Töötoad

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskusest saab tellida töötube. Saame aidata töötubasid ellu viia, saates Mondost kooli külalise. Samas on meil ka selliseid töötube, mida on juhendmaterjali abil võimalik ja isegi soovitatav ise koolis korraldada. Töötoa formaat sobib korraga töötamiseks 25-30 õpilasega, et säiliks nende interaktiivne olemus. Lisainfo: maailmaharidus@mondo.org.ee.

 

Rändeteemaline töötuba lauamänguga

 

mangRändemäng on õppelauamäng õpilastele alates 15. eluaastast. See on osa töötoast, mille eesmärk on selgitada õpilastele sõjapõgenike rände etappe, liikumisviise, peatuskohti, rändega seotud riske ja olukordi ning tekitada empaatilist sidet sõjapõgenikega.

Rändemängu alus on kaart, mis visualiseerib rände käiku Süüria kodusõja põgenike näitel. Sihtriigid ning neis toimuvad tegevused on valitud näidetena, illustreerimaks eri olukordi. Lauamäng on rollimängul põhinev ning seetõttu kaasahaarav ning eeldab aktiivset osalust. Mängitakse kuni seitsmes viieliikmelises rühmas õpetaja või töötoa läbiviija juhendamisel.

 

Ghana, Keenia ja Afganistani fotomapid

Fotomappide töötuba baseerub ühel riigil, mille kontektsi on asetatud lühiksed lood selle riigi inimeste eludest ja muredest-rõõmudest. Need on sobilikud alates eelkooliealistest kuni põhikooli lõpuni, aga saab kasutada ka täiskasvanuhariduses. Töötoa läbiviimisel kasutatakse fotosid kogumikust “Külla Kongo külla”, “Külla Afganistani lastele” või “Inspireeriv Keenia”. Trükitud fotomappe saab lisaks töötoana kasutada ka fotonäitusena ning juhendmaterjalide tõttu saavad töötubasid läbi viia ka vanema astme õpilased noorematega. Kõikide fotomappide juhendid ning lood on kättesaadaval tutvumiseks eesti- ja venekeelsena ning juhendites saab näha ka fotode miniatuure.

 

 

Trummitöötuba

SAMSUNG CSC


Pagulaste pott-trummid
 on valmistatud pagulaste pottidest, mis koguti aastal 2009-2011 erinevatest pagulaslaagritest Aafrikas ja Aasias. Pagulaste vanad potid vahetati uute vastu ning igale kasutatud potile märgiti, kellelt see pärit on ning milline on olnud selle poti varasema kasutaja elukäik. Pottide kogumise korraldas Soome organisatsioon Siffa ry. ning nüüd jätkavad pottidest tehtud trummid oma teavitustööd Eesti lasteaedades ja koolides. Igat trummi saadab infotahvel, kust saab lugeda poti päritolu ning endise omaniku kohta. Trummitöötoa jooksul tutvutakse pagulastemaatikaga elulugude ja trummimängu kaudu. Pagulastrummide eripära on see, et esemetest on tehtud instrumente ja näitus on interaktiivne. Pott-trumme saavad mängida kõik töötubades osalejad, kuulates-lugedes lisaks „muusikainstrumentide“ endiste omanike elulugusid. Trumme on võimalik MTÜ Mondo maailmahariduskeskusest laenutada ning töötoa läbiviimiseks soovitame appi paluda kooli muusikaõpetajaid.

 

Koomiksite töötuba

 

Rohujuure koomiksite töötoa kaudu arenevad noorte teadmised üleilmastumisest, kriitiline mõtlemine, eneseväljendusoskus ja kodanikuaktiivsus. Töötoa teemad lähevad kokku uue riikliku õppekavaga ning selle kaudu saab arendada ainete vahelist lõimimist (eesti keel, ajalugu, ühiskonnaõpetus, kunst). Töötuba kestab kokku 180 minutit, mida on soovi korral võimalik jaotada pausiga kaheks osaks. Töötoa jooksul joonistab iga osaleja ühe üleilmastumise teemalise koomiksi. Enne koomiksi joonistamist juhendaja viib läbi juurdeviivaid harjutusi ning selgitab seinakoomiksi joonistamise põhitõdesid. Töötoa iseseisvaks läbiviimiseks on olemas juhendmaterjal ning kõik vajalikud abifailid. 

 

Inimõiguste töötuba

 
Inimõiguste töötuba kestab 1,5 tundi ja on põnev ning interaktiivne, õpilased saavad ise aktiivselt kaasa lüüa. Tutvustame lühidalt põhiõigusi, vaatame lühifilmi ja tutvume konkreetsete inimõiguste rikkumise juhtumitega Eestis ja mujal Euroopa Liidus. Noored saavad ise lavastada lühinäidendid inimõiguste rikkumistest Eestis tõsielujuhtumite põhjal. Võimalik on töötuba tellida ka ühel konkreetsel teemal: pagulased, õigus elule (surmanuhtlus, naiste suremus sünnitusel), sõnavabadus
 
 

Islami töötuba

 

Islami töötuba pakub üldist tutvustust islami usule ja Islami riikidele.Untitled-300x138

Räägime sellest, kui palju on moslemeid maailmas, millised riigid on seotud islamiusuga suuremal või väiksemal määral, ja mida see islam siis endast kujutab, ja millised need inimesed on.

Lisaks sellele tutvustame araabia keele tähestiku, selle raames õpime mõned reeglid ja kirjutame oma nime araabia tähestikuga,  ja siis lõpus selgitame kuidas ta on seotud islamiga.

Kuulame, küsime ja arutame koos.

 

Maailma noored: tarbimiseteemalised töötoad

 
Töötuba sellest, kuidas oleme oma igapäevase tarbimise kaudu seotud ülejäänud maailmaga. Töötoas otsitakse lahendusi, kuidas tarbida nii, et oleks kaitstud nii tarbijate kui ka tootjate inim- ja tööõigused. Töötubade teemad: liha, šokolaad, vesi, tekstiil, tubakas, tehnoloogia

Liitu meie uudiskirjaga