üheskoos, kuidas saaksid õpilased ise igapäevaselt vähem tarbida, nii et meie planeedist jätkuks ka tulevastele põlvedele. Ostuvaba päeva raames korraldab juba mitu aastat näitusi ja üritusi ka Eesti Roheline Liikumine.

 

FILMISOOVITUS:

„Katastroofi retseptid“ – vaimukas film perekonnast, kes püüavad üle minna naftavabale tarbimisele.

"Roheline vale" - rohepesu fenomeni käsitlev dokumentaalfilm. 

„Ökoloogiline jalajälg“ – pooletunnine ülevaade ökoloogilise jalajälje terminist.

„Mardi Gras: Made in China“ ja „Meie ostame, kes maksab?“ – filmid Läänemaailma tarbijatest ja tarbitava tootmistingimustest.

„Jõuluvana töötuba“ – dokumentaalfilm, mis viib vaataja Hiina mänguasjatehaste hirmuäratavasse tõelisusse.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

27.11
ostuvaba päev

 

29.11 

PALESTIINA RAHVA TOETAMISE PÄEV

International Day of Solidarity with Palestinian People

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kinnitas 29. novembri rahvusvaheliseks Palestiina rahvale solidaarsuse osutamise päevaks 1977. aastal. Päeva tähistamise taustaks on 1947. aasta,

kui ÜRO üldassamblee kiitis heaks Palestiina jagunemist puudutava resolutsiooni. Palestiina küsimus on üks maailma riike kõige rohkem puudutav teema.

 

Uurige Palestiina hetkeolukorda ning arutlege, milline võiks olla kriisi lahendus. Korraldage väitlus teemal „Kas Palestiina peaks olema iseseisev riik?“.

 

FILMISOOVITUS:

„Rahu esimene õppetund“ – film erakordsest koolist Iisraelis, kus koos õpivad nii palestiinlased kui juudid.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

29.11
palestiina rahva toetamise päev