Süvaõppekursus 2014/15

Aastal 2012 arendas MTÜ Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus koostöös Innovega välja maailmahariduse süvaõppekursuse, millest on eelneva kahe aasta jooksul osa võtnud juba 80 õpetajat. Kursus koosneb viiest ühepäevasest seminarist, 2-päevasest talvekoolist, kodutöödest ja kooliprojektist. Koolituse läbinud õpetajaid julgustatakse korraldama koolis maailmapäeva, mille läbiviimiseks kool ja õpetaja saavad keskuselt igakülgset toetust (näitusi, külalisi, materjale, ideid).

Kursuse teemad ja kohtumiste kuupäevad:

I Moodul, 3.10.2014: Maailmaharidus ning üleilmastumine ja vastastikune sõltuvus. (9 tundi)
II Moodul, 17.10.2014: Sotsiaalne õiglus ja võrdsus. (8 tundi)
III Moodul, 22.11.2014: Mitmekesisus. (9 tundi)
IV Moodul, 6.12.2014: Rahu ja Konfliktid. (9 tundi)
V Moodul, 23.01.2015: Jätkusuutlik areng. (9 tundi)
VI Moodul, 6.-7.02.2015: Kooliprojektid ja enesehindamine. (16 tundi)

Täpsema kursuse õppekava leiate siit. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja kooliprojekti läbiviimine oma koolis.
Kõik kursuse ühepäevased kohtumised toimuvad Tallinnas MTÜ Mondo seminariruumis (Telliskivi 60A1). Kahepäevane talvekooli toimumiskoht selgub paari kuu jooksul.

Osalustasu maailmahariduse süvaõppekursusel on 40€. Eesti UNESCO Ühendkoolide võrgustiku koolide õpetajatele on kursus tasuta.

Lisainfo: Veronika Svištš, veronika@mondo.org.ee, 53462693

VM_arengukoostoo_est3Kursuse ettevalmistust ja läbiviimist toetab ka Eesti Välisministeerium arengukoostööks ette nähtud vahenditest.