Parimad praktikad

HEAD NÄITED MAAILMAHARIDUSLIKEST TEGEVUSTEST

ÜRO istungi simulatsioon Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis

Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti nähtu üle, osaleti MTÜ Mondo poolt läbiviidud töötubades ning kohtuti külalistega organisatsioonist International Organization  of Migration. Kõige suuremaks ürituseks oli 11. klasside osavõtul toimunud ÜRO istungi simulatsioon, kus  õpilased tutvustasid 14 erineva riigi laste võimalusi koolis käia ning laste õigustega üldisemalt. 


Maailmaharidus Tartu Hiie Koolis

Tartu Hiie Koolis tähistati maailmanädalat mitmekülgselt. Klassides toimusid arutelud, (rolli)mängud, vaadati filme ning lahendati teemakohaseid ülesandeid. Maailmahariduslikke tegevusi lõimitakse paljudesse erinevatesse tundidesse ning õpilasi suunati ka oma loovtöö teemat valima just maailmahariduslike teemade hulgast.


Maailmahariduse nädal Keeni Põhikoolis

Keeni Põhikooli maailmahariduse nädala eesmärk oli ülekooliliselt käsitleda kultuuridevahelist kommunikatsiooni ja kestliku arengu eesmärke, fookuses oli naiste ja laste õigused. Korraldati töötubasid, viktoriine, toimis heategevuslik kohvik ja palju muud.


Inimõiguste päev Kadrioru Saksa Gümnaasiumis

Kadrioru Saksa Gümnaasiumis tähistati 10. detsembril konkursi “Maailmapäevad 2018” raames ülemaailmset inimõiguste päeva. Töötubasid viisid põhikoolis läbi gümnasistid, kes õpetajate abiga otsisid materjale ja õppisid inimõigusi ainetundides. Päev algas 8. klasside õpilaste poolt tehtud ajaloolise filmiga inimõiguste ülddeklaratsiooni vastuvõtmisest 10. detsembril 1948. aastal ÜROs.


Maailmanädal Tallinna 32. Keskkoolis

Tallinna 32. Keskkool keskendus Maailmanädala raames peamiselt erinevatele kestliku arengu eesmärkidele ning laste ja naiste õigustele. Samuti käsitleti suurel määral koolipere eripärasid ning sellega seoses viidi läbi teemapäevi “Meie koolipere ja maailm”.


Maailmahariduse päevad Hugo Treffneri Gümnaasiumis

Maailmahariduse päevad toimusid 20.-22. novembril 2017 ja erinevatest tegevustest võttis osa terve kool (550 inimest) – kes mängis Kahooti, kes vaatas filme, kes kuulas külalisi, kes ostis kohvikust küpsetisi ning kes kuulas vahetundides Aafrika muusikat. Iga päev keskendus kindlale kestliku arengu eesmärgile.


“Jätkusuutlik tulevik” Keeni koolis

Selle aasta maailmaharidusnädal teemal “Jätkusuutlik tulevik” toimus ajavahemikus 6.-10. november 2017.a. Sissejuhatusena teemasse toimus esimene tegevus juba 19. oktoobril, kui tähistasime perepäeva, mille raames korraldasime heategevusliku laada Keenia tüdruku Valentine õpingute toetuseks. Novembri alguses viisid meie kooli põhikooliõpilastele läbi töötube gümnasistid Valgast, kooli tuli külla vilistlane rääkima enda valikutest ning õpilased said osa kaasavatest töötubadest teemal jätkusuutlik tarbimine ning sotsiaalne ebavõrdsus. Maailmaharidusnädal toimus Keeni koolis teist aastat ning loodame, et tuleb ka kolmas kord. Ühiskonnaõpetuse tundides igal juhul need teemad jätkuvad!


Maailmanädal läbi minu meelte – Loovalt Tulevikku Kool

Tutvusime erinevate maadega läbi eksootiliste puuviljade (draakonivili, tähtvili, kumkvaat, feijoa, melon, papaia, tamarind, füüsal,), uurisime nende päritolumaade ja asukoha kohta kaardil. Kasutasime erinevaid meeli, et tunda viljade lõhna ja maitset ning kompimismeele abil ka tunnetada selle kuju (silmad kinni). Nii lapsed kui lapsevanemad olid tõeliselt üllatunud, kui eriliselt antud eksootilised viljad maitsevad ning nii mõnigi leidis endale uue lemmiku.Maailmanädal lõppes 1. detsembril Tallinna Botaanikaaias, kus õpilased said tunda omal nahal, kuidas on olla vihmametsas ning nägid oma silmaga, kuidas näevad erinevad troopilised taimed välja, mis koolis erinevate meeltega kogetud said.


