Kestliku arengu eesmärgid

2016. aasta 1. jaanuaril asusid jõusse 2015. aasta septembris maailmaliidrite poolt ühiselt kokku lepitud 17 kestliku arengu eesmärki. Need 17 punkti on jätkuks aastatuhande arengueesmärkidele ning tugipunktiks järgmiseks 15 aastaks võitluses vaesuse, ebavõrdsususe ja kliima muutuste vastu. Oma panust oodatakse igalt riigilt ja inimeselt, kuna käesolevad ja eesseisvad väljakutseid puudutavad meid kõiki ja nõuavad palju pingutusi ning tugevat omavahelist koostööd.