Tarbimine

Toote elutsükkel

Koostaja: Evelin Urbel-Piirsalu Toote olelusring on toote nn eluea erinevad, kuid teineteisega seotud etapid (vt joonis). Terminit toode tuleb siin mõista selle laiemas tähenduses, see on nii […]

Säästva tootmise põhimõtted

Koostaja Evelin Urbel-Piirsalu Puhtam tootmine on tervikliku keskkonnastrateegia pidev rakendamine tooteprotsesside, toodete või teenuste keskkonnamõjude vältimiseks. Selle tulemusena suureneb ettevõtte tegevuse tõhusus ning vähenevad tegevusest […]

Säästva arengu põhimõisted

VÄIKE SÄÄSTVA ARENGU SELETAV SÕNASTIK Koostaja: Mari Jüssi Agenda 21, Agenda 21, Aгeндa 21, Agenda 21 (f) – ÜRO keskkonna- jaarengukonverentsil 1992. a vastu võetud valitsuste, rahvusvaheliste arenguinstitutsioonide, ÜRO ja […]

Kuidas vähendada jäätmeid

Koostaja: Tiiu Sullakatko Iga aastaga tekitame me üha rohkem jäätmeid, sest meie tarbimiskogused kasvavad. Kuna toodete valik poodides järjest laieneb, tuleb olla teadlik, millised pakutavast […]

Õiglane kaubandus: taustinfo artiklid

Vaesuse asemel tuleks võidelda ülemäärase rikkusega ÜRO võttis aastal 2015 vastu uue säästva arengu tegevuskava „Sustainable Development Agenda“. Esikohal on eesmärgina kaotada vaesus kõikjalt kõigis […]

Õiglase kaubanduse esitlused

Projekti “Teadlikkuse tõstmine õiglasest kaubandusest” raames on valminud esitlused õiglase kaubanduse tutvustamiseks koolitunnis. Kaks esitlust annavad hea ülevaate õiglase kaubanduse põhimõtetest, toodetest ja tarbijate võimalustest […]

1 4 5 6 7