Info

Kalendris on ÜRO teemapäevad. Päevasissekandest leiab lühikese selgituse päeva taustast, maailmahariduslikke tegevusi ning filmisoovitusi. Teemad annavad võimaluse rääkida meie väärtustest ja hoiakutest ning neid kujundada. Iga tähtpäeva juurde saab enda jaoks kirjutada märkusi, mis on kättesaadavad ainult kirjutaja veebilehitsejas.

Täiendame kalendrit jooksvalt – lisame päevade juurde väiksema- ja suuremamahulisi projekte, mida on vahva kas osana koolitööst või eraviisiliselt ellu viia. 

Samade päevadega Maailmahariduse kalendri saab lisada oma Google'i kalendrisse või sikutada iCal formaadis oma arvutisse.

Taasta järjekord
Sulge kõik

 

01.10

TAIMETOITLASTE PÄEV

 

World Vegetarian Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmset taimetoitlaste päeva tähistatakse 1. oktoobril. Esimest korda tähistati taimetoitlaste päeva 1977. aastal Põhja-Ameerika taimetoitlaste ühingus. Rahvusvaheline taimetoitlaste liit 

kiitis taimetoitlusele pühendatud päeva tähistamise heaks 1978. aastal. Päeva eesmärk on edendada taimetoitlust kui positiivset, kaastundlikku ja tervislikku eluviisi.

 

Kutsuge külla meditsiinitöötaja, kes selgitaks taimetoitluse kui tervisliku toitmise võimalusi. Arutage ka tingimusi, milles toodetakse supermarketites müüdavat liha ning katsuge leida lahendus kõige tervislikumaks ja loodusest lugupidavamaks toitumiseks.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

01.10
taimetoitlaste päev

 

01.10

EAKATE PÄEV

 

International Day of Older Persons

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärk on meeles pidada eakaid inimesi. Eakatele tähelepanu pööramine ehitab silla generatsioonide vahele, et kultuur ja traditsioonid säiliksid.

 

Rääkige vananemisest – tervisest, keskkonnast, haridusest, kogukonna teenustest, maailma ja Eesti demograafilisest olukorrast, vabatahtlikkusest, mis on seotud eakatega, külastage mõnda hooldekodu või kirjutage/meisterage midagi oma lähedasele vananevale inimesele.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

01.10
eakate päev

 

02.10

VÄGIVALLAVASTANE PÄEV

International Day of Non-Violence

 
 
 
 
 

 

Päev tähistab Mahatma Gandhi sünnipäeva. Gandhit (1869–1948) tuntakse kui India iseseisvumiseni viinud rahvusliku liikumise juhtfiguuri ja maailma vabadusidee kandjat. Ta pühendas oma elu

vägivallatusele ning õpetas teisi oma põhimõtete järgi elama. Vägivallavastase päevaga tuletatakse meelde rahu, sallivuse, mõistmise ja vägivallata elamise tähtsust.

 

MÕTLE KAASA

 

Kuidas käitub hea sõber, kui tema sõpra kiusatakse?

Milliseid konflikti  rahumeelse lahendamise viise tead?

Kes oli Mahatma Gandhi ja millega on ta ajalukku läinud?

 

TEGUTSE

 

Koosta vägivallavastane kampaania, tee video või fotoseeria ja jaga seda teistega sotsiaalmeedias.

Vaata filmi „Gandhi jälgedes“, mis läbi viidete Gandhi ideedele ja elule heidab pilgu tänapäeva India demokraatlikule liikumisele.

Vaata filmi „Süütu“, mis räägib Uganda lapssõduritest.

Vaata põnevat dokumentaali „Palveta kurjus tagasi põrgusse“. Film räägib Libeeria naiste rahuliikumisest, mille juht Leymah Gbowee sai 2011. aastal Nobeli rahupreemia.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Arutage klassis vägivalla ja konfliktide olemuse, põhjuste, tagajärgede ning nende vältimise võimalikkuse üle nii indiviidi kui ka ühiskonna tasandil. Tehke ühiselt fotolavastusi, kus on kujutatud võimalusi konfliktide rahumeelseks lahendamiseks.

