7-10

Naised ja areng

„Soolise võrdõiguslikkuse tagamine on otsustav tegur iga riigi arengu ja stabiilsuse saavutamisel.” – Kofi Annan „Mitte ükski vahend arengu kiirendamiseks ei ole tõhusam kui naiste sotsiaalse, […]

ÜRO, julgeolek ja areng

FAKTID: Ühinenud Rahvaste Organisatsioonil on praegu 192 liikmesriiki. ÜRO peasekretär on Ban Ki-moon. 132 lõunapoolset riiki on moodustanud omaette grupi, nii-nimetatud Grupp 77 klubi. ÜRO […]

Materjalid noortele: Vaesus

Mis on vaesus? Vaesus võib tunduda suhteline, sest maailma eri paigus tunnetavad inimesed vaesust erinevalt. Mis näib vaesusena näiteks jõukale Lääne-Euroopa elanikule, ei pruugi seda […]

Materjalid noortele: Migratsioon

Mis on ränne? Ränne ehk inimeste ümberpaiknemine kas riiigisiseselt või rahvusvaheliselt, on iseenesest loomulik protsess – enamasti asuvad inimesed elama maalt linnadesse, kuid järjest enam ka […]

Kliimamuutused. Taustamaterjal: Troopilised metsad

Paljude vaeste Lõuna riikide suur välisvõlg ja surve selle tagasimaksmiseks valuutat teenida tekitab tuntavaid keskkonnaprobleeme. Pärast iseseisvumist peamiselt 1950-60ndatel lõppes endiste emamaade (Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Hispaania jt) finantstugi […]

Materjalid noortele: Humanitaarabi

Humanitaarabi eesmärgiks on: • loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofide ajal või nende järel inimelude päästmise ja inimeste kannatuste vähendamine; • tagada puuduses kannatajatele inimväärseks eluks […]

Miinimäng

Miinimäng juhib tähelepanu maamiinide probleemile maailmas. Maamiine leidub enam kui 80 maailma riigis, aga enamike Euroopa riikide inimeste jaoks on probleem olematu ja nähtamatu. Mängu […]

Tervitused ümber maailma

Meetodi idee on näidata, milliseid erinevaid tervitusviise võib kohata erinevates paikades maailmas. Mängu võib kasutada grupitöö algusfaasis nö „soojendusmänguna“ , lisaks annab ta võimaluse mõista […]

Kooli maailmapäeva näidisteemad

Maailmapäeva, maailmanädala või miks mitte ka terve maailmakuu või maailmaõppeaasta korraldamine koolis annab võimaluse siduda globaalseid teemasid õppekavaga ning tutvustada arengumaade temaatikat noortele huvitaval ja […]

1 2 3 4 5