Õiglase kaubanduse koolitused õpilastele

2015. aasta jooksul korraldab MTÜ Mondo projekti “Teadlikkuse tõstmine õiglasest kaubandusest” raames koolitusi õpilastele koolides.

Koolituse raames uurivad õpilased kodukoha poodides õiglase kaubanduse tootevalikut ning tutvuvad uue interaktiivse mängukeskkonna ja animafilmide kaudu õiglase kaubanduse põhimõtete ja eelistega. Tänu meetodite mitmekesisusele sobib koolitus pigem nii teisele kui kolmandale kooliastmele, aga oleme koolitanud ka esimese kooliastme juntsusid!

Koolitus võib olla ühele klassikollektiivile, või grupile erinevate klasside esindajatele, miks mitte ka õpilasesindusele!

Koolitus on koolile tasuta, projekt katab nii ruumirendi kui toitlustuse ja muud kulud. Kooli poolt ootame sooviavaldust aadressil tiina@mondo.org.ee, kuni 30-liikmelise grupi koostamist, ning koos projektijuhiga sobiva aja kokku leppimist. Koolitus peaks kestma vähemalt kolm koolitundi.

Koolitusi viib läbi projektijuht Tiina-Katrina Kaber.