Maailmahariduse 5. aastapäeva juubelipidustused Tamsalus

20.–24. novembrini toimus Tamsalu Gümnaasiumis järjekorras juba viies maailmanädal. Seekord olid keskseteks teemadeks säästlik suhtumine toidusse, tolerantsus ja erisuse märkamine, riigikaitse, humanitaarabi ning meie sõpruskool Munganga Keskkool  Keenias. Suurejoonelise kontserdi ja heategevusliku laadaga suutsime koguda 340€ Lilian Lutomia Mbaye toetuseks. põhjalikku nädala programmiga inspiratsiooniks siit.


Valga Gümnaasiumi maailmahariduskuu lõhnas puidu järele

Juba neljandat aastat vedasid Valga Muuseum ja Valga Gümnaasium maailmaharidusekuu läbiviimise koostöövankrit. Igal aastal on külastatavus suurenenud ja teemadering laienenud. Et oktoober on hõimukuu, siis vaadeldi lähemalt ühe valitud hõimurahva – Saamide – elu ja olu. Kuu jooksul pakuti 1,5 tunniseid töötubasid erinevatele vanusegruppidele. Põhikool ja gümnaasium tegi ise kõlapulki. Kui tundide külastajate arvu kuu lõpus kokku lõime, saime rekordtulemuse – 459 õpilast. Loodame, et igaüks sai õppekäigust kasu. Kes sai uut teada, kes midagi proovida, kes teavet kinnistada.


Talgupäev Tamsalu Gümnaasiumis

1. juunil 2017 võttis Tamsalu Gümnaasiumi 10. klass ja neli 11. klassi õpilast õpetaja Anne Kraubneri eestvedamisel osa järjekordsest HeaTeoTööpäevast. Päeva eesmärgiks oli teenida raha ja sellega toetada Keenias asuva sõpruskooli Munganga õpilast tema hariduskulude katmisel. Tegu oli ikkagi lastekaitse päevaga ning noortel suur soov anda oma panus haridusse maakera teises otsas.


Sotsiaalainete periood Tallinna Humanitaargümnaasiumis

Tallinna Humanitaargümnaasiumis toimus 22.11.-16.12. 2016 sotsiaalainete periood teemal „Jätkusuutlik areng – mina kui vastutustundlik (maailma)kodanik“. Täpsemalt keskenduti teemale „Õiglane kaubandus“. Projekt oli suunatud 5. – 12. klassi õpilastele ning kaasatud olid erinevad aineõpetajad ja ainetunnid – kunst, bioloogia, geograafia, ajalugu ja ühiskonnaõpetus. Õpilaste tagasiside projektile oli äärmiselt positiivne – õpilased said proovida kätt õpetamises, samas kui põhikooliõpilased nautisid noorte õpetajate rõõmsameelsust ja mis kõige olulisem – õpilased teadvustasid enda vastutust tarbijana. Loe erinevatest projekti etappidest siin.


Noortekeskuste ühine maailmapäev

Prantsusmaal jõime kakaod

…. toimus koolivaheajal koostöös Kohila Avatud Noortekeskuse, Hageri Avatud Noortekeskuse ja Prillimäe Teabetubaga. Meil käis külas EstYESist Kaidi Ojasoo, kes rääkis noorte võimalustest. Pärast seda toimusid töötoad: Aafrikas tehti helkureid ja sai end kaunistada hennamaalinguga, Ukrainas õpiti tantsu vabatahtlik Anzhelika juhendamisel. Sitsiilias tehti pitsat, Prantsusmaal jõime Fair Trade kakaod, Hispaanias saime õppida hispaania keelt ja vaatasime, kui hästi keegi kaarti tunneb, Moldovas saime fimost ehteid meisterdada.


Unistuste teemalised maailmapäevad Keeni koolis

isadepaevale-puhendatud-perepaev-024

Tähistasime oma koolis 31. oktoobrist 11. novembrini  2016. aastal maailmaharidusnädalaid. Valisime  teemaks “Unistused“, et muuta koolielu mitmekesisemaks ning korraks välja murda igapäevasest rütmist. Mida enam me arutlesime, seda suuremaks õpilaste unistused muutusid – kes tahtis minna Austraaliasse, kes ajas reisida. Tuleb välja, et lapsed oskavad unistada küll, neil on selleks veidi aega vaja!

Heategevuslik kohvik, film Nepalist, fotod ja muljed Keeniast, vilistane tagasi koolis – nendest ja teistest tegevustest saad vaadata videot ja lugeda pikemas postituses.


Rahvaste paabel Tartu Erakoolis

plakat

Oktoobrikuine maailmanädal sai mahlaka alguse läbi eksootiliste puuviljade degusteerimise, jätkus kuue külalise, kolmeteistkümne riigiga tutvumise, kokandustunni, draamatöötoa ja Aafrika tantsurütmidega. Kordaläinud maailmanädal tõestast, kuidas õpetajad suudavad oma ainetundidele läheneda innovatiivselt ning teemakeskselt inglise ja prantsuse keelest matemaatika ja ühiskonnaõpetuseni. Milline rõõm tegutsemisest kogu õpilaskonnale! Vaata tegemistest videosid ning tutvu Tartu Erakooli õpetajate koostatud Kahootidega siin.