Tutvuge klassis Mahatma Gandhi elulooga, otsige ja vaadake Youtube'ist selleteemalisi videoid.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

02.10
vägivallavastane päev

 

ELUKESKKONNA PÄEV

 

World Habitat Day

Liikuv päev, mis toimub oktoobri esimesel esmaspäeval

 
 
 
 
 

 

Päeva idee on meelde tuletada inimeste elukohtade tuleviku ja urbaniseerumise kollektiivset vastutust ning linnade jätkusuutlikku arengut. Linna rahvastiku kasvades suureneb küll majanduslik ja sotsiaalne protsess, kuid sellega kaasneb ka haiguste, kuritegude, õhusaaste ja vaesuse hulk.

Jätkusuutliku ja kvaliteetse linnade arengu seisukohalt tuleb tähelepanu pöörata teadlikkuse tõstmisele, linnaplaneerimisele, juhtimisele, infrastruktuurile, teenustele, rahandussüsteemile ning katastroofide haldamisele.

 

Arutlege linnastumise, selle põhjuste, tagajärgede, väljakutsete ja võimalike lahenduste üle erinevatest aspektidest. Näiteks Eesti linna- ja maaelanike vahekorra ning erinevuste üle. Samuti elukoha, selle keskkonna ja naabruskonna mõjude üle inimese elule, tervisele, toimetulekule ja rahulolule ning kuidas üksikisik saaks olukorda parandada (nt vabatahtlik töö vms). 

 

 

FILMISOOVITUS:

„Sul on õigus teada“ – Keenia slummielanike püüdlustest oma olukorda parandada. 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

02.10
habitaadipäev

 

05.09

ÕPETAJATE PÄEV

 

World's Teacher's Day

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärgiks on tunnustada õpetajaid ja aidata tagada õpetajaameti kestvus ka tulevateks põlvedeks. Tähistatakse õpetajate 

kui kvaliteetse hariduse jagajate olulist rolli ühiskonnas. Eesmärgiks on tõsta õpetaja staatust.

 

MÕTLE KAASA

 

Milline on hea õpetaja?

Mis on õpetajaameti plussid ja miinused?

Missugune roll on haridusel inimeste ja ühiskonna kujundamisel? Missugune vastutus lasub õpetajal?

 

TEGUTSE

 

Täna ja tunnusta oma õpetajat!

Vaata nelja Lõuna-Aafrika noore pingutusi lõpueksamiteks valmistumisel filmist „Lootust testides“.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Sel päeval näitavad õpilased ja lapsevanemad üle maailma austust õpetajate vastu, tehes õpetajale kingitusi või korraldades kontserte. Tunnis võib arutada hariduse ja õpetajate rolli ja tähtsuse üle terves maailmas. 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

05.10
õpetajate päev

 

10.10

VAIMSE TERVISE PÄEV

 

World Mental Health Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmset vaimse tervise päeva hakati vaimse tervise föderatsiooni algatusel tähistama aastal 1992. Selle päevaga tahetakse tähelepanu juhtida vaimse tervise probleemidele, informeerida ravivõimalustest ja ennetustööst. Loodetakse, et teadlikkuse tõusuga

psüühikast täieneb inimeste teadmistepagas, mis aitab vältida vaimse tervise probleemide teket ja aitab hakkama saada olemasolevatega. Vaimsete tervisehäirete ilmnemine kahekordistub kriitilistes olukordades, näiteks sõdade ajal.

