“Naised ühiskonna südames” – 8 roll-upi

Naised uhiskonna sudamesKus said naised esimesena maailmas hääleõiguse? Aga kus viimasena?

Kui suur on naiste esindatus maailma parlamentides? Mil määral on see viimaste aastakümnetega muutunud?

Kui suur osa naistest on aktiivsed tööturul ning kui palju on naisettevõtjatest tippjuhte? 

Kaheksal iseseisvalt ülesseataval roll-upil on kujutatud naiste olulisust ühiskonnas kesksete aktiivsete figuuride tegevuste läbi: naised ettevõtluses, meedias ja poliitikas, naised kogukonna liitjate ja arendajatena, Näiteid on toodud MTÜ Mondo arengukoostöö sihtriikidest Keeniast, Ugandast, Afganistanist, aga ka väikeettevõtja Etioopiast ning Kakuma pagulaslaagrist.

Näitus on valminud Välisministeeriumi arengukoostöö ja humanitaarabi vahenditest.