Rakvere Ametikoolilt kingiks keskharidus

RA kohvik

Kolmandat aastat järjest on Rakvere Ametikool õpetaja Maimu Nurga suunamisel kogunud toetust Gowrie Gümnaasiumi neiule Millicent Abaale. 31. mail jõudsid noored oma ettevõtmisega lõpusirgele: 2015/16. õppeaastal kogus Rakvere Ametikool heategevusliku kohviku, loterii, joogitaara kogumise ja annetuste kaudu kokku pea 200€, mille MTÜ Mondo läbi Tarkusefondi noore neiu haridusse investeeris. Loe edasi ja vaata videot


Saatkondade päev Audenteses

25.–29. jaanuarini toimus Audenteses maailmahariduse nädal, mille jooksul tutvustati õpilastele eri maade traditsioone ja julgustati neid globaalsetel teemadel kaasa rääkima. 26. ja 27. jaanuaril korraldas Audentese IB õppe üksus koos ÜRO Eesti esindusega Eesti ning naaberriikide gümnaasiumiõpilastele rahvusvahelise ÜRO simulatsioonimängu. Noored kehastusid eri riikide delegaatideks, ajakirjanikeks ja fotograafideks ning kogu simulatsioonimäng toimus inglise keeles.

28. jaanuaril täitus kooli aula saatkondade päeva raames 9 riigi esindajatega, kes tutvustasid lähemalt oma maad ja rahvust.


Valga Priimetsa Kooli mänguline koostöö Läti sõpradega

Eesti-Läti sõpruskoolide kohtumine_2015_7
Foto: Valga Priimetsa Kool

Veel enne, kui Valga Vene Gümnaasiumist sai Valga Priimetsa Kool, toimus koolis mitmeid erinevaid maailmaharidusega seotud üritusi, mille raames külastas meid palju huvitavaid inimesi ning käisime ka ise end maailmakoolis täiendamas. Gümnaasiumiõpilased said põhjalikumaid teadmisi maailmas toimuvast läbi kursuse „Globaliseeruv maailm“. Samuti korraldati kogu koolipere aktiivsel kaasalöömisel maailmahariduskuu ja maakondlik samateemaline seminar õpetajatele. Lõpuks käidi ka Riias oma kogemusi naaberriigi kolleegidega jagamas ning loodi sõprussuhted Läti Olaine 2. Keskkooliga (Olaine linn on sama suur kui Valga – u 13 000 elanikku). Sündis ühine projekt 4.-5. klasside õpilastele „Mängime ja areneme globaliseeruvas maailmas“ («Играем и развиваемся в глобальном мире»).


Eksootilised puuviljad Are Koolis

Maailmanädal Are koolis_Puuviljade tutvustus_2015
Foto: Are Kool

Maailmanädal Are Koolis möödus tegusalt. Õpilastele tutvustati, mida tähendab õiglane kaubandus ning 2.-8. klassi ainetundides vaadati selleteemalisi multifilme. Kes soovis, sai vastaval veebilehel anda ka oma allkirja õiglase kaubanduse heaks. 9. klass õppis ühiskonnaõpetuses reklaame analüüsima – mida osata neis märgata ja välja lugeda. Arutleti, miks ostavad inimesed tihtilugu mõttetuid asju ning kuidas seda vältida saaks.


Students from August Kitzberg High School tried their hand at Thai Cuisine

Maailmaöö
Foto: August Kitzbergi nimeline Gümnaasium

Maailmaöö gave students a great opportunity to acquire new knowledge through a more innovative approach such as evening lectures and fun workshops led by professionals. As the name hints, the topic of our event emanated from foreign cultures and travelling, with an aim was to discover the world. One of the most popular workshops proved to be a Thai cuisine during which the students could take a closer look at this region’s food and culture.


Valga Schools Welcome a Unique Guest from Tibet

Valga Gümnaasiumi_The Colourful World_Tiibeti töötuba
Foto: Valga Gümnaasium

Since last spring different Valga Schools offer their students career training courses. The main aim of these courses is to help young people to decide what to do after graduation, but we also devote some of our time to Global Education themes.

In April, we organised a special event about Asia so that those students who do not take a career training course could also participate in it and learn something new.


Paldiski koolide maailmapäev

Untitled
Ghana rahvusjoogi maitsmine. Foto: Paldiski kool

Ametlikult on meie koolimajas kaks kooli, Paldiski põhikool ja Paldiski ühisgümnaasium. Projektipäeva viisime läbi mõlemas koolis samaaegselt. Kokku osales üle 100 õpilase.

6. novembril 2015. aastal korraldasime põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele tavalisest koolipäevast teistsuguse koolipäeva ehk projektipäeva. Projektipäeva teemaks valisime õppekavast ajakohase ja väga aktuaalse teema   – kultuuriline identiteet.


