Koolitused alushariduse õpetajatele

Ootame eelkooliealiste lastega tegelevaid haridustöötajaid maailmahariduse koolituspäevadele! Ühepäevase koolituse käigus õpime tundma maailmahariduse teemavaldkondi ja meetodeid ning tutvume vastvalminud juhendmaterjaliga Amanda ja maailm.

Järgmine koolituste voor on tulemas 2021. a sügisel. Lisainformatsioon: mari.jogiste@mondo.org.ee