7. Jätkusuutlik energia

Taskukohane, kestlik ja nüüdisaegne energia kõigile

Enamus inimeste jaoks on elekter tänapäeva elu iseenesestmõistetav osa. Iga viies inimene maailmas on aga sunnitud oma igapäevaseid toimetusi tegema ilma kaasaegse elektriühenduseta, mis tähendab, et naised ja tüdrukud peavad käima pikki vahemaid vee järel, kliinkutel pole võimalik vaktsiine ja muid ravimeid hoiustada, paljudel lastel pole tihti võimalik koolitöid teha õhtuti ning ettevõtetel pole võimalik konkurentsivõimelist äri pidada. Taskukohane, säästlik ja töökindel energia on seega kestlike arengueesmärkide saavutamisel ülioluline. Hästi toimiv energiasüsteem toetab kõiki sektoreid alates ärist, meditsiinist ja haridusest kuni põllumajanduse, infrastruktuuri ja kõrgtehnoloogiani.

Kuna maailma energiavajadus on järjest kasvamas, on tõusnud ka vajadus alternatiivenergia järele. Mitmeid sajandeid on kasutatud elektri tootmiseks peamiselt fossiilseid kütuseid nagu kivisüsi, õli või gaas. Nendega põletamisega kaasneb aga palju kasvuhoonegaase, mis mõjutavad pikemas plaanis inimeste ja keskkonna heaolu. Juba praegu põhjustab energia 60% kogu maailma kasvuhoonegaaside heitest olles sellega peamine kliimamuutuste põhjustaja. Saastava energia vähendamine on võtmeks kliimamuutustega võitlemisel. Taastuvenergia kasutamise suurendamise kõrval on vaja parandada intensiivselt ka energiatõhusust. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel on võimalik vähendada maailma energiavajadust ühe kolmandiku võrra 2050. aastaks, kui parandada hoonete, tööstuslike protesside ja transpordi energiatõhusust. See ei oleks mitte ainult oluline rahaline kokkuhoid, vaid ka oluline panus emissioonide vähendamiseks. Samuti on vaja otsida paremini toimivaid alternatiive tervist kahjustavatele toiduvalmistus pliitidele: 3 miljardit inimest maailmas kasutavad küpsetamiseks ja kütmiseks puitu, süsi või loomade väljaheiteid, mis ilma korraliku siseruumi ventilatsioonita põhjustab praegu üle nelja miljoni enneaegse surma aastas.  

Mida sina teha saad:

  • Eelista reisimisel rongi, jalgratast või kõnni jala 
  • Püüa ise vähem energiat tarbida ja lülita välja elektriseademed, mida sa ei kasuta
  • Vali rohelise energia pakett
  • Võimalusel tooda osa vajaminevast energiast päikesepaneeli või tuuleenergia abil

Allikad ja edasist lugemist:

UN.org

UN.org Knowledge Platform

Sustainable Energy for All

International Energy Agency

UNIDO Energy and Climate Change

UNIDO Energy and Climate Change