Korralda maailmapäev ja võida õppereis Ugandasse

Taotluste esitamine selle konkursi raames on lõppenud. Tutvu konkursi tulemustega SIIN.

Nagu juba traditsiooniks on saanud, kutsume ka 2019. aastal koole üles korraldama maailmapäeva või -nädalat ning seeläbi käsitlema kooliastmes või ülekooliliselt kultuuridevahelise kommunikatsiooni ning maailma kestliku arengu teemasid. Jätkuvalt kutsume koole avastama maailmaharidust lähtudes eelkõige naiste ja laste õiguste aspektidest.

Õpetajad, kes saadavad oma maailmapäeva PLAANID meile enne 1. novembrit 2019 ning esitavad maailmapäeva aruannet kuni 31. detsembrini 2019, osalevad konkursil, mille võitjat premeeritakse õppereisiga Ugandasse veebruaris-aprillis 2020. Võitja kuulutatakse välja 2020. aasta alguses.

Projekte ja toetuse taotlusi võivad esitada ka noortekeskused, kuid reisil saab osaleda õpetaja või kooli huvijuht.

MTÜ Mondo pakub tegevuste läbiviimiseks keskuse materjale, filme, näitusi ja töötube, eksperte ning rekvisiite, nõuannet ning lisarahastust. Kooli maailmapäev võib olla ühe- või mitmepäevane üritus, kus õpilased tutvuvad arengumaade, maailma usundite, õiglase kaubanduse, globaalsete keskkonna küsimuste või rahvusvahelise poliitikaga. Teemasid võib arutada tundides, kutsuda kooli külalisi või korraldada näiteks ÜRO matke üleilmastumise teemadel. Ideid maailmapäeva korraldamiseks leiate parimate praktikate, näidisteemade ning tähtpäevade kalendri alt.  

Toetuste kogufond kõikide koolide tegevuste peale on 1500€, toetuse saamist kinnitab Mondo projektijuht enne maailmanädala toimumist.

Parima ürituse või ürituste seeria valib välja MTÜ Mondo maailmahariduse keskuse tiim arvestades järgmisi kriteeriume:

  • ürituse päevakajalisus ja lähenemisnurk
  • ürituse seotus naiste ja laste õigustega
  • ainetevaheline lõiming
  • kaasatud õpilaste arv
  • koolisisene ja -väline koostöö (kollektiiv ja kaasatud organisatsioonid, eksperdid või asutused)
  • tegevusejärgne jagamine.

Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee

Konkurss toimub Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi projekti “Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames, mida rahastab ka Haridus- ja Teadusministeerium riigieelarvelise toetusega.