Maailmapäevad Rannu koolis

photo_16

23. ja 24. septembril toimusid Rannu koolis maailmapäevad. Selle raames oli õpilastel võimalus tutvuda erinevate riikide ja kultuuridega. Iga klass tõmbas endale nädal aega enne maailmapäevi loosiga ühe riigi, mille kohta nad 23. septembriks oma klassi plakateid ja pilte pidid joonistama. 23. septembri hommikul kutsuti õpilased kokku ja iga klass sai teistele oma riiki tutvustada. Päeva jooksul oli kõigil õpilastel võimalus klassiruumides erinevate riikide kohta infot saada. 24. septembri hommikul toimus viktoriin, kus edukad olid just need õpilased, kes eelmisel päeval tähelepanelikult teiste tehtud plakateid uurisid.


Tolerantsuse ja rahu nädal Tallinna Pae Gümnaasiumis

IMG_6854

Tallinna Pae Gümnaasiumis toimus 12.10–16.10.2015 suurejooneline maailmahariduslik tolerantsuse ja rahu nädal. Nädala jooksul korraldasid õpetajad koostöös 10.a ja 10.b klasside õpilastega mitu huvitavat ja harivat üritust, millest võttis osa üle 400 õpilase. Tolerantsuse ja Rahu nädala ideed ja tegevusi kajastati ka Raadio 4 hommikusaates.


Toidu- ja tehnoloogiapäev “Tomatoes vs. robots”

Kivilinna kool 20150316_1511501-169x300

Do you know how robots can make ketchup? All the students who came from all over Estonia and participated in the Day of Technology which was held in Tallinn Real School and Tartu Kivilinna School know that! The students in teams had to construct a robot (using computer program, Lego blocks, etc.) that smashes tomatoes. Read further.


Viimsi kooli toidupäev “Ghanian food event in Viimsi”

Viimsi kool 088-225x300

At the beginning of June, just before the summer break, we held a Ghanaian food event. Pupils were really excited about the lesson. It wasn’t just about food. They actually felt connected. They have penfriends in Ghana. They had written letters to each other, and they had heard about Ghanaian everyday life and education system.

They already knew many things about Ghana so different from what we are used to in Estonia. Just to mention some, which made our pupils see new perspectives: not every child in Ghana can go to school, going to school can be seen as a privilege; extremely big classrooms, meaning up to 80 pupils in a class; pupils help to make their school lunches; very different hygiene opportunities; very different school buildings; many male teachers at schools. All this made our pupils think and discuss. Read further.


Rääma põhikooli maailmaharidusnädal „Brasiilia kahe suurvõistluse vahel”

1-R_ż_żma-kool-IMG_1906-250x166

Mai algul toimus Rääma põhikoolis maailmaharidusnädal „Brasiilia kahe suurvõistluse vahel”, mille käigus tegelesid õpilased Brasiiliat ja suurvõistlusi käsitlevate teemadega.

Sissejuhatuseks tutvusid õpetajad juba varakult MTÜ Mondo Maailmahariduskeskuse pakutavaga. Sellele järgnesid kohtumisõhtud teiste riikide inimestega ja heategevuslik laat hariduse toetuseks.


Maailma kohvik Saaremaa Ühisgümnaasiumis

Saaremaa ühisgümnaasium 4813511_orig-300x200

Maailmapäeva valmistasid ette 12. klassi õpilased, kes osalevad valikaines „Globaliseeruv maailm“. 12.klassi õpilased valmistasid ette arutelu maailmakohvikutes, kus käsitleti kahte suurt probeleemi: Naiste olukord maailmas ja pagulaste olukord maailmas. Kohviku külastajad olid nooremate klasside õpilased ja arutelud toimusid kahe tunni vältel. Teemad kajastati plakatitel, millest koostati näitus. Rohkem pilte siin.


Inimõiguste ja tarbimise temaatika geograafia ja ühiskonnaõpetuse tundides

TallinnaHumanitaargümnaasium2-199x300

Tallinna humanitaargümnaasiumis käsitleti ühiskonnaõpetuse ja geograafia tundides inimõiguste temaatikat nii Euroopas kui arenguriikides, tõmmates ka paralleele endi tarbimisharjumustega. Tunde viidi läbi eri kooliastmetel ning tundides kasutati mitmesuguseid tegevusi ja meetodeid.


Ameerika nädal Põlva ühisgümnaasiumis

Põlva ühisgümnaasium IMG_0793-1-300x200

Põlva ühisgümnaasiumis toimus 24.–28. novembril Ameerika nädal. Porjekti eesmärgiks oli tutvustada õpilastele Põhja-, Lõuna- ja Kesk-Ameerika kultuuri, traditsioone, kombeid, geograafiat, ajalugu läbi maailmahariduse temaatika ning pakkuda õpilastele ülekoolilise ürituse korraldamise kogemust.


