Koostööpartnerid

MTÜ Mondo on üks põhilisi Eesti kodanikuühendusi, kes maailmaharidusega aktiivselt tegeleb. Oleme partneriks Eesti haridus- ja teadusministeeriumile ning välisministeeriumile, samuti Arengukoostöö Ümarlauale ja teistele kodanikuühendustele, näiteks on maailmakooli portaali sisusse varasemalt panustanud MTÜ Jaan Tõnissoni Instituut, Ühendus Humana Estonia ja MTÜ Eesti Roheline Liikumine. Samuti toetab maailmahariduskeskus Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku tööd, mille tegevusi on toetanud Välispoliitika Instituut.

Mondo võtab osa mitmetest rahvusvahelistest projektidest ja meil on hea partnerite võrgustik üle maailma. 

Maailmaharidustegevuste põhilised rahastajad on Euroopa Komisjon ja Eesti välisministeerium. Tegevusi on toetanud lisaks Eesti haridus- ja teadusministeerium ning MISA.

EU-logo

hm

innove-koduka-jaoks

evi_logo

roheline_liikumine

terveilm

humana