Kultuurilise pädevuse hindamine

icctInteraktiivne veebirakendus

See tööriist aitab sul näha iseend, oma kultuuridevahelist pädevust ning selgitada välja nii oma tugevad kui ka arendamist vajavad küljed. Testides on kultuuridevahelise pädevuse põhikomponendid – hoiakud, oskused ja teadmised – ning igale küsimusele on lisatud illustratsioonid. 

Tuleb arvesse võtta, et oskuste arendamine ja teadmiste omandamine toetab kultuuridevahelise pädevuse suurendamist üksnes juhul, kui meil on õiged hoiakud ning oleme valmis omandatud teadmisi ja oskusi vastavalt kasutama. Just hoiakute olulisuse tõttu on selles tööriistas sinu hoiakuid või soodumusi puudutavaid küsimusi rohkem kui oskuste ja teadmistega seotud küsimusi. Loe rohkem siit.

Kasutamine

Leia aega, et 20 või 30 minutiks rahulikult maha istuda, mõtiskle ning pane end mõttes piltidel olevate inimeste olukorda. Võid ka mõelda sarnastele olukordadele, kus sinu ümber olid sinust erineva päritolu, keele- või usutausta, kultuurilise või majandusliku staatusega lähedased või võõrad inimesed. Mõtle oma senistele kultuuridevahelistele kokkupuudetele või mis tahes olukordadele, mis hõlmasid teisi inimesi. Püüa meenutada, mida tundsid, teadsid ja tegid,. Võid kasutada tööriista individuaalselt või proovida seda koos kaaslastega.

Ava veebirakendus siin.

Jätkutegevused

Pärast testi lõpetamist saad hinnangu selle kohta, kui kaugele oled kultuuridevahelise pädevuse suurendamisega jõudnud. Komponendi tulemused avaldatakse üksnes juhul, kui oled vastanud kõikidele küsimustele. 

Jaga rühm pärast eneseanalüüsi sobiva suurusega rühmadeks ning lase neil analüüsida tulemusi lähtuvalt neljasest jaotusest. Võimalusel lase täita rühma peale tööleht, mis on jaotatud neljaks (vt all). Lõpetuseks arutage tulemusi kogu rühmaga.

Leia seos!

Kuidas testi tulemused seostuvad minu elu ja ümbritsevaga?

Mõtesta!

Mida ma tulemustest kõige rohkem õppisin?

Rakenda!

Kuidas saaksin rakendada testi tulemusi?

Võta kokku!

Kuidas  ma võtan õpitu kahe lausega kokku?

Rakenduse töötas välja töörühm 30 õpetaja, koolidirektori ja eksperdiga kogu Euroopast. Ühist tööd korraldasid Pestalozzi programm, Euroopa Nõukogu Kultuuridevaheliste Linnade projekt ja Euroopa Wergeland Keskus. Seejärel katsesid antud tööriista 50 õpetajat ja koolijuhti 14 riigis, mille järgselt valmis küsimustik ja veebirakendus. Viimane oli kättesaadav esialgu vaid inglise, prantsuse ja kreeka keeles, kuid nüüd ka eesti keeles tänu Välisministeerimi arengu- ja humanitaarabi vahenditele.

eesti_arengukoostoo