 

Mõelge, kuidas mõjutab tänapäeva elutempo ja keskkond meie vaimset tervist ning võrrelge maa- ning linnaelu erinevusi vaimse tervise seisukohalt. Mõelge inimõiguste, töö, vaesuse, toitumise, teenuste, meedia ja poliitika mõju üle. Arutlege, kuidas saavad vaimselt ebastabiilsed inimesed hakkama meie ühiskonnas, kuidas suhtub sellesse ühiskond, kuidas kajastab seda meedia, kuivõrd esineb vaimsete tervisehäiretega inimeste diskrimineerimist ning kuidas oleks võimalik olukorda paremaks muuta. Mõelge sellele, kuidas hoida oma vaimset tervist ning kuivõrd oleneb see inimesest endast, tema elustiilist, lähedastest inimestest ja nõustamise ning riikliku tugisüsteemi olemasolust. Mõelge individualismi ja kollektivismi vahekorrast ning nende kahe mõjust inimese vaimsele tervisele.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

10.10
vaimse tervise päev

 

LOODUSÕNNETUSTE TÕRJUMISE PÄEV

International Day for Disaster Reduction

Liikuv püha, mida tähistatakse oktoobri teisel kolmapäeval

 
 
 
 
 

 

Päeva eesmärgiks on valmisolek ennetada loodusõnnetusi globaalsel tasemel. Katastroofiriski vähendamine on kõigi inimeste asi ning selleks peavad kõik olema valmis kaasa lööma kodanikeühiskonna, võrgustike, 

munitsipaal- ja valitsusetasandil. Linnade ja slummide inimesed on looduskatastroofile suhtes kõige haavatavamad, sest nad on sõltuvuses infrastruktuurist, teenustest, informatsiooni levikust.

 

Arutlege looduse ja inimkonna suhete ja kooseksisteerimise üle. Mõelge, milliseid riske toovad endaga kaasa looduskatastroofid ning kuidas oleks võimalik nende tagajärjel tekitatud kahjusid vähendada. Tuletage meelde lähiaja suurimad looduskatastroofid, nende mõju inimestele ja mõelge, kuidas on õnnetuste tagajärgedega toime tuldud.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

11.10
loodusõnnetuste tõrjumise päev

 

NÄGEMISEPÄEV

World Sight Day

 

Liikuv püha, mida tähistatakse oktoobri teisel neljapäeval

 
 
 
 
 

 

Seda päeva korraldati esimest korda 2002. aastal, et tähistada õigust nägemisele. Selle päeva raames pööratakse tähelepanu nägemispuudele ja vaegnägemisele, nende ennetamisele ja ravile.

 

Selle päeva raames võiks noortega rääkida nägemise olulisusest ning oma silmade eest hoolitsemisest. Võiks näiteks käia noortega silmakontrollis ja korraldada rollimäng, kus noored peavad kaetud silmadega maailma tajuma.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

12.10
nägemisepäev

 

13.10

KATASTROOFIDE VÄHENDAMISE PÄEV

International Day for Disaster Reduction

 
 
 
 
 

 

Tänapäeva urbaniseerunud maailmas on loodusõnnetustel äärmiselt traagilised tagajärjed, seega peab linnaplaneeringus arvestama loodusjõududega.

Aastas on sadu maanihkeid ja tornaadosid, orkaane, metsapõlenguid, vulkaanipurskeid, tsunaamisid, põuda.

 

MÕTLE KAASA

 

Mida saavad inimesed teha selleks, et katastroofe võimalikult vähe juhtuks?

Kas inimene on looduse või loodus inimese kroon?

Millised on Eestis elamise eelised ja puudused loodusõnnetuste kontekstis?

 

TEGUTSE

 

Uuri, kus on aset leidnud maailmas viimaste aastate suurimad looduskatastroofid. Mis looduskatastroofid on need olnud?

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

 

Tutvustage õpilastele viimaste aastate suurimaid looduskatastroofe ning arutage üheskoos, mida saaksid inimesed ära teha selleks, et looduskatastroofe võimalikult vähe juhtuks ning et nendega kaasneks võimalikult vähe hukkunuid.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

13.10
katastroofide vähendamise päev

 

15.10

MAAPIIRKONDADE NAISTE PÄEV

 

International Day of Rural Women

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kuulutas 2007. aastal 15. oktoobri rahvusvaheliseks maapiirkondade naiste päevaks, õhutades liikmesmaid parandama maapiirkondade naiste eluolu rahvuslikul, piirkondlikul ja globaalsel tasandil. Tähelepanu juhitakse toidu turvalisusele, majanduse arengule,

koolitussüsteemidele, et vähendada ebavõrdsust. Maapiirkondade naised on farmerid, kalastajad, karjakasvatajad, ettevõtjad, etnilise identiteedi säilitajad, traditsiooniliste teadmiste ja jätkusuutlike tavade edasikandjad, hoolitsejad, vanemad, eestkostjad jne.

