Kliimakampaania

Vaata, millised videod võitsid kliimakampaania klipivõistluse!

Toeta oma lemmikvideot ja jaga seda sotsiaalmeedias, lisades juurde #2degrees ning #COP21.

Kõige mõtlemapanevam sotsiaalreklaam

Klipi autorid: Saskia Baltin, Johann Aleksander Kööp, Jonna-Liisa Lätte ja Carmen Oroperv.

Kõige loomingulisem sotsiaalreklaam

Klipi autorid: Marjam Nesterova, Artur Bassov ja Deniss Mašljakevitš.

Kõige humoorikam sotsiaalreklaam:

Klipi autorid: Joonas Järve, Katariina Helene Arrak, Hans Põlluste ja Margaretha Aus.

Kõige võimsam sotsiaalreklaam:

Klipi autorid: Maria Dyshkant ja Aleksandra Borissova.

Kõige parema kunstilise tasemega sotsiaalreklaam:

Klipi autorid: Viktoria Skljarova, Sandra Kossinova, Jekaterina Kononova ja Julia Iljina.

Vaata kõiki videosid siit.


EESTI NOORTE KLIIMADEKLARATSIOON

Eesti delegatsioonile ÜRO Kliimamuutuste konverentsil 2015, Eesti keskkonnaministrile

Valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) viimaste järelduste kohaselt avaldavad kliimamuutused tõsist, ulatuslikku ja pöördumatut mõju ökosüsteemile, kui midagi kiiresti ette ei võeta. Selleks, et hoida ülemaailmse keskmise temperatuuri ohtlik tõusu alla 2°C võrreldes industrialiseerimiseelse ajaga, on vaja, et kõik riigid tegutseksid kiiresti ja koos kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks. Meie, 6. novembril 2015 Riigikokku kliimaseminarile kogunenud Eesti noored teame, et globaalse soojenemise ignoreerimise tagajärjed on ohtlikud igale riigile, ühiskonnale, kultuurile ja inimesele.

Eesti riiklikud institutsioonid ei ole kliimakriisile reageerinud viisil, mis säästaks maksimaalselt inimelusid, toetaks üleminekut jätkusuutlikule tarbimisele ja energiatootmisele, kaitseks elanikke nii Eestis kui haavatavates piirkondades kliima muutusega kaasa tulevate aina raskemate ja ohtlikumate kliimakatastroofide mõjude eest ja oleks oma ökoloogilise jalajäljega eeskujuks nii kodanikele kui teistele riikidele.

Ülalkirjeldatust tulenevana:

a. Nõuame selget riiklikku ja üleeuroopalist taastuvenergiale ülemineku plaani,

b. Pooldame fossiilkütuste jätkuvalt kõrgemat maksustamist,

c. Soovitame toetada keskkonnasõbralikke ettevõtteid senisest suuremas mahus,

d. Kutsume üles toidu ja veega kindlustatust tagavate plaanide tegemisele, võttes arvesse ökoloogilise jätkusuutlikkuse põhimõtteid ja loomatööstuse negatiivset mõju kliima soojenemisega võitlemisele,

e. Rõhutame riiklike haridussüsteemide olulist rolli õpilastes kliimamuutusega võitlemiseks vajalike teadmiste, oskuste ja hoiakute kujundamisel,

f. Soovitame tungivalt kõikide haridusasutuste kujundamist jätkusuutlikkuse ideaalmudeliteks, kus:

− kasutatakse taastuvenergiat,

− vähendatakse paberi ja muude ressursside mittejätkusuutlikku kasutamist,

− sorteeritakse prügi ning

− viiakse läbi muid võimalikke tegevusi, mis haridusasutuste ökoloogilist jalajälge vähendavad, tõstavad teadlikkust jätkusuutlikest eluviisidest, globaalsest soojenemisest ja kliimaõiglusest.

Meie, Eesti noored, tahame Eestit, mis on kliima soojenemise vastases võitluses esirinnas, kasutades kõiki oma käsutuses olevaid tööriistu, et atmosfääri keskmise temperatuuri tõus kasvuhoonegaaside emiteerimise vähendamise kaudu lõpetada. Usume, et väikese, innovaatilise ja looduslähedase kultuuriga riigina on meil vajalikke muutusi erinevatel tasanditel lihtsam läbi viia kui suurriikidel, kuid jätkusuutliku ühiskonna üles ehitamise mõju on läbi heade praktikate ja positiivse näite piirideülene.


MTÜ Mondo, Eestimaa Looduse Fond (ELF) ja UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon kuulutavad välja kampaania, mis võimaldab noortele saada osa Eesti kliimapoliitika kujundamisest.

Kliimamuutused on hetkel üks põletavamaid üleilmseid väljakutseid, mis muudab eluolu kõikjal ja toob kaasa inimeste rände. Hetkel on aeg otsustada, milline saab olema meie tulevaste põlvkondade tulevik. Kas oleme valmis muutusteks või mitte? Kas Sina hoolid sellest, mis maailmas toimub? Kas tahaksid, et ka Eesti riik hooliks?

Novembrist detsembrini toimub Pariisis suur ÜRO kliimakonverents. Eestil on võimalus nõuda seal siduvaid riikidevahelisi kokkulepeid, et aeglustada kliimamuutusi.

Tule aita teha Eesti poliitikutel õigeid otsuseid.

Kui oled noor vanuses 14-19 aastat:

  1. Osale sotsiaalreklaamide konkursil! Tähtaeg 16. oktoober. Loe kuidas osaleda siit.
  2. Prindi kampaania reklaampostrid kooli seintele siit.
  3. Parimate reklaamide tegijad kutsutakse 6. novembril riigikogusse kliimamuutuste teemalisele seminarile, kus koostatakse ka noorte deklaratsioon poliitikutele üleandmiseks.
  4. ELFi toetusel on kõige aktiivsematel noortel võimalik osaleda Pariisi kliimakonverentsil ja näha ise, kuidas meie tulevikku mõjutavaid otsuseid vastu võetakse..

Kui oled õpetaja:

  1. Tutvusta kliimateemat koolis: ideid õpetamiseks leiad siit.
  2. Prindi kampaania reklaampostrid kooli seintele siit.
  3. Tehke oma klassis/koolis kliimateemalisi sotsiaalreklaame ja saatke parimad tööd konkursile. Loe kuidas osaleda siit.
  4. Kutsu kooli meie vabatahtlik rääkima kliimamuutustest ja kliimakampaaniast siit

Shell_No-2