Rändeteemaline töötuba lauamänguga

mangRändemäng on õppelauamäng õpilastele alates 15. eluaastast ning ühtlasi üks osa töötoast. Töötoa eesmärk on selgitada õpilastele sõjapõgenike rände etappe, liikumisviise, peatuskohti, rändega seotud riske ning olukordi ja tekitada empaatilist sidet sõjapõgenikega.

Rändemängu alus on kaart, mis visualiseerib rände käiku Süüria kodusõja põgenike näitel. Euroopa Liidu sihtriigid ning neis toimuvad tegevused on valitud näidetena, illustreerimaks eri olukordi. Lauamäng on rollimängul põhinev ning seetõttu kaasahaarav ning eeldab aktiivset osalust.

Mängitakse töötoa läbiviija (sh õpetaja või rändeteema ekspert) juhendamisel, sest lisaks lauamängu mängimisele on oluline elavdada arutelu suuremates ja väiksemates rühmades, selgitada võtmesõnu ning reflekteerida mängu sisu, käigu ja tulemuste üle töötoa teises pooles lauamängu mängimise järgselt. Töötoa kestus on 90 minutit ning rändemäng sobib mängimiseks kuni seitsmes viieliikmelises rühmas, kus igal rühmal on oma komplekt, kuhu kuulub viis nuppu ja üks täring. Rändemängu käiguga on võimalik tutvuda juhendis, mis pakub lahendusi nii töötoa eelseks tunniks kui ka teema kinnistamiseks.