 

Arutlege soorollide, maa ja linna naiste elu erinevuste, traditsioonide ning maapiirkondade naiste eluolu põhjuste ja tagajärgede üle ning leidke, kuidas olukorda parandada. Mõelge globaalse maapiirkondade naiste kontekstis ka Eesti maapiirkondades elavate naiste eluolust.

 

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresi- dendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.

„Roosad sarid“ – film naiste õiguste eest võitleja elust In- dias.

„Lakshmi ja mina“ – koduabilise ja tema tööandja suhe tänapäeva Indias.

„Õed planeedil“ näitab, kuidas mõjutavad kliimamuutused naisi erineval pool maakera.

 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

15.10
maapiirkondade naiste päev

 

15.10

KÄTEPESUPÄEV

 

Global Handwashing Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO initsiatiivil tähistatakse alates 2008. aastast ülemaailmset kätepesupäeva, mille eesmärk juhtida tähelepanu hügieenile ning vähendada kõhulahtisusest tingitud surmasid. Selle raames toimuvad õpetlikud koolitused, mille põhisõnumiks on

hügieeni vajalikkus. Seebiga käte pesemine on lihtne võimalus ära hoida kõhulahtisust ja akuutsete hingamisteede infektsioone, mis igal aastal võtavad arengumaades miljonite laste elusid.

 

Kutsuge tundi mõni meditsiinitöötaja seebiga kätepesu olulisusest rääkima. Korraldada võiks ka ülekoolilise kampaania, mille raames klassi õpilased uurivad kätepesu olulisust ja olukorda arengumaades ning valmistavad ise kaasahaaravaid ja informeerivaid plakateid, mille võiks üles riputada kooli WCsse. Vaata tegevuste planeerimiseks ka Global Handwashing Day kodulehte.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

15.10
kätepesupäev

 

 

16.10

TOIDUPÄEV

 

World Food Day

 
 
 
 
 

 

Ülemaailmse toidu päeva tähistamine kuulutati algupäraselt välja FAO (Food and Agriculture Organization) poolt aastal 1979, et tõsta üldist teadlikkust maailma toiduprobleemist ja juhtida tähelepanu nälja, alatoitumuse ja

vaesuse vastu võitlemisele. Aastal 1980 kinnitas ka ÜRO üldassamblee selle päeva tähistamise olulisust, rõhutades toidu hädavajalikkust, mis on inimese toimetuleku ja heaolu vältimatu eeldus.

 

MÕTLE KAASA

 

Mis on sinu lemmiktoit?

Mida söövad inimesed Jeemenis, Ghanas, USA-s, Indias jm-l?

Maailmas on toitu piisavalt, kuid siiski elas 2015. aastal iga üheksas inimene näljas. Mida saame teha selleks, et maailmas ei oleks nälga?

 

TEGUTSE

 

Tutvu Mondo toidublogiga ning valmista mõni eksootiline rahvustoit.

Toidulauda saab muuta kliimasõbralikumaks lihtsalt ja tervislikult: eelista taimetoitu ja kasuta mõõdukalt kodumaist liha. Kanaliha on lihatoitudest kõige kliimasõbralikum.

Tutvu banaani ajalooga filmis „Banana split“

Vaata kakaotööstuse ja lapstööjõu teemalist filmi „Kibe šokolaad“.

Vaata filmi „Lauake, kata end!“, et saada rohkem teada meie igapäevase toidu tarbimise ja raiskamise kohta.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Prindi toidupäeva poster ja pane see klassiruumis seinale kõigile uudistamiseks!

