Maailmahariduse päevad Hugo Treffneri Gümnaasiumis

Maailmahariduse päevad toimusid 20.-22. novembril 2017 ja erinevatest tegevustest võttis osa terve kool (550 inimest) – kes osales
Kahoodil, kes vaatas filme, kes kuulas külalisi, kes ostis kohvikust küpsetisi ning kes kuulas vahetundides Aafrika muusikat. Iga päev keskendus kindlale kestliku arengu eesmärgile. Samas olid kõik teemad igal päeval omamoodi kajastatud.

Esimese päeva eesmärk: edendada püsivat, kaasavat ja kestlikku majanduskasvu, tagada täielik ja tulemuslik tööhõive ning rahuldav töö kõigile. Konkreetsemalt keskendusime õiglasele kaubandusele. Esmaspäeval (20.11.17) toimus aatriumis õiglase kaubanduse Kahoot. Kahoodi võitja sai õiglase kaubanduse šokolaadi. Õhtu poole vaadati filmi ,,Kibe šokolaad“ ning õiglasest kaubandusest tuli rääkima selle ala ekspert Jaanus Välja. Filmi kõrvale pakuti tasuta õiglase kaubanduse teed ning küpsiseid.

Teise päeva eesmärk: sooline võrdõiguslikkus – suurendada naiste ja tüdrukute õigusi. Teisipäeval (21.11.17) toimus kahel vahetunnil aatriumis heategevuslik kohvik. Kohvikust saadud tulu (86 eurot) annetatakse Põhja-Afganistani kooli, sanitaartingimuste parandamiseks. Pärastlõunal tulid osadesse klassidesse rääkima välistudengid soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Hiinast tuli rääkima Yuxuan Chen ning Vietnamist Ha Nguyen Ngoc. Osad õpilased küsisid ka küsimusi; mis uudistest oldi teada saadud ning üleüldse kuidas elatakse selles riigis. Õhtu poole vaadati filmi ,,Libeeria raudsed leedid“. Filmi vaatamise kõrvale sai juua õiglase kaubanduse teed ja süüa küpsist. Enne filmi rääkis Mari Jõgiste oma kogemusest MTÜ Mondo vabatahtlikuna Ghanas.

Kolmanda päeva eesmärk: edendada rahumeelseid ja kaasavaid ühiskondi . Kolmapäeval (22.11.17) toimus aatriumis näituse ,,Naised ühiskonna südames“ põhjal Kahoot, terve koolinädala said õpilased näitust lugeda. Kahoodi võitja sai endale õiglase kaubanduse šokolaadi. Viienda tunni ajal rääkisid kogukonnapraktikast kaks naist. Kogukonnapraktika koordinaator Aljona Galazan ning Hanna Kriiska. Viimane rääkis programmist Vanem Vend, Vanem Õde. Pärast tunde tuli palestiinlanna Jameela Prits rääkima oma elust ning Palestiinast.

Teksti autor Andtriine Navi, Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilane, kes korraldas üritust Aare Ristikivi juhendamisel.