21. sajandi maailm Tallinna Kuristiku gümnaasiumis

Kuristiku-300x200

Tallinna Kuristiku gümnaasiumis toimus 17.-21. november 2014 maailmahariduse nädal, mille raames keskenduti järgmistele teemadele: toit ja toitumine, haridus, sallivus, keskkond, vaesus ja õiglane kaubandus maailmas 21. sajandil. Maailmahariduse nädala eesmärke oli mitmeid: maailmahariduse temaatika tutvustamine, õpilaste maailmapildi suurendamine, ülemaailmsete probleemide teadvustamine, aktiivse ja vastutustundliku käitumise edendamine.


Valga lapsed valmistasid heategevuseks pudelikorkidest ehteid

Valga gümnaasium kõrvakad44-225x300

Oktoobrikuus toimunud maailmaharidusnädal oli Valga Gümnaasiumi ja Valga Muuseumi esimene ühine ettevõtmine. Nädala jooksul olid muuseumi galeriisse oodatud eri vanuses õpilased, kes said tutvuda foto- ja trummilugudega ning meisterdada Aafrika-teemalisi meeneid. Ürituse teljeks oli Pille Oleski fotonäitus „Keenia valguses ja varjus“. Esmakordselt  kaasati maailmahariduse tegevustesse Valga Kaugõppegümnaasium ja Valga Põhikooli algklassid ning linnarahvas.

Nädala eesmärgiks oli tutvustada ning pöörata tähelepanu muredele, mis on igapäevased kolmanda maailma riikides – haigused, vaesus, nälg, viletsad elu-, olme- ja õppimisvõimalused.


“See kauge ja mõistatuslik Aafrika!” Tsirguliina keskkoolis

Tsirgulinna-keskkool-1-300x225

Maailmahariduse erinevaid teemasid on meie koolis käsitletud juba õppeaasta algusest peale. Õpilased on olnud üllatunud, kuuldes elust erinevates maailma piirkondades, erinevatest probleemidest, väärtushinnangutest ning igapäevaelu tahkudest.

Maailmahariduse päevad meie koolis toimusid 5. ja 6. veebruaril 2014. Läbivaks teemaks oli „See kauge ja mõistatuslik Aafrika!“ Eelnevalt olid aineõpetajad oma tundides tutvustanud üldjoontes Aafrika kontinenti, majandust, loodust, sealseid probleeme ning Keenia ja Ghana riiki.


“Tarbimine ja keskkonna jätkusuutlik areng” Lustivere põhikoolis

Lustivere-1-300x199

Jõgevamaal Lustivere põhikoolis tutvustati maailmselt olulisi teemasi erinevatel tasanditel ning erinevatele sihtgruppidele. Vast suurimaks ettevõtmiseks võib pidada teemapäeva, mis toimus 4. veebruaril ja oli suunatud 6.-9. klassi õpilastele. Lisaks toimus õpetajate sisekoolitus ning inimõiguste teemat käsitleti süvitsi 6. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis.


Maailmanädal Tamsalu gümnaasiumis

Tamsalu-2-300x198

11.-15. novembril toimus Tamsalu gümnaasiumis maailmanädal. Ettevalmistused maailmanädalaks algasid juba septembris. Sellest sai tõesti kogu kooli hõlmav, huvitav, mitmekesiseid tegevusi ja uusi teadmisi pakkuv ettevõtmine. 1.- 4. klassi õpilased tegid plakateid ja joonistusi teemal “Minu Aafrika”. Eelnevalt olid õpetajad nendega vestelnud laste olukorrast Aafrikas. Ka põhikooli õpilased tegid kunstiõpetuse tunnis Aafrika-teemalisi töid.


“Mõtle ja muuda” Rakvere ametikoolis

Rakvere-1-300x200

20.-23. jaanuaril toimusid Rakvere ametikoolis teemapäevad maailmaharidusest ja õiglasest kaubandusest. Peamisteks eesmärkideks oli tõsta teadlikkust sellest, kuidas meie tarbimine on seotud arengumaade elanike heaoluga ja kuidas on võimalik praeguse maailma kaubandussüsteemi õiglasemaks muuta. Samuti sooviti suurendada Fairtrade märgi ja õiglase kaubanduse põhimõtete tuntust ning kasvatada aktiivsetes noortes teadlikkust vastutustundliku ja eetilise tarbimise teemal.


Šokolaadipäev Kammeri koolis

Kammeri-kool-2-200x300

Kammeri kooli šokolaadipäeva eesmärgiks oli jõulueelsel ajal, mil iga laps oma sussi seest kommi või šokolaadi ootab, pöörata tähelepanu sellele, millise ebaõigluse, valu ja vaevaga jõuab šokolaad meie kodudesse. Seletasime lastele ja kogu koolikollektiivile, miks on oluline osta poest just õiglase kaubanduse märgiga šokolaaditooteid.


