Maailmakoolist

Meie töö eesmärgiks on tõsta Eesti elanike teadlikkust üleilmastumise väljakutsetest ning edendada sallivust, inimõiguste austamist ja solidaarsust vaesemate piirkondade elanike vastu.

Meie käitumisest, suhtumisest, otsustest ja tegudest sõltub see, millises maailmas meie ja meie lapsed elame. Seepärast on isikliku vastutuse küsimus heaks kodanikuks olemise osa. Hea kodanik on eelkõige maailmakodanik, kes on teadlik mis maailmas toimub ning võtab isiklikult nii seda, mis toimub tema koduõuel kui ka seda, mis toimub mujal maailmas.

Mis on maailmaharidus? 

Kui oled huvitatud erinevatest uuringutest, mis on seotud maailmaharidusega, siis need leiab SIIT

Esitlus maailmahariduse tegevustest ja meie võrgustiku kõige aktiivsematest õppeaastal 2017/18
Maailmaharidus Mondos 2018