ET EN

7-10

Võideldes kliimamuutustega

Kas soovid aidata luua tervislikumat, õiglasemat, keskkonna mõttes kestlikumat ühiskonda? Kas soovid võimestada lapsi ja noori sedasama tegema? Kas soovid muuta kooli kliimasõbralikumaks? Kui jah, […]

Parimad praktikad

HEAD NÄITED MAAILMAHARIDUSLIKEST TEGEVUSTEST ÜRO istungi simulatsioon Tallinna Kuristiku Gümnaasiumis Maailmanädala raames toimusid koolis mitmesugused tegevused: sotsiaalainete tundides koostati inimõiguste puu, vaadati filme ja arutleti […]

Воспитывая граждан мира

Воспитывая граждан мира. С помощью глобального образования усвоение базовых ценностей и компетенций государственной учебной программы Помощник учителя.

1 2 3 5