Ghanat tutvustavad tunnid ja tegevused Tartu Hiie koolis

Tartu-Hiie-kool-300x200

Ghanat tutvustavad tunnid ja tegevused pakkusid lastele palju uusi teadmisi. Õpilased said esimesed teadmised Aafrikast ja Ghanast, võrdlesime laste elu Eestis ja Ghanas, vaatlesime ja võrdlesime riikide lippe ja värvisime neid. Pildimaterjali kaudu tutvustasime kakaotaime ning selle kasvatamist. Läbi praktiliste tegevuste said õpilased teada, kuidas jõuab šokolaad poodi ning kuidas ja kui suurt kasu saavad inimesed, kes selle tootmisega seotud on. Rääkisime õpilastega kakaokasvanduste probleemidest ning sellest, kuidas Aafrika lapsed sellega seotud on.


Maailmahariduse materjalide kasutamine igapäevases õppetöös

Rannu-kool-300x252

Rannu kooli 6. klassi loodusõpetuse tunnis põimiti maailmahariduse temaatika õppekavas oleva teemaga “Aed ja põld elukeskkonnas”. Õppekava järgi on tunni eesmärkideks õpetada lapsele kultuurtaimi ja nende rühmitamist ning selgitada põllumajandussaaduste rolli igapäevases toidus. Lisaks ettenähtule püstitas õpetaja oma tunnile  ka maailmaharidusega seotud eesmärgid. Loe edasi ja vaata näiteid õpilaste töödest siit.


Islami töötuba Paalalinna koolis

Paalalinna kool Untitled-300x138

«Kas kõik need 1,4 miljardit inimest on kindlate põhimõtetega?» küsis eesti soost moslem Kristi Ockba Viljandi Paalalinna kooli seitsmenda klassi õpilastelt, kui üks neist pakkus välja, et sõnaga «muslim» võiks seostuda põhimõttekindlus. Saalis tekkinud jutusuminast jäi kõlama, et päris nii ei saa see ikka olla.

«Religioonid on väga kindlate põhimõtetega, aga iseküsimus on, kas inimesed kõiki neid järgivad,» märkis Ockba.

Maailmapäeva eesmärgiks oli viia õpilased ja õpetajad paremini kurssi arengumaade ja õiglase kaubanduse valupunktidega. Selleks toimusid erinevatele vanuseastmetele erinevad eakohased tegevused.


Saaremaa Ühisgümnaasiumis toimus 20. veebruaril maailmapäev

12. klassi Globaliseeruv maailma valikaines osalevad õpilased valmistasid teatraliseeritud videoklipid odava tööjõu kasutamisest erinevate toodete valmistamisel ja globaalsete probleemide käsitlemisest. 20. veebruaril pandi üles näitus (foto 1) odava tööjõu poolt toodetud toodangust koos toodetele lisatud QR koodidega, mis võimaldavad näitusekülastajatel kohapeal oma nutitelefonide abil teemakohaseid videoklippe vaadata. Vaata teisi tegevusi ning videoklippe siit.


Heategevuslik kohvik Rakvere Ametikoolis

Screen-Shot-2014-02-05-at-16.17.34-300x204

Rakvere Ametikoolis toimusid 20.-23.jaanuaril maailmahariduse ja õiglase kaubanduse päevad. Põhirõhk oli seatud õiglasele kaubandusele. Päevade raames töötas heategevuslik kohvik, mille korraldasid maaturismi III kursuse õpilased. Kohvik töötas 21. ja 22. jaanuaril, kella 10.30-12-30. Tooteid kohvikusse valmistasid I kursuse pagariõpilased, õpetaja Eha Raali juhendamisel. Müügile jõudsid šokolaadimuffinid ja kaneelisaiakesed šokolaadiglasuuriga. Küpsetistes kasutati Fairtrade kakaod ja suhkrut, kaubeldi Fairtrade märgiga kohvi ja teega, lisaks ÕK suhkur. Reklaamiti ka muid ÕK tooteid (maitseained). Kolleegid annetasid enda valmistatud küpsetisi ja soolaseid suupisteid. Kohviku kahe päeva müük oli 130€. Antud summa annetatakse Aafrika laste kooliskäimise heaks.


Maailmahariduse nädal Laulasmaa Koolis

Barbara-Lehtna-ja-Palestiina-kokakunst-225x300

20.-24. jaanuaril toimus Laulasmaa Koolis järjekordne maailmahariduse nädal, mille kaudu said õpilased jällegi põgusalt tutvuda võõramaiste kultuuridega. Sel aastal vaadati dokumentaalfilme, osaleti online viktoriinis, tantsiti ning saadi teadmisi juurde kokakunstis.


Põlva Ühisgümnaasiumis toimus India nädal

18.-22. novembril toimus Põlva Ühisgümnaasiumis traditsiooniline 10. ja 11. sotsiaalharuklasside poolt korraldatav maailmanädal, mis sel õppeaastal keskendus Indiale. Koolis toimusid mitmed erinevad üritused: India muinasjuttude lugemine, sendilaat, India teemaline tants, kunst, külalisesinejad, indiapärane riietus, Bollywood, võrdlevad plakatid prügimajanduse kohta (Eesti-India). Loe edasi ja vaata videot siit.