Ülemaailmse toidupäeva raames korraldatakse üle terve maa spordi- ja heategevusüritusi, kontserte ja marsse, korraldage mõni üritus ka oma klassiga.

Arutage ülemaailmsete toiduprobleemide, toidu kvaliteedi ja -turvalisuse, toidutööstuse, tarbimiskultuuri ning õiglase kaubanduse teemadel.

Koolis ürituste korraldamiseks leiab palju lisaideid Mondo toidupäevade materjalist või FAO kodulehelt.

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

16.10
toidupäev

 17.10 

VAESUSE LIKVIDEERIMISE PÄEV

International Day for the Eradication of Poverty

 
 
 
 
 

 

1992. aastal kuulutas ÜRO üldassamblee 17. oktoobri rahvusvaheliseks vaesuse likvideerimise päevaks. Paljud rahvad olid tähistanud seda päeva juba varemgi. ÜRO liikmesriigid uuendasid oma kohustust vaesuse vähendamiseks ja inimeste

elutingimuste parandamiseks kogu maailmas. Vaesuse vähendamine nõuab riikidelt paljude meetmete rakendamist. See nõuab jõupingutusi haridus-, tervishoiu-, majandus- kui ka poliitsüsteemi tasemel. Tegemist on väga olulise arengueesmärgiga.

 

Rahvusvahelise vaesuse likvideerimise päeva raames korraldatakse üle terve maa erinevaid kontserte ja kultuuriüritusi, kirjutatakse petitsioone. Nendele võimalustele võiks mõelda ka klassiruumis ning arutleda erinevate vaesusega seotud teemade üle, nagu näiteks tööturg, haridus, arenenud riikide ja arengumaade suhted, tervis, toit, elutingimused jne.

Korraldage kooli aulas riikide majandusliku ja sotsiaalse erinevusega seotud söögi loosimine. Küpsetage eelnevalt kokanduse tunnis kooke ning uurige maailma erinevate riikide majanduslikku ja sotsiaalset olukorda. Seejuures pöörake tähelepanu riikide SKP-le, inimarenguindeksile, kirjaoskusprotsendile ja keskmisele prognoositavale elueale. Valmistage ette riikide andmetega sedelid ning pange need kõik ühte purki. Söögi loosimisel saab igaüks, kes purgist sedeli võtab, ühe koogitüki. Koogitüki suurus sõltub sedelil oleva riigi majanduslikust ja sotsiaalsest olukorrast. Rikka maa andmetega sedeli tõmmanu saab suurema koogitüki kui vaese maa oma. Kõige vaesema riigi koogitükk on vaevalt suurem kui üks koogiraasuke. Pöörake tähelepanu sellele, mis mõtteid eri suurusega koogitükid külastajates tekitavad. Rääkige loositõmbamisega seoses maailma ebavõrdsusest ja inimeste eluolust erinevates maailmajagudes.

 

FILMISOOVITUS:

„Inimareng” – inimarengu indeksi esimese riigi (Norra) ja viimase (Niger) riigi elanikud räägivad, mida nad oma elust arvavad.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

17.10
vaesuse likvideerimise päev

 

21.10 

ÕUNAPÄEV

 

Apple Day

 
 
 
 
 

 

Õunapäeva eesmärk on juhtida iga-aastaselt tähelepanu kohaliku mitmekesisuse olulisusele. Õun sümboliseerib seejuures kohalikku toitu ja selle mõju kogukonnale ning maastikule. Alates 1990. aastast

on päeva raames korraldatud üle Inglismaa mitmeid üritusi, mis juhivad tähelepanu kohalikule mitmekesisusele ning propageerivad kogukonna õunaaedu.

 

Koguge klassi peale kokku nii palju erinevaid õunaliike, kui suudate ning tehke neist koos liiginimedega näitus. Uurige, kui palju kohalikke õunaliike kasvab Eestis ning mis liiki õunu müüakse kauplustes. Mis maalt on pärit Eesti poodides müüdavad õunad? 

