Koolitused

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus pakub koolitusi ja täiendkursusi õpetajatele, noorsootöötajatele, noortele ja muidu maailmahariduse huvilistele. Käimasolevate või registreerimiseks avatud koolituste info leiab meie tegevuste kalendrist ning menüünupu Tegevused > Koolitused alajaotustest.


Informatsioon haridustöötajatele

Mondo maailmaharidus- ja koolituskeskus viib ellu nii iga-aastaseid kui ka ühekordseid koolitusi ja seminare. Korraliselt toimub maailmahariduse suvekool, samuti maailmahariduse kursus koos talvekooliga.

Lisaks korraldame lähtuvalt vajadusest ja uutest õppematerjalidest infopäevi, -seminare ja ühepäevaseid koolitusi. Näiteks toimusid 2015.-2016. aastal infoseminarid Tartus ja Narvas ning poolepäevased koolitused eri Eesti paigus, kus tutvustati vast valminud “Globaliseeruva maailma” uustrükki ja digitaliseeritud õppematerjale. 2020.-2021. aastal viisime läbi koolitusi alushariduse õpetajatele, et tutvustada uut “Amanda ja maailm” materjali. 2022. aastal keskendusime rände- ja kliimateemalistele lühikoolitustele ning toimus hariduskonverents “Kool kui ühiskonna peegel”.

Kolmepäevane maailmahariduse suvekool toimub kas juunis või augustis. Suvekoolis tutvustatakse haridustöötajatele aktuaalseid maailmahariduse teemasid, proovitakse mitmesuguseid õppemeetodeid ning tutvutakse huvitavate külaliste kaasabil kultuuridega.

Maailmahariduse kursus (60h) tutvustab süvitsi maailmaharidust ja meetodeid. Kursusel analüüsitakse ja uuritakse tähtsamaid teemasid (areng, inimõigused, säästlik areng, kestliku arengu eesmärgid jt) ning parimaid praktikaid nende õpetamisel. Kursus algab üldjuhul jaanuaris ja lõpeb märtsis. Kursuse osaks on kahepäevane maailmahariduse talvekool.

Maailmakoolilt on võimalik tellida haridusasutuse sisene koolitus “Sissejuhatus maailmaharidusse” (2-6h), mis aitab kaasata oma kooli õpetajaid maailmahariduse tegevustesse. Koolitusel tutvustame, mis on maailmaharidus ning millist toetust Mondo maailmahariduskeskus pakub.

Lisainfo:
maailmaharidus@mondo.org.ee

Koolituskuulutusi tasub jälgida ka Maailmakooli Facebooki lehel.