Maailmahariduse suvekool 2020

Olete oodatud osalema MTÜ Mondo rändeteemalisse suvekooli haridustöötajatele. Suvekool toimub 16.-19. augustil 2020. Sel aastal võtame fookusesse rände valdkonna ning selle käsitlemise lõimitud aineõppena.

Rändetemaatika tähtsus on ühiskonnas viimaste aastatega pidevalt kasvanud. Digitaalselt noorteni jõudvas infovoos orienteerudes võib olla raske näha rände põhjuseid või vaadata kaugemale stereotüüpidest, ent avatud ja empaatilises ühiskonnas on see väga oluline. Siin ongi suur roll haridustöötajal, kes saab noori toetada rändega seotud küsimustes kriitiliselt mõtlema ning teemat põnevalt ja kaasavalt käsitleda.

Suvekooli nelja päeva jooksul arutame teemal inspireerivate mõttekaaslastega ning põnevate esinejatega. Ees ootavad neli toredat päeva looduskaunis kohas koos inspireerivate mõttekaaslaste ja põnevate esinejatega. 

  • Käsitleme rännet seoses erinevate valdkondadega nagu integratsioon, inimareng, tervishoid ja julgeolek.
  • Kuulame põnevaid ettekandeid eriala ekspertidelt ja kohtume rände taustaga inimestega. 
  • Teeme praktiliselt läbi rändeteemalisi õppemeetodeid.
  • Jagame ideid, kuidas seda keerulist teemat noortega erinevaid ainevaldkondi lõimides ning riikliku õppekava eesmärke täites käsitleda.

Suvekool on esimeseks kohtumiseks 3-osalisele migratsiooni teemalisele kursusele. 2020. a sügisel ootavad ees kaks lisasessiooni rändevaldkonda süvenemiseks. Ühepäevane jätkukohtumine septembri lõpus ning kahepäevane kohtumine oktoobris. Koolituse jooksul valmivad osalejate rühmatöödena rännet käsitlevad teemapõhised aineid lõimivad tunnikavad. Eriti ootame osalema samast asutusest mitut haridustöötajat. 

Maailmahariduse suvekool toimub Männiku metsatalus Viljandimaal.

Suvekooli osalustasu on 25  eurot (toitlustus-, majutus- ja koolituskulud hinna sees). Suvekooli võib tulla oma transpordiga, ühistranspordi kasutajatele tellime bussi Viljandist Männiku metsatallu.

Osalemiseks täida palun registreerimisvorm hiljemalt 25. juuniks 2020. (Vorm asub lehe allosas).

Info osalustasu maksmiseks ja ajakava saadame registreerunud osalejatele hiljemalt juuli alguses. 

Suvekooliga seotud küsimustele vastab Mari Jõgiste (mari.jogiste@mondo.org.ee).

Suvekool viiakse läbi Euroopa Komisjoni ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kaasrahastatud projekti „Jagatud teekonnad: faktid ja lood rändest 21 sajandil raames. https://mondo.org.ee/projektid/jagatud-teekonnad/