Koomiksite töötuba

Juba toimunud koomiksite töötubade õpilaste joonistatud üleilmastumise teemaliste töödega saab tutvuda paremas tulbas.