Süvaõppekursus 2012/13

Maailmahariduse süvaõppekursus: Riikliku õppekava valdkonnapädevuste ja alusväärtuste tulemuslik kujundamine maailmahariduse abil

MTÜ Mondo maailmahariduskeskus pakub õpetajatele 80t maailmahariduse täiendkoolitust. Kursus hakkab sügisel 2012 ja koosneb neljast ühepäevasest seminarist ning talve- ja suvekoolist.

Kursuse teemad ja kohtumiste kuupäevad on:

I Moodul: Maailmaharidus ning üleilmastumine ja vastastikune sõltuvus. Maht 12 tundi. 

1. grupp: 5.10.2012 Tallinn, 2. Grupp: 6.10.2012 Tartu

II moodul: Sotsiaalne õiglus ja võrdsus. Maht 10 tundi.

1.grupp: 23.11.2012 Tallinn, 2. grupp: 24.11.2012 Tartu

III Moodul: Mitmekesisus. Maht 16 tundi. 

Talvekool 25.-26.1.2013 Nelijärve

IV Moodul: Rahu ja Konfliktid. Maht 10 tundi.

1.grupp: 21.2.2013 Tartu, 2.grupp: 23.2.2013 Tallinn

V Moodul: Jätkusuutlik areng. Maht 12 tundi.

1.grupp: 8.3.2013 Tartu, 2.grupp: 9.3. 2013 Tallinn

VI Moodul: Kooliprojektid ja enesehindamine. Maht 20 tundi.

Suvekool 27.-29.6. 2013 Võsu 

Täpsema kursuse kirjelduse leiate siit. Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetöös vähemalt 75% ulatuses ja projektitöö läbiviimine oma koolis.

Kursuse ettevalmistust ja läbiviimist rahastab Innove, Euroopa Liidu Struktuurifond ja EV Haridus- ja Teadusministeerium.

EL_Innove_520x290

Kurususe läbiviimist rahastab samuti ka Euroopa Liit ja EV välisministeerium arengukoostöö rahadest projekti TeachMDGs kaudu.

EL_lipp_kirjaga teachMDGs    VM_arengukoostoo_est4