Koolitused “Ränne ja mitmekultuuriline õpikeskkond”

Ootame haridustöötajaid rände ja mitmekultuurilise õpikeskkonna teemalistele koolituspäevadele.

Poolepäevastel koolitusel arutleme kultuuri rolli üle õppimises ja õpetamisel ning mõtiskleme selle üle kuidas olla kultuuritundlik õpetaja. Selgitame ja jagame kogemusi kuidas toimub kohanemine uue kultuuriruumiga ning kuidas saab õpetaja toetada “uut tulijat”? Koolituse lõpus jagame praktilisi näpunäiteid mitmekultuurilises klassiruumis kasutatavatest õpetamisstrateegiatest. (Koolitaja: Karolin Mäe, TLÜ)

Veel tutvume peamiste rände suundumustega, mis maailma ja koolikeskkonda mõjutavad. Samuti õpime tundma praktilisi õppemeetodeid, mille abil rände temaatikat eakohasel ja aineid lõimival viisil klassiruumis käsitleda. Tutvustamisele tuleb Rändekooli veebikursus, põhilisi rändevaldkondi tutvustavad infograafikud, rändeteemaline tunnikavade kogumik jt Maailmakooli materjalid. (Koolitajad: Mari Jõgiste, Meelis Niine, MTÜ Mondo)

Koolituspäevad toimuvad:

27.09.2022 kell 13:00-17:00 Tallinnas, Mondo kontoris (Telliskivi 60A/5) (JÄÄB ÄRA!)

04.10.2022 kell 13:00-17:00 Jõhvis, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidus (Keskväljak 1-301)

06.10.2022 kell 13:00-17:00 Tartus, Tartu Loodusmajas (Lille 10) (JÄÄB ÄRA!)

Koolitused on osalejatele tasuta.

Registreerumine on lõppenud.

 

Koolitused viiakse ellu projekti „Jagatud teekonnad” osana, mida kaasrahastavad Euroopa Komisjon ja ESTDEV – Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus. Koolituse sisu eest vastutab ainuisikuliselt MTÜ Mondo ja see ei kajasta tingimata rahastajate seisukohti.