8. Tööhõive ja majanduskasv

Kestlik majanduskasv ja inimväärne töö kõigile

Stabiilsete ja inimväärselt tasustatud töökohtade olemasolu on üheks oluliseks eelduseks vaesuse kaotamiseks maailmas. Töö olemasolu ei tähenda kahjuks alati aga vaesusest pääsemist ja head elu – ligikaudu 46 miljonit inimest 167 riigis teeb endiselt sunnitööd oludes, mida võib kutsuda modernseks orjuseks ning 780 miljonit inimest ei saa oma töö eest piisavalt palka, et ennast ja oma pere vaesusest välja tõsta. Inimväärne töö peab tagama võimaluse töötada kõigil viisil, mis on produktiivne ning kindlustab õiglase palga, turvalise töökeskkonna ja sotsiaalse kindluse peredele. Selleks on vaja uusi töökohti ning tagada naistele ja tüdrukutele võrdsed võimalused tööturul ja õiglane palk. et tagada jätkusuutlik areng ühiskonnas. Naiste kõrval teine haavatav grupp on noored, kelle seas on töötus ligi kaks korda kõrgem kui täiskasvanute hulgas. Lisaks sunnitööle ja töötusele esineb igas maailma piirkonnas endiselt ka lapstööjõu kasutamist. 2012. aasta seisuga oli selliseid lapsi kokku 168 miljonit, mis on võrreldes 2000. aastaga on  78 miljonit ehk ligi ühe kolmandiku võrra vähem.  Peamised sektorid, kus lapstööjõudu kasutatakse, on põllumajandus, teenindus ja tööstus.

Viimastel aastatel on suurenenud pingutused muuta vabrikud töötajate jaoks turvalisemaks, kuid valitsus ja Lääne rõivabrändid saaksid ära teha veelgi rohkem, et jõustada rahvusvahelisi töö standardeid töötajate õiguste tagamiseks ja ametiühingute loomiseks. Mitmetes arengumaa kogukondades on kasvanud ettevõtlus ning mikrolaenude süsteem.  Seda eriti naiste hulgas, kes saavad seeläbi toetada oma perekonda. Samuti on kasvav trend rõivafirmade seas olla oma tootmises keskkonnasõbralik ning tagada inimväärne palk ja head töötingimused oma töötajatele arengumaades.Kaasava arengu üheks oluliseks komponendiks on ligipääs finantsteenustele. Perioodil 2011-2014 lisandus juurde 770 miljonit täiskasvanut, kellel oli konto mõnes finantsasutuses.

Mida sina saad teha:

  • Eelista kaupu, mille tootjad pööravad tähelepanu keskkonnale, töötajate õigustele ja toetavad ettevõtlust arengumaades
  • Toeta kohalikke Eesti maapiirkondade ettevõtteid
  • Ürita välja uurida kus ja mis tingimustes valmivad su lemmikbrändi riided

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN Knowledge Platform

UNICEF

Alliance 8.7 Movement

Global Slavery Index

International Labour Organization (ILO)

Human Rights Watch on Business

Fair Trade Clothing Brands