MTÜ Mondo

MTÜ Mondo on Eesti juhtiv maailmahariduse, arengukoostöö ja humanitaarabi organisatsioon, mis loob Eesti inimestele võimalusi maailma paremaks muutmiseks. Mondo kaudu saad nt toetada humanitaarabi andmist ning lesknaiste ja puuetega noorte toimetulekut ja laste haridust Aafrikas ja Afganistanis. Lisaks saab uurida: www.mondo.org.ee

MTÜ Mondo maailmahariduskeskuse eesmärgiks on:

  • tõsta eesti elanike teadlikkust üleilmastumise väljakutsetest;

  • edendada sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust vaesemate piirkondade elanike vastu.

Maailmahariduskeskusest saavad koolid, noorsootöötajad ning ka teised huvilised laenutada raamatuid, filme, näitusi, kutsuda külalisi, hankida materjale, ideid ja toetust. Ootame kõiki huvilisi külla ja ühendust võtma!

Mondo maailmaharidus- ja teavitusprojektide kirjeldused leiad käimasolevate projektide andmebaasist.