„Külla Kongo külla!“ fotomapp

screen-shot-2016-11-01-at-15-24-17Külla Kongo külla! 10 €

„Külla Kongo külla!“ on tekstidega fotomapp, mis aitab tuua koolitundi maailmahariduslikke vaatenurki. See on lisavahend õpetajale, kes soovib ärgitada meie lapsi mõtisklema ja arutlema nii üleilmsetel kui ka kodustel igapäevateemadel; või õpetajale, kelle sihiks on suunata oma hoolealused märkama ja väärtustama maailma eripalgelisust, oma kaaslasi, keskkonda ja iseend selle keskel.

Mapis on 18 A3-mõõdus fotoplakatit, mis piltlikustavad erinevaid teemasid, millega laps igapäevaelus kokku puutub. Teemadele lähenetakse läbi Aafrika külalaste elu ja väljakutsete. Fotodele on valitud lasteaia- kuni algkooliealised lapsed, mistõttu on soovitav seda kasutada samas vanuses Eesti lastega. Aafrika eakaaslastega tutvumine võimaldab näha sarnasusi seal, kus neid ehk esialgu ei märkagi, ja mõistma, et ka kaugel Kongo külas on lastel unistused ja rõõmud. Lihtsalt nende võimalused on teised.

Fotode abil saab uurida argiteemasid, nagu söök, mäng, kool, õppimine, kodutööd, loomad, või näitlikustada keskkonnateemasid: vesi, kliimamuutused, (plast) prügi, haigused, arengumaad. Oluline on ka väärtuste ja hoiakute kujundamine ning nende üle arutlemine (töökus, sihikindlus, jagamine, sallivus, avatus, kaastunne, sõprus, eelarvamused).

Lisaks fotodele on mapis kaks värvilist plakatit, mille abil saab tutvustada Ghana ja Kongo küla asukohta, riigilippu, Ghana loomi ja puuvilju, põllusaadusi.

Kõik fotod on tehtud Ghanas Kongo külas aastatel 2010 (aug–dets) ja 2011 (sept–nov). Fotomapi kasutamise juhendmaterjal on saadaval nii eesti kui ka vene keeles.

 „Külla Kongo külla!“ fotode ja tekstide autor: Irita Raismaa