Kliimakampaanias osalemine

Kuidas osaleda kliimateemalisel sotsiaalreklaamide konkursil

Konkursi eesmärk on aidata noortel mõista kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi ning kutsuda neid ja poliitikuid sellest lähtuvalt teadlikumalt käituma. Konkursi võitjad selgitab välja ekspertidest koosnev žürii, parimate tööde autorid kutsutakse Tallinnasse 6. novembril toimuvale seminarile riigikogusse.

Video tegemisel olge loomingulised, oodatud on nii animatsioonid, näidendid kui erinevad videoklipid. Video peab olla terviklik, esitatud seisukohad tuginema faktidele ja näidetele, selle sõnum vaatajale mõjus. Lisaks mõelge kindasti läbi, kellele oma sotsiaalreklaami suunate ja kes on teie oodatav auditoorium. Video peaks vastama järgmistele küsimustele:

 • Miks on oluline just praegu kliimamuutustest rääkida?
 • Mida tuleks teha Sinul endal, kogukonnal ja Eesti valitsusel, et kliimamuutuste mõju juba täna vähendada?

Konkursi tingimused

 • Sotsiaalreklaamide konkurss kestab 1. septembrist kuni 16. oktoobrini;
 • Video pikkus maksimaalselt 2 minutit;
 • Töö võib esitada üksi või rühmana (max 4 inimest);
 • Sotsiaalreklaami teema on kliimamuutused;
 • Töö tuleb hiljemalt 16. oktoobriks laadida üles YouTube´i ja saata link videole aadressile konkurss@mondo.org.ee;
 • Videole peavad olema lisatud autori(te) ees- ja perekonnanimed ja kool. Korraldajatele saadetavas e-mailis tuleb täpsustada ühe kontaktisiku mobiiltelefon ning e-mail. Konkursitöö saatmisel nõustuvad autorid töö edaspidise avaliku kasutamisega konkursi korraldajate poolt.
 • Sotsiaalreklaam võib olla, aga ei pea olema varem avalikustatud.
 • Konkursi võitjaid teavitatakse hiljemalt 27. oktoobril.

Konkursile laekuvaid töid hinnatakse järgmiste kriteeriumide alusel:

 • töö on esitatud õigeaegselt ja korrektselt ja vastab konkursi tingimustele;
 • sotsiaalreklaamis ei esine faktivigu ja see avab teema vaatajale selgelt ja arusaadavalt;
 • video on mõjusa sõnumiga, paneb vaataja mõtlema ja soovima tegutseda, et olukorda parandada;
 • video on lahendatud loominguliselt, moodustab terviku, teostatud hästi nii visuaalselt kui heliliselt.