Tarbimine

Õiglase kaubanduse koolituse materjalid

Koolitustel kasutame materjale, mis on välja töötatud projekti „Teadlikkuse tõstmine õiglasest kaubandusest“ raames koostöös partneritega Lätist ja Leedust. Materjalid aitavad teemat käsitleda ka ilma koolituse […]

Arvamusjoon

Meetodi idee on väljendada arvamust etteantud küsimuse osas. Seda meetodit võib teha grupitööna. Paberile joonistatakse pikk verikaaljoon, kuhu ühte otsa kirjutatakse „jah“ ning teise otsa […]

Globaliseeruva maailma hindamisjuhised

Globaliseeruva maailma kursuse hindamiseks erinevad hindamisjuhendid:  Esitluse maatriks (geograafia ainekavast, autor Ülle Liiber). Essee hindamismudel (kujundava hindamise koolituse raames välja töötanud Leelo Tiisvlet). Voldiku hindamine (autor Kersti Ojassalu) […]

Šokolaad on liiga odav, et olla jätkusuutlik

Juba mõnda aega kuuleb siit-sealt tõsistest probleemidest kakaokasvatuses, mille tõttu ennustatakse tulevikuks suurt puudust šokolaadi peamise tooraine järele. Šokolaaditootmine on aga jätkuvalt kasvutrendis ja šokolaadisõpru tuleb […]

Riiete märgistamissüsteemid

Mood on alati seisnenud eneseväljenduses. Uuem nähtus on tootemarkide ja märgiste abil toimuv stiili üleilmastumine. Enamik riietest, mida me praegu tarbime, on pärit Hiinast, Türgist, […]

1 2 3 4 5 6 7