Tamsalu Gümnaasiumis toimus maailmanädal

Screen-Shot-2013-12-03-at-14.12.12-300x233

Maailmanädalal raames vaadati filme, käisid huvitavad külalised, toimus viktoriin ja kirjandivõistlus. Õpilasesinduse korraldatud laadad on kujunenud koolis heaks traditsiooniks, kuid seekord oli laat erinev eelnevatest. Nimelt oli see laat heategevuslik ja iga laadal osaleja otsustas, kas ja misssuguse summa ta Keenias asuva Munganga kooli toetuseks anda soovis. Õpilasesinduse heategevuslik algatus anda taarast kogutud raha Munganga kooli toetuseks algas septembris ja kestis maailmanädala lõpuni. Kogu heategevuslikult kogutud raha suunab MTÜ MONDO Munganga kooli toetuseks. Meie kogutud summa eest peaks saama koolivormi ja –koti, jalatsid ning koolitarbed umbes neli last. Loe veel siit.


Kodanikupäev Jüri Gümnaasiumis

Jüri gümnaasium IMG_6790-300x200

26.novembril, kodanikupäeval, esines Jüri Gümnaasiumi III kooliastme õpilastele Inglise Kolledži abiturient, Karl Patrick Norberg. Karl Patrick tutvustas Keenia õppereisi positiivseid elamusi. Noor abiturient sisendas õpilastele, kui suur väärtus on haridusel ja selle omandamisel. Suurepäraselt oskas Karl Patrick  võrrelda Eesti haridussüsteemi Keenia omaga. Karl Patrick luges oma esseesid ja samal ajal näitas pilte Keenia ühiskonnast. Õpilased kuulasid Karl Patrickut tähelepanelikult ja tänasid tema etteastet suure aplausiga. Jätkus ka neid noori, kes tulid hiljem tänama hea esitluse eest.


Heategevuslik kohvik EBS Gümnaasiumis

EBS Gümnaasium 734117_500485580014894_199413272_n

12.-13. veebruaril toimus EBS Gümnaasiumi fuajees heategevuslik kohvik. Tõuke kohviku tegemiseks andis Siisi Saetalu EBS Gümnaasiumi külastus, kus ta rääkis oma kogemusest Pop-up kohviku rajamisest Ugandas. Õpilased müüsid enda valmistatud küpsetisi ja salateid ning Uganda erivajadustega noorte valmistatud ehteid. Kohvik õnnestus üle ootuste hästi ning kokku kogusime annetusraha 324 eurot. Loodame, et annetatud rahaga suudab  kaugel Kampalas olev  Pop-up kohvik teha paremat turundust, et kohvik oleks jätkusuutlik ning kohalikud erivajadustega inimesed saaksid tööd. Mõned ürituse fotod leiate siit.


Heategevuslik klaasehete laat Ugandasse kohviku rajamiseks

Projekti „Sotsiaalne õiglus” raames valmistasid Jõgeva Gümnaasiumi õpilased kunstiõpetaja Janne Maasingu juhendamisel klaasehteid. Valminud kõrvarõngad, kaela ja aknale riputatavad kaunisasjad tehti eesmärgiga toetada seeläbi Ugandasse kohviku rajamist.


Valga gümnaasiumi noored meisterdasid sõbrapäeval prügiskulptuure

Valga gümnaasium IMGP9237_520x345-2

Selle aasta sõbrapäev jääb Valga gümnaasiumi õpilaste meeltesse erilise ja omapärasena: pärast filmi vaatamist ja arutelu asuti valmistama prügist “kunstiteoseid”.

Ajalooringi liige, kooli seitsmenda klassi õpilane Romek Taldrik ütles, et ühiselt vaadatud film “Katastroofi retseptid” oli mõtlemapanev ja omanäoline, kirjutab Valgamaalane. “Rääkis keskkonna saastatusest, naftakasutusest ning ühe perekonna loost. Pereisa teeb naisele ja lapsele selgeks, et mõistlik on üle minna naftavabale dieedile, loobumata seejuures keskklassi eluviisist,” selgitas noormees nähtut.

Keskkonna saastatuse teema ei jätvat teda külmaks ning niisuguste teemade käsitlemine ajalooringis aitavat kaasa säästvate ja keskkonnasõbralike mõttemallide kujunemisele.


VHK projektinädal Afganistani teemal

VHK_DSC_0150_520x219

Veebruarikuus toimus Vanalinna Hariduskolleegiumis projektinädal, mil tunde asendasid erinevad loengud ja tegevused. Nädala esimene päev oli pühendatud araabia kultuurile ja Afganistanile.  Päeva alguses valmistasid õpilased araabia- ja afganistanipäraseid toite. Neid paluti hindama žürii, kuhu kuulus ka Afganistani põgenik Eestis, Aryan Sarwiri. Õpilased esitlesid toite, rääkides, kuidas toit valmis ja millest koosnes.
Toidumaitsmisele järgnes küsimuste-vastuste ring Aryan Sarwiriga ning  Eesti-Afganistani sõpruskoolide projekti juhi, Maari Rossi, interaktiivne ettekanne araabia ja süüria keelest.