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

21.10
õunapäev

 

24.10–30.10 

DESARMEERIMISE NÄDAL

Disarmament Week

 
 
 
 
 

 

Igaaastane desarmeerimise nädal algab ÜRO loomise aastapäevaga. 1995. aastal kutsus ÜRO üldassamblee valitsusi ja

vabaühendusi üles jätkama oma aktiivset osavõttu desarmeerimise nädalal.

 

Selle nädala raames võiks arutleda maailmas toimuvate relvastatud konfliktide üle ning selle üle, mida maailmas tehakse relvade vähendamise nimel. Samuti võiks mõtiskleda selle üle, kuidas on võimalik elada riigis, kus käib sõda ning kuidas elada sõja tagajärgedega ning ehitada riik taaskord üles.

 

FILMISOOVITUS:

„Libeeria Raudsed Leedid“ – Aafrika esimese naispresidendi Libeeria Ellen Johnson-Sirlefi esimene aasta ametis.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.10 - 30.10
desarmeerimise nädal

 

24.10 

ARENGU TEABE PÄEV

World Development Information Day 

 
 
 
 
 

 

ÜRO üldassamblee kinnitas ülemaailmse arengust informeerimise päeva aastal 1972. Päeva eesmärk on suunata üldist huvi arenguprobleemidele ja rahvusvahelisele ühistööle. See, et samale kuupäevale on sattunud ka

ÜRO päev, ei ole kokkusattumus. Päevade eesmärgid on ühesugused – tõsta avalikkuse huvi arenguprobleemide vastu ja tugevdada nende lahendamiseks rahvusvahelist koostööd.

 

Tutvu Eesti välisministeeriumi lehel, kuidas Eesti üleilmsesse arengusse panustab. Milliseid riike on Eesti toetanud ning milliste vahenditega? Ühtlasi võiks arutleda selle üle, miks sarnase abi osutamine oluline on. Kutsu külla keegi välisministeeriumist või organisatsioonidest, kes osutavad välisabi, esindajaid Arengukoostöö Ümarlauast või MTÜst Mondo.

 

FILMISOOVITUS:

„Inimareng“ – võrdlus inimarengu edetabelis esimese (Norra) ja viimase (Niger) vahel. Inimeste arvamused selle kohta, mis on nende riigis hästi või halvasti.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.10
arengu teabe päev

 

24.10 

ÜRO PÄEV

 

United Nations Day

 
 
 
 
 

 

ÜRO on riikide koostöö organisatsioon, mis asutati 1945. aastal pärast II maailmasõda, et kõiki rahvaid ühendades vältida sõdu, tugevdada rahvusvahelist julgeolekut, kaitsta demokraatiat ja edendada rahvaste koostööd. ÜRO eesmärgiks on luua maailm, kus ei ole vägivalda ja inimestele on tagatud võrdsus ja heaolu. Valitsustevahelise organisatsiooni eesmärgiks sai rahvusvahelise rahu ja julgeoleku, rahvusvahelise õiguse ja inimõiguste arendamine. ÜRO tegevuse eesmärgid ja põhimõtted on kirja pandud ÜRO põhikirjas. See määratleb organisatsiooni eesmärgid, põhilised funktsioonid ja otsustamisviisid. 

ÜRO põhikiri jõustus 24. oktoobril 1945. Seda päeva on ÜRO päevana peetud alates 1948. aastast. 1971.aastalsoovitas ÜRO üldassamblee, et ÜRO päev oleks üldine puhkepäev.

ÜRO on oma tegevusaja jooksul viinud läbi kümneid rahuvalveoperatsioone, aidanud kaasa koloniaalstaatusest vabanenud riikide taasiseseisvumisele, abistanud näljahädalisi ning suurte keskkonnakatastroofide ohvriks langenud piirkondi.

Eesti liitus ÜROga 17. septembril 1991. Eesti Vabariigi alaline esindus ÜRO juures asub New Yorgis.

