Ühiskond

Materjalid noortele: Migratsioon

Mis on ränne? Ränne ehk inimeste ümberpaiknemine kas riiigisiseselt või rahvusvaheliselt, on iseenesest loomulik protsess – enamasti asuvad inimesed elama maalt linnadesse, kuid järjest enam ka […]

Materjalid noortele: Humanitaarabi

Humanitaarabi eesmärgiks on: • loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofide ajal või nende järel inimelude päästmise ja inimeste kannatuste vähendamine; • tagada puuduses kannatajatele inimväärseks eluks […]

Turvalisus

Mis on turvalisus? Turvalisust on traditsiooniliselt mõistetud nii, et riik kaitseb end väliste ohtude eest diplomaatia abil ja sõjalisi vahendeid kasutades. Lisaks riikide suveräänsust rõhutavale […]

Materjalid noortele: Demokraatia

Mis on demokraatia? Demokraatia mõiste on juba aastatuhandeid vana. Loetakse ju demokraatia hälliks Antiik- Kreekat, kus demokraatia tähistas „rahva võimu“ kõige otsesemal kujul: otsuseid tehti häälekatel rahvakoosolekutel. Tänapäeva demokraatia […]

Materjalid noortele: Arengukoostöö

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas sõltuvad riigid üha enam üksteisest. Globaliseerumise tingimustes ei mõjuta arenguprobleemid ja humanitaarkatastroofid ainult riiki ennast, vaid kogu maailma. Olukorras, kus rikkamate […]

Materjalid noortele: Afganistan

Riik ja rahvad Afganistan on Kesk-Aasias asuv islamistlik riik, mis 1919. aastani kuulus Briti kolooniate hulka. Afganistanil puudub merepiir, kuid maismaal on ta naabriteks Pakistan, Iraan, […]

Miinimäng

Miinimäng juhib tähelepanu maamiinide probleemile maailmas. Maamiine leidub enam kui 80 maailma riigis, aga enamike Euroopa riikide inimeste jaoks on probleem olematu ja nähtamatu. Mängu […]

Tervitused ümber maailma

Meetodi idee on näidata, milliseid erinevaid tervitusviise võib kohata erinevates paikades maailmas. Mängu võib kasutada grupitöö algusfaasis nö „soojendusmänguna“ , lisaks annab ta võimaluse mõista […]

Rollimängud

Meetodi idee on aktiivsete rollimängude kaudu muuta eelarvamusi. Meetodist osavõtjad tuleb jaotada gruppidesse ja jagada igale grupile üks rollimäng, mille grupp etendab. Aega võib anda […]

1 8 9 10 11 12