Valga Gümnaasiumi kampaania “Päev jalanõudeta” 

  1. aprillil toetasid Eestis kampaaniat „Päev jalanõudeta“  Valga Gümnaasiumi  ajalooringi õpilased viibides paljajalu õues. Et Eestis oli lumi maas siis olime koos õpilastega paljajalu lumes.Enne õue minemist arutasime õpilastega milline olukord on maailmas. Kõigil lastel pole võimalik jalanõusid osta.  Paljud lapsed peavad elama vaesuses. Nädal varem vaatasime õpilastega maailmahariduslikku filmi „ Meie ostame, kes maksab?“. (We Shop, Who Pays?) Lotta Eklund 2002 Rootsi, filmitud Indias. Dokumentaalfilm  räägib lääne ettevõtetest, mis toodavad riideid ja kingi arengumaades. Film näitab kui  rasked ja ohtlikud on  töötingimused, väga madalad palgad, pikad tööpäevad, lapstööjõud ja keskkonda hävitavad kemikaalid. Pärast filmi toimus arutelu vaesuse teemadel.Paljajalu õue minemisel oli veel üks põhjus. Et tegemist on ajalooringiga siis õpime tundma oma kodukoha ajalugu. Esivanemate riietust ja elu. Meie esivanemad käisid koolis ja õues paljajalu. Neil polnud saapaid. Varakevadel olid lastel „kuresaapad“ jalas ehk jalad olid valusad ja katki lumest ja külmast.

Antsla Gümnaasiumi õpilased panid Afganistani külalise kaerajaani tantsima

Kaerajaan

Antsla Gümnaasiumis peeti Afganistani päeva, kus õpilased kuulsid Afganistani reisimuljeid, valmistasid kodundusõpetaja Tiina Kallioni juhendamisel Afganistani maiustust baklavaad ning kohtusid Afganistanist pärit külalise Arian Sarwiriga. Päeva lõpetas kontsert, kus mängiti rahvapille, tantsiti rahvatantse ja õpetati ka Afganistani külalisele õpetati kaerajaan selgeks. Samuti toimus heategvuslikku jõululaata ettevalmistav ümarlaud, mille tuluga toetadakse sõpruskooli Afganistanis, Aq Tapa tüdrukute kooli.


Kõigi meeltega Afganistani tunnetamas

Antsla gümnaasium 12b_neiud

Antsla gümaasiumis tehti ka varem sügisel Afganistani teemalisi tunde ja esitlusi. Selleks, et tunnetada, milles on jutt, riietusid õpilased Afganistani moodi nong tund peeti põrandal istudes.


Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi projekt AITA AAFRIKAT

rapla

2010. aasta novembris korraldas Rapla Vesiroosi gümnaasium heategevusürituse, millega abistas Ghana põhjaosas asuva Kongo küla põhikooli. Toreda projekti eestvedajateks olid 9ndate klasside vabatahtlikud, kelle loodud kanamaskott käis koolis ringi ja korjas Ghana sõpruskoolile sente. Tegutses ka heategevuskohvik ning musitseerisid Aafrika trummi djembe mängijad, lisaks toimusid ansamblite, rahvatantsijate, võimlejate jt esinemised. Samuti koostati infostendid nii Ghana, Kongo küla kui MTÜ Mondo kohta ning filmiklubi Fookus näitas Aafrika lastest filmi. Tubli töö tulemusena saadi kokku 3031.85 krooni! Koostöös MTÜ Mondoga osteti puudust kannatavale Gorugi põhikoolile hulganisti värvipliiatseid ja kriite, kustutuskumme, liimi, kääre, maakaarte ja õpikuid; õpetajatele vajalikku õpetamismaterjali; muidugi ka jalgpalle, mis terve kooli elevusest kihama panid. Ülejäänud raha eest toetati Gorugi kooli uut toiduprojekti, mis aitab nälga kannatavatel lastel kaks eesolevat põuakuud üle elada.


Keskkonnanädal Tallinna 32. Keskkoolis

keskkonnanadal_vaike

Tuleviku muutmiseks, tuleb meil esmalt harida noori, sest nemad ongi meie tulevik. Selle eesmärgiga korraldati Tallinna 32.Keskkoolis Keskkonnanädal, kus ühe nädala jooksul räägiti taaskasutusmoest, ökokosmeetikast, prügi sorteerimisest, vaadati filmi “An Inconvenient Truth” ja korraldati töötoad rinnamärkide ja ehete tegemise teemal. Noored käisid aktiivselt kuulamas ja loodetavasti panid ka häid nõuandeid kõrva taha. Loe veel…