 

ÜRO päeva raames võiks noori teavitada ÜRO põhimõtetest, eesmärkidest ja tegevusest. Kutsuge külla Välisministeeriumi esindaja või korraldage ülekooliline üritus “Maailm tuleb külla”, mille tarvis uurige ÜRO liikmesriikide tausta ning tutvustage seda koolikaaslastele.

ÜRO päeval korraldage kooli aulas näitus, millega tutvustate ÜRO aastatuhande arengueesmärke ning nende saavutamise hetkeolukorda erineval pool maakera. Kaasake näituse ettevalmistamisse erineva kooliastme õpilasi.

Korraldage ÜRO pidu, kus tutvustate organisatsiooni tegevust ja selle liikmesriike. Paluge igal klassil valmistada peoks ette näitemäng ÜRO teemal ning kandke need teineteisele ette. ÜRO pidu võiks olla näiteks ÜRO simulatsiooni alguseks. ÜRO simulatsiooni käigus mängige läbi üks ÜRO peaassamblee istung.

 

FILMISOOVITUS:

„854“ – avab näljahädade tagamaid.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

24.10
ÜRO päev

 

ÕIGLASE KAUBANDUSE NÄDAL

 

43, 44 nädal

 
 
 
 
 

 

Oktoobri 43. või 44. nädalal tähistatakse õiglase kaubanduse nädalat. Hea aeg tuletada meelde, et iga toode ja iga ost muudavad maailma. 

Eesti poelettidel on valikus mitmeid toiduaineid, millel on peal kas Fairtrade, UTZ või Rainforest Alliance märgised, mis annavad meile infot tooraine tootmistingimuste kohta. Fairtrade märgis tagab, et toote kasvatajad ja töötlejad on saanud oma toodangu või töö eest väärilist

tasu. Lisaks õiglasele tasule on keelatud orja- ja lapstööjõu kasutamine, tootmisel lähtutakse keskkonnasäästlikest põhimõtetest ja lisatasu kasutatakse kogukonna sotsiaalseks arenguks. Õiglase kaubanduse süsteemiga on liitunud ligi 1,5 miljonit farmerit ja töölist 74-st riigist Aafrikas, Aasias ja Lõuna-Ameerikas.

Õiglase kaubanduse nädal toimub Eestis alates 2007. aastast.

 

MÕTLE KAASA

  • Mida tähendab õiglane kaubandus?
  • Milles seisneb ebavõrdsus maailmakaubanduses?
  • Kuidas mõjutavad sinu tarbimisvalikud inimeste elu arengumaades?

TEGUTSE

Uuri, kuidas valmib šokolaad.

Kirjuta lehte või blogisse eetilise tarbimise teemaline artikkel.

Uuri teenindajatelt ja müüjatelt, kas nad teadvad, missugustest tingimustes nende poolt pakutavad tooted on valmistatud.

Osta õiglase kaubanduse märgiseda tooteid.

Tutvu Eesti õiglase kaubanduse veebilehega  www.fairtrade.ee.

Vaata filmif „Banana Split“, mis kirjeldab ameeriklaste ja eurooplaste suure lemmikpuuvilja – banaani – kaudu seost rikaste lääne tarbijate ja vaeste arengumaa tootjate elude vahel.

 

KASUTA ÕPPETÖÖS

Korraldage klassis õiglase kaubanduse toodete otsimise võistlus, mille raames õpilased peavad nädala jooksul kirja panema võimalikult palju poodides müüdavaid õiglase kaubanduse märgisega tooteid ning märkima juurde poe nimega.

Viige küsitlus lähima toidupoe klientide seas, uurides, kui paljud inimesed teavad õiglase kaubanduse märki.

Laenutage Mondost mõni näitus, näiteks Šokolaadikampaania roll-up näitus, fotonäitus “Kakao lugu” või fotonäitus “Kohvi hind: pilte Nicaragua väikestest ja suurtest kohviistandustest”.

 

Kommentaarid

Nähtav ainult selle arvuti praeguses veebilehitsejas, lisatakse printimisse

26.10 - 01.11
õiglase kaubanduse nädal